Publică un anunț
piatasud.md

Cum monitorizăm achizițiile publice

Cum monitorizăm achizițiile publice

Autoritățile contractante, fie acestea Autoritățile Publice Locale sau instituții publice, pentru achiziții mai mari de XXX mii lei, desfășoară proceduri de achiziții publice ca Cererea ofertei de Prețuri sau Licitație deschisă. 

Prezentăm una dintre cele mai eficiente metode prin care s poate de monitorizat procesul achizițiilor, de la anunțarea achiziției până la anunțarea învingătorului achiziției. 

Pentru aceasta utilizăm site-ul achiziții.md, care e mult mai comod în utilizare de cât Mtender, la care noi o sa apelăm pe parcurs. 

Accesăm achizitii.md. În a doua căsuță de dialog introducem denumirea autorității contractante care ne interesează. În cazul nostru vom vedea achizițiile Primăriei mun. Cahul. Accesăm butonul atribuie. 

Următoarea pagină ne prezintă toate procedurile de achiziții inițiate și desfășurate de autoritatea contractantă de la cele mai recente. Alegem o procedură și acesăm.  Noi am ales achiziția publică „Lucrări de reparație și amenajare a stadionului ”Junior” a școlii sportive nr. 1 din mun. Cahul”.

Pe pagina achiziției vedem Denumirea autorității contractante, valoarea estimativă a achiziției, perioada clarificărilor, perioada de depunere a ofertelor, datele achiziției, inclusiv cu indicarea criteriului de atribuire, lista loturilor (în cazul ales este doar un lot) și documentele procedurii de achiziții. 

Totodată, aici este linkul de referință la Mtender, link care duce direct spre platforma guvernamentală, iar achiziția poate fi monitorizată și pe aceasta. Evident, datele prezentate pe ambele platforme sunt identice, de aceea rămânem aici. 

Tot aici putem analiza documentele aferente achiziției cum ar fi: Documentația  standard privind achiziția de lucrări; forma ofertei; anunțul de participare; declarația privind beneficiarii efectivi; lista cu cantități de lucrări. Acestea sunt principalele acte oferite de autoritatea contractantă pentru agenții economici. 

Pentru cei cointeresați, cele mai importante acte sunt anunțul de participare și lista cu cantități de lucrări. 

Următorul pas este accesarea butonului „Treceți la lot”  

Pe următoarea pagină, informația s repetă, doar că în josul paginii apar ofertanții. În cazul nostru este doar unul. Este denumirea Agentului economic, orezul ofertei fără TVA și statutul. În cazul în care sunt mai mulți ofertanți, pot fi 3 tipuri de statute: 

„Anulat” – în cazul când oferta nu a corespuns solicitărilor autorității contractante

„Învingător” – agentul economic va semna contractul de achiziție

„În așteptare” – oferta agentului economic încă nu a fost deschisă pe motiv că a fost deja stabilit un învingător. 

Toto aici vedem dosarul achiziției depus de agentul economic învingător, dosarul parte fi descărcat. 

Fix în așa mod pot fi urmărite achizițiile în curs ale unei autorități contractante, suprapuse ofertele agenților economici câștigători și cele anulate, analizate devizele de cheltuieli și volumele de lucrări, verificarea corespunderii achiziției cu planul de achiziții a autorității contractante. 

E simplu să monitorizezi – totul e public. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare