Publică un anunț
piatasud.md

Funcții vacante la Biroul Vamal Sud! Află cum poți aplica

Funcții vacante la Biroul Vamal Sud! Află cum poți aplica

A fost anunțată desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

În total, au fost scoase la concurs 51 de funcții vacante, dintre care 20 în cadrul Biroului Vamal Sud. Data depunerii actelor pentru participarea la concurs este 18 august 2022.

Astfel, în cadrul Biroului Vamal Sud sunt disponibile următoarele funcții:

Post vamal Cahul (PVFI, rutier)24 oreInspector principal, temporar1
Post vamal Basarabeasca (PVFI, rutier)24 oreInspector superior, temporar1
Post vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier)24 oreInspector superior1
Post vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier)24 oreInspector 1
Post vamal Ceadîr Lunga 2 (PVFI, rutier)24 oreInspector 1
Post vamal ZAL Valcaneș (PVFI, rutier)800 – 200Inspector superior1
Post vamal Etulia (PVFI, feroviar)24 oreInspector1
Post vamal Cișmichioi (PVFS, rutier)24 oreInspector superior1
Post vamal Vulcănești  (PVFI, rutier)24 oreInspector superior2
Post vamal Mirnoe (PVFI, rutier)24 oreInspector principal, temporar1
Post vamal Mirnoe (PVFI, rutier)24 oreInspector superior, temporar1
Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)24 oreInspector principal, temporar1
Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)24 oreInspector superior, temporar1
Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)24 oreInspector, temporar1
Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)24 oreInspector 2
Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)24 oreInspector principal, temporar1
Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)24 oreInspector2

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Pentru funcția de inspector/inspector superior/inspector principal în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției control ulterior: superioare de licență sau echivalente în domeniile contabilității sau economie.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției analiza riscurilor: superioare de licență sau echivalente în domeniile economie, jurisprudență.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției tehnologii informaționale și statistică vamală: superioare de licență sau echivalente în domeniile tehnologii informaționale, economie.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Serviciului destinații vamale, Secția proceduri vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniul activității vamale, dreptului general, economie.
 • Pentru funcția de inspector în cadrul Serviciului venituri vamale, Secția reglementări tarifare și netarifare: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, activitate vamală, drept.
 • Pentru funcția de inspector în cadrul Serviciului valoare în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, statistică, informatică.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției Securitate informațională: superioare de licență sau echivalente în domeniul tehnologii informaționale.
 • Pentru funcția de inspector în cadrul Secției Documantare: superioare de licență sau echivalente în domeniul drept, psihologie.
 • Cunoştinţe de operare la computer.
 • Cunoştinţe de operare la computer pentru funcția de inspector superior Secția dezvoltare informațională : SQL, Visual FoxPro, Java, lucrul cu bazele de date.

Va constitui un avantaj:  

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională. 
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.
 • Permis de conducere categoria „C”.

Cunoştinţe: 

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici); 
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
 • Acte justificative cu privire la activitatea profesională;   
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici); 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);  
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

Mai multe detalii puteți afla accesând linkul.

Articole similare