Publică un anunț
piatasud.md

Reforma poliției înseamnă dezvoltarea capacităților polițiștilor

Reforma poliției înseamnă dezvoltarea capacităților polițiștilor

Un obiectiv propus de a fi realizat de IGP în cadrul Reformei Poliției 2016-2020 este îmbunătățirea capacităților de comunicare a polițiștii de sector. Realizarea acestui obiectiv s-a propus a  fi realizată prin diverse instruiri.

Polițiștii de sector, sunt persoanele care interacționează cel mai mult cu cetățenii. Aceștia au în responsabilitate preluarea, analiza și soluționarea cererilor cetățenilor. Modul în care polițiștii de sector comunică cu cetățenii are un impact direct asupra imaginii generale a poliției pentru acești cetățeni.  

Astfel, conform Raportului Nr.3 a Asociației Promo-LEX  în 2019 au beneficiat de instruiri 362 de persoane. Printr-un ordin al IGP din  august 2019 a fost aprobat curriculumul în domeniul „Activității polițienești comunitare”. 

În acest curriculum, „Comunicarea” este unul dintre cele opt subiecte abordate, în cadrul cursului fiindu-i acordate 120 de minute. La finalizarea instruirii, celor 240 de angajați le-au fost testate cunoștințele.

Printre organizatorii instruirilor se enumeră: Academia de Poliție ‘’Ștefan cel Mare’’, Programul suedez de suport al Reformei Poliției și alți formatori naționali conform curriculei „Activitatea polițienească comunitară”.

Potrivit sondajului realizat de Institutul de Reforme Penale, pe un eșantion de 572 de persoane la întrebarea ‘’ Cum apreciați activitatea de prevenire a polițistului de sector?’’ 103 persoane au acordat nota 8, 71 de persoane nota 7, sub 5 – 28 de persoane și restul au dat o notă mai mare de 8.

Un alt obiectiv este „Dezvoltarea procesului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor”. Obiectivul urma să fie realizat în ani 2017-2019, rezultatul fiind crearea Centrului comun de instruire a personalului Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu standardele UE.

Potrivit Raportului Promo-LEX în ianuarie 2018 a fost constituit Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al MAI, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 30, fiind aprobate și statutul, structura, organigrama Centrului, dar și Planul de acțiuni pentru anii 2018 – 2021 privind constituirea Centrului.

„Conform Planului de acțiuni, operaționalizarea completă a Centrului este planificată a fi realizată până în trimestrele II-III ale anului 2021 atât în materie de efectuare a lucrărilor de construcții, dotare cu echipamente, mijloace și bunuri necesare, cât și în materie de organizare și desfășurare a formării personalului” se spune în raportul celor de la Promo-LEX.

Potrivit aceluiași raport, în decembrie 2017 a fost obținut certificatul de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de construcție a Centrului și a fost realizată cu întârziere documentația de proiect şi deviz pentru construcția Centrului, aceasta fiind elaborată, verificată și recepționată în decembrie 2018 (termenul stabilit fiind iunie 2018). 

Acest articol a fost produs  cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare