Publică un anunț
piatasud.md

Câștigul salarial mediu lunar brut în Moldova – vezi cu cât a crescut

Câștigul salarial mediu lunar brut în Moldova – vezi cu cât a crescut
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2024 câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 13170,3 lei, fiind în creștere cu 14,7% față de trimestrul I 2023 și cu 1,7% mai mic față de trimestrul IV 2023. Indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul I 2023, a fost de 110,0%, astfel, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 10,0%. Numărul mediu al salariaților, comparativ cu trimestrul I 2023, s-a redus cu 0,1%.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul I 2024, s-au înregistrat în următoarele activități: informații și comunicații – 32372,5 lei; activități financiare și de asigurări – 24513,5 lei; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 18522,6 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit – 8201,8 lei; activități de cazare și alimentație publică – 8605,6 lei; artă, activități de recreere și de agrement – 9726,4 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2023, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în industria extractivă – cu 23,5%; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 21,0%; tranzacții imobiliare – cu 19,7%.

Comparativ cu trimestrul IV 2023, câștigul salarial s-a micșorat cu 1,7% (descreșteri în trimestrul I față de cel precedent se observă și în alți ani). Cele mai mari scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în următoarele activități: sănătate și asistență socială – cu 11,1%; agricultură, silvicultură și pescuit – cu 7,3%; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 5,5%.

Cele mai marcante creșteri față de trimestrul IV 2023 ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile: distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 7,5%; tranzacții imobiliare – cu 5,5%; activități de cazare și alimentație publică – cu 5,4%.

În sectorul bugetar, în trimestrul I 2024, câștigul salarial mediu lunar a constituit 11319,0 lei (cu 15,7% mai mult față de trimestrul I 2023), iar în sectorul real – 13818,5 lei (cu 14,3% mai mult față de trimestrul I 2023).

Indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) în trimestrul I 2024, față de trimestrul I 2023, a fost de 110,0%.

Numărul mediu al salariaților în trimestrul I 2024, comparativ cu trimestrul I 2023, s-a redus cu 0,1%. Cele mai semnificative descreșteri s-au înregistrat în industria extractivă – cu 14,0%; agricultură, silvicultură și pescuit – cu 4,8%; tranzacții imobiliare – cu 4,6%.

Cele mai mari creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2024, față de trimestrul I 2023, s-au înregistrat în activitățile: activități de cazare și alimentație publică – cu 14,3%; alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 8,3%; informații și comunicații – cu 5,1%.

Articole similare