Publică un anunț
piatasud.md

Pe 22 ianuarie intră în vigoare un regulament în domeniul radiocomunicaţiilor

Pe 22 ianuarie intră în vigoare un regulament în domeniul radiocomunicaţiilor

22 ianuarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, intră în vigoare Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații”, transmite MOLDPRES.

Acest regulament stabilește modul, responsabilitățile şi împuternicirile privind ținerea, acordarea şi utilizarea informației din Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al frecvențelor şi stațiilor de radiocomunicații” (SIA „RSFSR”), în scopul înregistrării, administrării și evidenței benzilor de frecvență și stațiilor de radiocomunicații, precum și a obiectelor lansate în spațiul cosmic, ce aparțin persoanelor fizice sau juridice în sectorul civil și care realizează activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

„Registrul reprezintă o sistematizare generalizată a datelor privind evidența unică centralizată a atribuirii, alocării şi asignării benzilor de frecvență radio și a stațiilor de radiocomunicații și este organizat astfel încât să asigure ca procesele de înregistrare și acces să fie simple, eficiente, accesibile și transparente”, indică documentul.

Instituția Publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” va asigura ținerea Registrului de stat format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații”.  Realizarea prevederilor acestei hotărâri se va asigura din contul mijloacelor financiare ale Instituției Publice nominalizate.

SIA „RSFSR” va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) și se va integra cu mai multe servicii electronice guvernamentale.

Articole similare