Publică un anunț
piatasud.md

EXEMPLU // Cum se calculează indemnizația de maternitate

calcul Indemnizația de maternitate

Femeile asigurate, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova și se află în concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate.  Am studiat actele normative și am efectuat încercat să prezentăm cum se calculează indemnizația de maternitate în Republica Moldova.  

Începând cu 1 martie 2023, potrivit modificărilor operate în cadrul normativ (Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 353/2022), dreptul la indemnizație de maternitate se stabileşte indiferent de realizarea venitului în perioada concediului de maternitate. Astfel, femeia asigurată are dreptul la indemnizaţia de maternitate şi în cazul în care activează în perioada concediului de maternitate şi realizează venit asigurat.

Totodată, începînd cu 1 martie 2023, indemnizaţia de maternitate se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei de maternitate.

Pentru a beneficia de indemnizație de maternitate nu este necesar de a depune de către cetățeni a cererii în acest sens. 

Reamintim, că indemnizaţia de maternitate se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul de concediu de maternitate, transmise de prestatorii de asistenţă medicală prin intermediul conexiunilor intersistemice și datelor deținute în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale. 

Indemnizația de maternitate – cuantumul de calcul 

Cuantumul lunaral indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul.  

Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (maternitate), venit din care, la data stabilirii indemnizației de maternitate, au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale.

Începând cu 1 martie 2023 indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soții asigurați, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.

CITEȘTE ȘI: Află ce servicii electronice prestează CNAS

Baza de calcul al indemnizației de maternitate pentru soțiile aflate la întreținerea soțului asigurat o constituie venitul mediu lunar asigurat al soțului, realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (maternitate),venit din care, la data stabilirii indemnizației de maternitate, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale.

Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru şomere o constituie cuantumul ajutorului de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat (maternitate).

Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. 

Indemnizația de maternitate – cum calculăm 

Concediul de maternitatea a fost acordat pentru perioada 01.03.2023 – 4.07.2023, potrivit legii 126 de zile. 

Astfel, perioada premergătoare lunii acordării concediului de maternitate este februarie 2023 – martie 2022. Presupunem că persoana a realizat următoarele venituri în aceste luni: 

Baza de calcul constituie suma tuturor veniturilor realizate lunar împărțită la 12 luni: 118300 lei / 12 luni = 9858,33 lei (venitul mediu lunar).

Astfel, calculul indemnizației de maternitate va fi următorul, potrivit datelor din speță:

  • Martie 2023 – 9858,33/31*31 zile = 9858,33 lei 
  • Aprilie 2023 – 9858,33/30*30 zile = 9858,33 lei 
  • Mai 2023 – 9858,33/31*31 zile = 9858,33 lei 
  • Iunie 2023 – 9858,33/30*30 zile = 9858,33 lei 
  • Iulie 2023 – 9858,33/31*4 zile = 1272,04 lei
  • Mărimea indemnizației de maternitate constituie 40705,36 lei 

Potrivit legii, indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 de săptămâni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristic.

Totodată, Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate. Calculul se face automat, fără a fi nevoie de careva cereri adăugătoare.  

Important. Aceasta este un calcul orientativ, iar în dependență de perioadă, numărul de zile ale concediului de maternitate, și alți factori descriși în lege. Suma finală  poate să difere. 

Articole similare