Publică un anunț
piatasud.md

Dispozițiile Primarului mun.Cahul pentru luna noiembrie

Dispozițiile Primarului mun.Cahul pentru luna noiembrie

În luna noiembrie, Primarul municipiului Cahul a emis 120 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 24; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 11;  Dispoziții din domeniul comerțului – 2; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 78 și încă 5 dispoziții ce țin de gestionarea patrimoniului cultural.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

În data de 06.11.2020 se eliberează dispoziția nr.383 privind alocarea mijloacelor financiare în suma de 3300,00 lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare  organizării în data de 8 noiembrie 2020 a atelierului de instruire, destinat tinerilor, pe tema, ,,Educație Ecologică”,  în cadrul proiectului ,,Eco-Cahul-Cetățean implicat pentru un oraș curat”.

Suma de 16400,00 lei se alocă conform dispoziției nr.388 din 12 noiembrie cu scopul editării revistei literare și social-culturale pentru luna octombrie-decembrie 2020 ,, CAHULUL literar și artistic”.

Tot în data de 12.11.2020 prin dispoziția nr. 389 se alocă suma de 11162,00 lei ce au drept scop organizarea competițiilor sportive la șah  pentru copii și maturi, în perioada 18-21 noimbrie 2020, în incinta Palatului de Cultură ,,N.Botgros” din mun.Cahul dedicate Hramului Municipiului Cahul, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, desfășurate. Cu acest prilej prin dispoziția nr.392 a mai fost alocată suma de 2755,00 lei pentru organizarea turneului de mini-fotbal pentru copii desfășurat pe data de 21 noiembrie.

Prin dispoziția nr.393 emisă de către  Primarul Municipiului Cahul la data de 12 noiembrie  se alocă suma de 14490,00 lei pentru organizarea Festivalului-concurs de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri ,,Steluțe Cahulene” ediția a IV-a în perioada 18-20 noiembrie 2020. Suma este alocată pentru achitarea premiilor bănești învingătorilor dar și pentru achiziția de diplome,trofeie și decorațiuni.

Mijloace financiare în suma de 2430,00 lei au fost alocați prin dispoziția nr.397 din 16 noiembrie, scopul cărora este organizarea competițiilor sportive la tenis de masă pentru copii ce au avut loc pe data de 19.11.2020 desfășurate cu prilejul Hramului Municipiului Cahul, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Conform dispoziției nr.398 emisă de către Primarul mun.Cahul la data de 16 noiembrie se alocă  suma de 245700,00 lei în scopul organizării  în municipiul Cahul  a acțiunilor culturale, sportive și filantropice dedicate Hramului Municipiului Cahul, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

La data de 17.11.2020 prin dispoziția nr.399 se alocă suma de 5000,00 lei pentru desfășurarea evenimentului ,,Seara de Cinema”, desfășurat în data de 19 noiembrie în cadrul căruia este organizat concursul de desen ,, Orașul Cahul în viziunea mea” și concursul fotografic ,,Cahul-oraș nemuritor” cu înmînarea de premii cîștigătorilor.

În scopul organizării evenimentului ,,Gala Laureaților-2020”  din data de 19.11.2020 Primarul a emis dispoziția nr.408 potrivit căreia va fi alocată suma de 58250,00 lei  pentru achiziția de cadori destinate campioanei Republicii Moldova la baschet, echipei ,,Gama-Sind”, diplome, suvenire și flori.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități  a fost emisă la data de 25 noiembrie dispoziția nr.409, prin care se alocă suma de 12000,00 lei  pentru procurarea pachetelor alimentare membrilor asociațiilor invalizilor din municipiul Cahul.

 Prin dispoziția nr.415 din 27.11.2020 se alocă suma de 2420,00 lei pentru desfășurarea evenimentului ,,Seara Voluntarilor-2020”, ce are loc la data de 28 noiembrie, în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Perspectiva”.

În data de 30.11.2020 prin dispoziția nr.420 se alocă suma de 1049,00 lei pentru organizarea concursului de desen ,,Toamna”, în incinta Centrului de Creație a Copiilor ,, Miorița” din mun.Cahul, pe data de 30.11.2020.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare