Publică un anunț
piatasud.md

Dispozițiile Președintelui Raionului Cahul pentru luna iulie 2021

Dispozițiile Președintelui Raionului Cahul pentru luna iulie 2021

În luna iulie, Președintele Raionului Cahul a emis  68  de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 8; Dispoziții din domeniul buget și finanțe –8;  Dispoziții din domeniul construcțiilor – 1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 48 și alte 3 dispoziții ce țin de domeniul gestionării patrimoniului public.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

La data de 22 iulie se emite dispoziția nr.141-n prin care se acceptă participarea la Seminarul ,,Rolul autorităților publice locale în valorificarea potențialului turistic” din cadrul proiectului ,,Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre. Seminarul este oprganizat în perioada 23-24 iulie 2021, în mun. Galați, România. Pentru acoperirea  cheltuielilor ce țin de serviciile de transport și rechizitele de birou și consumabile din buget a fost alocată suma de 6800,00 lei.

Dispoziția nr.288-i din data de 1 iulie prevede acceptarea cererii de demisie a dl-ui Creciun Oleg, din funcția de Director IMSP Spitalul raional Cahul, din proprie inițiativă. Funcția temporar este exercitată de către  dna Tatu Elena, vicedirector al IMSP Spitalul raional Cahul, începînd cu data de 1 iulie, pînă la desemnarea Directorului pe bază de concurs, organizat de Ministerul Sănătății.

Potrivit dispoziției nr. 131-n, din 6 iulie, se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice de Șef al Serviciului Tineret și Sport a Consiliului Raional Cahul, din cauza depunerii doar a unui singur dosar. Dosarele de participare pot fi prezentate pînă la data de 19 iulie inclusiv.

La aceeași dată se emite și dispoziția nr. 132-n prin care se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice de Șef Direcția economie și dezvoltare teritorială Cahul, din motiv că a fost depus doar un singur dosar. Termenul este prelungit pînă la data de 19 iulie inclusiv.

Suma de 40.800,00 lei este alocată prin dispoziția nr.133-n, Asociației Obștești F:C. ,,Slobozia Mare”. Scopul alocării este participarea la Campionatul Republicii Moldova la fotbal Divizia ,,B,, SERIA Sud ediția 2021 seniori, dar și acoperirea cheltuielilor pentru hrană și transport.

Mijloace financiare în sumă de 900,00 lei sunt alocați prin dispoziția nr. 134-n emisă la data de 7 iulie. Banii sunt repartizați pentru achiziția florilor în vederea participării la depuneri de flori cu ocazia Zilei victimelor stalinismului, pe data de 6 iulie 2021.

Prin dispoziția nr.135-n emisă la data de 08 iulie 2021 se abrogă dispoziția nr. 66-n din 01.04.2021, sursele  financiare  aprobate și planificate pentru anul 2021 pentru Instituțiile Medico-Sanitare Publice, din raionul Cahul, fiind distribuite  în felul următor:

  • 1 906 263 lei pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului IMSP CS Cahul.
  • 198 000 lei pentru lucrări de reparație la CS Larga Nouă.
  • 172 056 lei pentru lucrări de reparație la OMF s. Paicu.
  • 173 681 lei pentru lucrări de reparație de OMF s. Chircani, c. Cucoara.

În scopul organizării și desfășurării activităților de educare, dezvoltare și promovare a artei în rîndul tinerilor la data de 30 iulie se emite dispoziția nr. 146-n, prin care se alocă suma de 4119,75 lei. Banii sunt repartizați pentru achiziția rechizitelor de birou și accesorilor pentru pictură.

 

Funcții vacante rămase neocupate  

 La data de 23 iulie, se emite dispoziția nr.142-n, prin care se anunță concurs pentru ocuparea funcției de Șef Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniul public. Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pînă la 13 august 2021.

Potrivit dispoziției nr. 316-i,  în funcția de Specialist principal ( în achiziții publice)  se numește Dl Miron Mihail. Funcția va fi exercitată începînd cu data de 22 iulie 2021 pe perioada suspendării raporturilor de serviciu a dnei Matcaș Liudmila.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare