Publică un anunț
piatasud.md

Cum este asigurat dreptul la accesibilitate în raionul Cahul

Cum este asigurat dreptul la accesibilitate în raionul Cahul

Participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa economică şi socială reprezintă un vector important în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova, în ceea ce privește promovarea unei creșteri economice inteligente, bazată pe inovare şi cercetare, și dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii.

De asemenea, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, semnată (2007) și ratificată (2010) de către Republica Moldova, recunoaște importanța accesibilității la mediul fizic, social, economic, cultural, la sănătate, educație, informare şi comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertățile fundamentale ale omului.

În acest an (2020) se împlinesc 10 ani de când Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Prin acest act, statul și-a asumat responsabilitatea de a ajusta cadrul legal și normativ la prevederile Convenției, fapt care va contribui la incluziunea socială și asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, ce constituie peste 6% din numărul total al populației.

Unul din aspectele cele mai importante din drepturile persoanelor cu nevoi speciale, este asigurarea accesibilității.

Potrivit CDPD ( Centrul Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități),o clădire este accesibilădacă: lățimea ușilor interioare și exterioare nu este mai mică de 90 cm; pragurile sunt mai joase de 1,5 cm; treptele interioare sau exterioare sunt dotate cu rampă de acces sau cu ascensor; spațiu de manevră pentru scaunul rulant în cabina de veceu este de minim 1,4 m; de pe ambele părți ale closetului sunt instalate bare de suport; pe căile de circulație în interiorul și în afara clădirii este aplicat pavaj tactil pentru persoanele cu deficiențe de vedere și indicatoarele/pictogramele pentru persoanele cu dizabilate de auz.

Raionul Cahul, conform datelor recensământului din anul 2014, are o populație de 105324 de locuitori. Numărul persoanelor beneficiare de pensii pentru dizabilitate și alocații sociale ce locuiesc în raionul Cahul, conform datelor CNAS, este de 4741 de persoane.

Raionul Cahul numără 55 de localități din raza a 37 de primarii. În cadrul evaluării au fost auditate 205 de clădiri publice din raionul Cahul, fiind amplasate în 38 de localități.

Din totalul clădirilor auditate 76 sunt instituții de învățământ (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu, colegiu, universitate), instituții medicale (OMF, centrul medical/sănătate, spital) – 35, instituții culturale (Casă de Cultură, bibliotecă, muzeu) – 38, instituții de stat (primărie, consiliul raional, DASPF) – 38, întreprinderi de stat (Oficiul Poștal, Centrul Multifuncțional) – 18.

 Potrivit studiului din totalul instituțiilor publice evaluate în raionul Cahul,

–  0 instituții de învățământ sunt accesibile, 17 sunt parțial accesibile și 59 sunt inaccesibile;

–  0 instituții de stat sunt accesibile, 12 sunt parțial accesibile și 26 sunt inaccesibile; 

– 0 instituții culturale sunt accesibile, 5 sunt parțial accesibile și 33 sunt inaccesibile; 

– 0 întreprinderi de stat sunt accesibile, 4 sunt parțial accesibile și 14 sunt inaccesibile; 

– 0 instituții medicale sunt accesibile, 13 sunt parțial accesibile și 22 sunt inaccesibile.

În rezultatul auditului, s-a constatat că nici o clădire auditată în raionul Cahul nu a întrunit condițiile pentru calificativul „accesibil”. Alte 51 clădiri (24,88%) au fost declarate „parțial accesibile” – persoanele cu dizabilități fiind însoțite de un asistent, pot să ajungă în interiorul instituției ca să beneficieze de anumite servicii. Asistentul ar putea să ajute persoana cu dizabilitate să treacă anumite obstacole minuscule, cum ar fi borduri mici, urcare/coborâre rampă puțin mai abruptă, trecerea pragurilor la ușă, dacă instituția are mai multe nivele și nu are lift, dar cel puțin este acces liber până la primul nivel. Marea majoritate a clădirilor publice din raionul Cahul – 125 (75,12%) sunt inaccesibile.

Despre care este situația în unele localități din raionul Cahul la acest capitol, am discutat cu primarii:

Ion Dolganiuc, Primarul satului Colibași

„La ziua de azi, avem doar două grădinițe din localitate care nu au rampă de acces, deoarece sunt construite în anii ’60. În rest, celelalte instituții publice sunt dotate cu rampe de acces, mai puțin spațiile comerciale”

Violeta Hîncu, primara comunei Manta

“Avem asigurat accesul doar la primărie și casa de cultură, din păcate la celelalte instituții, stăm mai prost la acest capitol, avem acces parțial doar la grădinițele din comună, dar pe viitor ne gândim să soluționăm această problemă”

Tatiana Denisenco, Primara comunei Cucoara

“Principalele instituții publice ale comunei Cucoara: primărie, casă de cultură și punctul medical, sunt dotate cu pantă și balustradă, școala și grădinița – nu, dar la moment nici nu prea există necesitatea. Dacă ar fi să facem o concluzie, pot spune că per total, instituțiile sunt parțial accesibile, deoarece este asigurat doar accesul de intrare în incinta acestora, nu și celelalte condiții”

De asemenea, o altă obligație de bază a autorităților este și planificarea și implementarea bugetelor pentru comunicare accesibilă pentru toți. Fără acces la informații și comunicare, persoanele cu dizabilități își limitează alte drepturi, precurm libertatea de gândire și exprimare, dreptul la educație, dreptul la informare, protecția și siguranța în situații excepționale și de urgență instituite de autorități, inclusiv în perioade de pandemie pentru a informa și comunica persoanelor despre modalitățile de prevenire și control și a le cere respectarea unor reguli impuse de autorități.

În raionul Cahul, gradul de implementare al bugetelor raioanelor pe aceste categorii de cheltuieli a fost executat în proporție de 80 la sută.

Articole similare