Publică un anunț
piatasud.md

La ce atragem atenția când analizăm achiziția publică

La ce atragem atenția când analizăm achiziția publică

Pentru monitorizarea eficientă a achizițiilor publice, e important de analizat principalele aspecte ale documentației de achiziții pentru a putea analiza modul de atribuirea contractului. 

Documentația de achiziției este disponibilă accesând procedura de achiziții de pe MTender sau platformele similare. Noi vom analiza documentația de achiziție de pe achizitii.md. 

Pasul 1. Deschidem achiziția publică și anunțul de participare. 

Anunțul de participare este principalul act care stabilește toate criteriile de selecție a achiziției și actele necesare pentru a fi aplicate de către agentul economic/ofertant. 

Anunțul de participare include informații despre autoritatea contractantă, date de contact și adresele de corespondență; numărul și denumirea loturilor (în cazul că sunt mai multe loturi într-o achiziție); termenii și condițiile de executare; termenul de valabilitate a contractului etc. 

Un punct important care permite autorității contractante să respingă ofertele operatorilor economici este punctul 16 din anunț: Criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici. Acest punct include toate actele care urmează să fie aplicate adăugător ofertei, iar lipsa unuia dintre actele solicitate reprezintă temei de a respinge oferta. 

De asemenea, în anunțul de participare sunt incluse date privind garanția pentru ofertă, garanția pentru lucrări, criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și factorii de evaluare a ofertei celei ai avantajoase din punct de vedere economic precum și ponderile lor. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Author: ziuadeazi.md