Publică un anunț
piatasud.md

ANRE a aprobat planul de investiții a S.A. ”Apa-Canal Cahul”. Suma este de jumătate de MILIARD de lei

ANRE a aprobat planul de investiții a S.A. ”Apa-Canal Cahul”. Suma este de jumătate de MILIARD de lei

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat Planul de investiţii pentru anul 2020, prezentat de S.A. „Apă-Canal Cahul”, în valoare de aproximativ jumătate de miliard (490918,5 mii) de lei

Din valoarea totală a investițiilor planificate de titularul de licenţă, 99,54% constituie grantul oferit de Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) și Uniunea Europeană.

Astfel, investițiile sunt prevăzute pentru proiectarea și construcția rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, proiectarea și construcția unei noi stații de epurare cu laborator dotat, reconstrucția stației de captare a apei, reparația stațiilor de pompare a apelor uzate, înlocuirea conductelor magistrale de apă și schimbarea branșamentelor. De asemenea, vor fi efectuate investiții în transport, mecanisme, utilaje, aparate și echipamente, precum și în clădiri şi construcții.

ANRE susține acțiunile autorităților publice locale cât și eforturile depuse de către titularii de licențe, pentru dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, care actualmente este mai mult decât necesară. Menționăm că, sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare exploatat de S.A. „Apă-Canal Cahul” necesită o dezvoltare durabilă pentru asigurarea calității serviciului furnizat consumatorilor, racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare a instalațiilor interne ale consumatorilor noi, asigurarea fiabilității și continuității serviciului.

În cadrul ședinței, de asemenea, au fost modificate și aprobate planurile de investiții pentru anii 2019-2020 și ale altor titulari de licențe – operatori si sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Articole similare