Publică un anunț
piatasud.md

Mini stații de epurare – o soluție ecologică pentru satele Moldovei

Mini stații de epurare – o soluție ecologică pentru satele Moldovei
© Veceul actual al Casei de Cultură

Alimentarea cu apă și crearea sistemelor de canalizare a localităților reprezintă prioritatea majoră pentru autoritățile de diferite niveluri, dar și pentru partenerii de dezvoltare. În plus, este asigurată creșterea calității nivelului de viață al cetățenilor și asigurarea protecției mediului înconjurător. 

Dacă la capitolul infrastructură de alimentare cu apă în regiune, în ultimii ani, au fost realizate mai multe proiecte investiționale, au fost reabilitate sistemele de alimentare cu apă  și au fost trasate priorități de dezvoltare a sistemului de apeduct centralizat către localitățile raionului Cahul – crearea infrastructurii de canalizare rămâne un vis practic irealizabil. 

Din cifrele prezentate de BNS, densitatea sistemelor de canalizare în regiunea de sud este de 0,002 km sistem la kilometrul pătrat, pe când densitatea sistemelor de aprovizionare cu apă este de 0,23 km sistem la kilometrul pătrat. Rezultă că sistemele de aprovizionare cu apă, la un kilometru pătrat sunt, în mediul rural, de 115 ori mai multe decât sisteme de canalizare. 

În lipsa unui sistem centralizat de canalizare, gospodarii construiesc fose pentru apele uzate. Și asta în cel mai bun caz. Dar în cazul instituțiilor mai mari, cum ar fi școlile, grădinițele și centrele medicale – construcția foselor septice nu este o soluție. De aceea, la multe școli din raionul Cahul, de exemplu, grupurile sanitare rămân amplasate în curte. 

Tot potrivit datelor BNS, în raionul Cahul sunt 23 de sisteme de aprovizionare cu apă potabilă dintre care 21 sunt funcționale, iar la capitolul canalizare – în raionul Cahul sunt doar 4 sisteme de canalizare, dintre care sunt funcționale doar două.

În satul Colibași, raionul Cahul s-a reușit asigurarea cu apă potabilă a întregului sat. Totuși, crearea sistemului de canalizare este o povară pentru bugetul local. Autoritățile au început să caute soluții ecologice pentru a substitui sistemul clasic de canalizare pentru instituțiile publice. 

Potrivit primarului satului Colibași, Ion Dolganiuc, un deviz estimativ pentru construcția sistemului de canalizare în localitate depășește 120 milioane de lei – adică mai mult de 10 bugete anuale ale satului.   

„Pe lângă toate problemele localității, probabil noi, cei de la APL, la unele etape am scăpat din vedere un element, o problemă foarte importantă pentru localitățile noastre, problemă care are un impact direct asupra cetățenilor noștri – sistemul de sanitație. La nivel național era nevoie de o cerință: ca sistemul de aprovizionare cu apă a localității să fie construit în paralel cu construcția sistemului de sanitație. La Colibași, din 2011, am realizat integral construcția apeductului. La capitolul sanitație – am rămas în urmă”, ne-a spus Dolganiuc.

Soluția identificată este instalarea stațiilor de epurare mici, care ar asigura epurarea apelor menajere. Astfel de stații deja sunt utilizate în satul Colibași la liceu, grădiniță, la centrul medicilor de familie, la sala polivalentă de sport. Încă o stație este în proces de proiectare pentru Casa de Cultură din localitate.  Această  soluție, relativ ieftină, este preluată deja de mai mulți antreprenori din satul Colibași, pentru a asigura purificarea apelor uzate și protejarea mediului. 

Ce presupune sistemul?   

Instalația reprezintă o construcție în care, într-un singur volum, are loc simultan atât decantarea apei, cât şi fermentarea nămolului. Este o instalație de tratament biologic natural, în care are loc păstrarea îndelungată şi putrefacția sedimentelor. Aici se produce degradarea biologică a substanțelor organice din nămoluri, prin activitatea unor populații bacteriene care, în anumite condiții de mediu, descompun materiile organice din nămol prin procese de oxido–reducere biochimică în molecule simple de CH4, CO, CO2 și H2, care formează aşa-numitul gaz de fermentație sau biogaz. 

Aceste instalații se pot construi cu un debit de până la 15 m3 prelucrare pe zi. Folosirea acestei instalații ca stație de epurare asigură un grad înalt de curățare a apelor uzate, datorită regimului hidraulic durabil. Apele menajere se curăţă în proporție de 99%. Montarea unei astfel de stații de epurare, în funcție de volumul apelor ce urmează a fi tratate, costă de la 540 de euro, pentru o casă la sol – la  1750 de Euro pentru baruri și restaurante. 

Nu doar tratare,  dar și reutilizare

Cei de la Colibași au mers și mai departe. Stația de epurare a Casei de Cultură, care este în proces de proiectare, ar urma să asigure cu apă pentru irigație parcul din sat. Totul este posibil grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Momentan, au loc lucrări de conectare a clădirii la sistemul de apă potabilă. Încă au loc discuțiiprivind locația exactă unde urmează să fie amplasată stația de epurare.

Potrivit Victoriei Matveev, care este șefa firmei ce implementează proiectul, stația ar urma să fie amplasată în parc. Decizia însă, le va aparține localnicilor. Stația de epurare ar urma să fie îngropată la aproximativ 1 metru, iar terenul ar putea folosit ca loc de joacă pentru copii sau pentru sport. 

Acest proiect este o provocare pentru administrația publică locală. Intenția Primăriei este să convingă localnicii să procure și să instaleze propriile stații de epurare. 

Author: ziuadeazi.md