Publică un anunț
piatasud.md

Sute de mii de lei alocați din bugetul raionului prin dispoziția Președintelui. Cât este de legal?

Sute de mii de lei alocați din bugetul raionului prin dispoziția Președintelui. Cât este de legal?

La data de 22 și 29 iunie Președintele raionului Cahul emite 2 dispoziții ambele „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul”.

Prin ambele dispoziții au fost alocați 525096 lei și respectiv 120000 lei din fondul de rezervă a CR Cahul pentru acoperirea unor cheltuieli. În partea legală a dispozițiilor, pe lângă faptul că se face trimitere la actele normative, drept motivație legale a emiterii acestor dispoziții sunt indicate hotărârile Comisiei raionale Situații Excepționale Cahul (nr. 17 din 17.06.2020 și nr. 18 din 26 iunie 2020).

Sursele financiare au fost alocate după cum urmează:

Dispoziția nr. 97-n din 22 iunie 2020 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul”.

75096,00 lei personalului pentru achitarea serviciilor de alimentație, întru asigurarea cu prânz cald a personalului implicat în testarea, tratarea și îngrijirea pacienţilor cu COVID-19 din cadrul Secției Diagnostic de Laborator din componenta Direcţiei Centrului de Sănătate publică Cahul, a personalului medical din cadrul Secției Anestezie și Terapie Intensivă, Unității Primirii Urgente, Secției boli infecțioase a ÎMSP Spitalul raional Cahul;

30000,00 lei pentru servicii de cazare a personalului medical care se află în prima linie în lupta cu corona virusul de tip nou COVID-19 din cadrul Secției Diagnostic de Laborator din componenta Direcţiei Centrului de Sănătate publică Cahul;

420000,00 lei pentru procurarea utilajului (serpantinei la condensatorul de amoniac TKA-14) pentru SA „Fabrica de Brânzeturi Cahul”.

Dispoziția nr. 103-n din 29 iunie 2020 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul”.

120000,00 lei Primăriei Zîrnești pentru consolidarea segmentului de dig avariat din teritoriul Primăriei Zîrnești, conform devizului de cheltuieli.

În total, din fondul de rezervă au fost alocați, doar prin aceste 2 dispoziții, puțin peste 645 mii lei.

Ce reprezintă Fondul de rezervă și care sunt destinațiile cheltuielilor acestui fond

Fondul de Rezervă este aprobat în fiecare an de către Consiliul raional Cahul, inclusiv și regulamentul de utilizare a acestuia. Pentru anul 2020, cuantumul fondului de rezervă este de 3100 mii lei.

Fondul de rezervă este destinat pentru finanţarea cheltuielilor bugetare care întrunesc concomitent următoarele criterii de eligibilitate:

 • comportă un caracter de urgenţă;
 • survin pe parcursul anului şi nu au putut fi cunoscute şi prevăzute în bugetul aprobat;
 • nu există rezerve în bugetele aprobate pentru unităţile administrativ teritoriale de nivelul I.

Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:

 • lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, precum şi în alte situaţii excepţionale cu caracter tehnogen (accidente, incendii, explozii, avarii etc.), natural (fenomene geofizice, geologice, meteorologice şi altele fenomene periculoase) şi biologico-social  (boli contagioase la oameni şi animale, intoxicări în masă etc.) şi efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;
 • restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale din raion).
 • acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi;
 • finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi, având drept scop dezvoltarea raionului Cahul;
 • acordarea ajutorului material unic persoanelor care necesită tratament costisitor, pentru care Compania Naţională de Asigurări în Medicină nu a încheiat contracte cu instituţiile medico-sanitare pe perioada respectivă;
 • finanţarea  cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate unităţii administrativ-teritoriale (în caz de necesitate);
 • acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale;
  finanţarea măsurilor de protecţie antierozionale şi lucrărilor de restabilire a solurilor în cazuri excepţionale;
 • alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale.

Totodată, Regulamentul aprobat prin decizia Consiliului raional Cahul prevede expres că alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului Raional, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative.

În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 4 litera a), c) şi f) din Regulament) Preşedintele raionului va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu confirmarea ulterioară obligatorie de către Consiliul raional Cahul.

Alocări ilegale din cauza unor greșeli de redactare?

Reieșind din prevederile deciziei privind aprobarea Bugetului pentru anul 2020 înțelegem că Președintele raionului poate aloca surse financiare direct prin dispoziție, doar în cazurile prevăzute la punctul  4 litera a), c) şi f) din Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 2020.

Punctul 4 din decizia aprobată arată astfel: 4. Cuantumul fondului de rezervă pentru anul 2020 se aprobă  în sumă de 3100,0 mii lei.

Astfel, constatăm că din cauza cel mai probabil a unei greșeli tehnice, de redactare, toate alocările financiare care au avut loc prin dispoziția Președintelui raionului, pot fi cu ușurință contestate și declarate ilegale.  

Sperăm că după apariția acestui material în „tipar” Autoritățile locale se vor autosesiza mult mai repede decât OT Cahul a Cancelariei de Stat și vor modifica cât de urgent posibil Regulamentul în cauză.

Alocări duble din buget

Prin dispoziția nr. 97-n din 22 iunie 2020 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul” au fost alocați 420000,00 lei pentru procurarea utilajului (serpantinei la condensatorul de amoniac TKA-14) pentru SA „Fabrica de Brânzeturi Cahul”.

Totodată, la 21 august, prin decizia Consiliului raional Cahul (nr. 04/17-IV din 21 august 2019) au fost alocați 300 mii lei pentru procurarea unui condensator de amoniac la S.A. Fabrica de Brânzeturi Cahul.  

La acest capitol apar un șir de întrebări:

1 . Care este competența Comisiei Situații Excepționale de a dicta alocare de fonduri autorității locale, și cât de stringentă a fost nevoia de a aloca bani pentru S.A. Fabrica de Brânzeturi Cahul?

2. Dacă totuși există un risc de provocare a unei situații excepționale, de ce din luna august nu a fost executată decizia de alocare de fonduri pentru Fabrica de Brânzeturi, când astăzi este ultima zi din luna iunie 2020?

3. Ia în calcul autoritatea publică locală că Fabrica de Brânzeturi are forma organizatorico-juridică de Societate pe Acțiuni, ori pentru orice intervenție financiară pentru un S.A. fondatorul sau deținătorul de acțiuni urmează să anunțe Consiliul Anticoncurență?

Articole similare