Publică un anunț
piatasud.md

Polițiștii de frontieră a DR Sud au efectuat o ședință de bilanț. Vezi realizările dar și problemele acestora

Polițiștii de frontieră a DR Sud au efectuat o ședință de bilanț. Vezi realizările dar și problemele acestora

Astăzi, 15 ianuarie current, a avut loc ședința anuală de bilanț a Direcției Regionale Sud a Poliției de Frontieră, în cadrul căreia a fost prezentat raportul activității DR Sud pentru anul 2020. 

Sedința a debutat cu prezentarea rezultatelor pe domeniile de competență pentru anul 2020, după care au fost analizate și puse în discuție mai multe subiecte, ce au avut necesitatea unei abordari și analize mai complexe, fiind totodată ajustat planul de acțiuni, cu obiective și priorități, pentru anul 2021.

Activitatea Direcției Regionale Sud în 2020, a fost orientată spre realizarea atribuțiilor stabilite prin lege precum și îndeplinirea misiunilor și obiectivelor IGPF din cadrul MAI, în ceea ce privește controlul frontierei cât și combaterea eficientă a criminalității transfrontaliere și migrației ilegale.

În relațiile de colaborare interinstituțională și internațională în domeniul transfrontalier cu statele vecine, activitatea DR Sud s-a derulat în condiții adaptate la normele și măsurile de prevenire a răspândirii noului  virus COVID-19, procedându-se la reducerea numărului de măsuri comune(patrulare, monitorizare, etc), limitarea întâlnirilor reprezentanților frontierei, cu excepția întâlnirilor care sunt urgente. Însă cu toate aceste aspecte, relațiile de colaborare a Direcției Regionale Sud cu autoritățile competente ale statelor vecine, au fost destul de eficiente, fiind înregistrate rezultate reușite ale activităților comune.   

În scopul dezvoltării cooperării și schimbului de informații între autoritățile cu atribuții în domeniul managementului integrat al frontierei de stat și desfășurarea de activități comune, în perioada de referință, Direcția regională Sud a fost implicată în mai multe operațiuni de frontieră, fiind înregistrate rezultate relevante, privind:

 • combaterea traficului ilicit de țigări și produse din tutun;
 • combaterea cazurilor de contrabandă în zona de frontieră verde;
 • combaterea creșterii ilegale a plantelor cu conținut narcotic;
 • depistarea și contracarare a infracțiunilor transfrontaliere legate de traficul de arme și muniții, armelor de distrugere în masă și materialelor conexe, traficul de substanțe și deșeuri radioactive și/sau nucleare, deșeuri periculoase, articolelor pirotehnice;
 • combaterea transportului ilicit de persoane, mărfuri și colete în trafic internațional peste frontiera Republicii Moldova.

 Conform raportului de activitate pentru anul 2020, activitatea Direcției regionale Sud pentru anul precedent, s-a caracterizat prin următorii indicatori:

 • – s-a evidențiat o descreștere a numărului de traversări, ca motiv fiind restricțiile de circulație transfrontalieră impuse de situația pandemică. Valoarea fluxului de traversări ale călătorilor în perioada anului trecut, a scăzut cu 74%, comparativ cu 2019, respectiv s-au redus valorile de trafic ale unităților de transport, diminuarea fiind de 67,8 la sută.
 • – fixarea a 3039 cazuri de încălcări ale legislației frontaliere, înregistrându-se o majorare de 3 ori a evenimentelor față de 2019 (1006 cazuri). Cu referire  la frontiera verde, numărul încălcărilor reprezintă 537 de cazuri din numărul total de ilegalităţi înregistrate pe parcursul anului, unde se atestă o creștere cu 77,2% faţă de anul 2019.
 • a crescut considerabil numărul cazurilor depistate de treceri ilegale a frontierei de stat, de la 12 cazuri în 2019, la 46 de cazuri în 2020, toate fiind semnalate pe sectorul de competență moldo-ucrainean a frontierei. Acest fenomen se explică prin restricționarea condițiilor de traversare a frontierei de stat, impuse de situația pandemică.
 • cazuri de încălcări, înregistrate în punctele de trecere a frontierei de stat, atestă o creștere considerabilă, de 3,6 ori, faţă de anul 2019, generată și de încălcările comise pe timp de pandemie și incluse la alte contravenții. Astfel, acest indicator indică o majorare de 13,3 ori față de perioada anului precedent – de la 165 cazuri la 2198. Punctele de trecere a frontierei de stat „Giurgiuleşti 2” şi „Cahul” – au înregistrat cele mai multe încălcări, cu 1527 cazuri, respectiv 606 cazuri, aceste 2 subunități frontaliere fiind și cele mai solicitate la traversarea frontierei.
 • – s-a înregistrat o creștere esențială a cazurilor depistate, privind uzul de fals în acte – de la 64 cazuri în 2019, la 98 cazuri în 2020. 
 • – s-a stabilit o creștere considerabilă a numărului contravențiilor depistate, ca urmare a documentării persoanelor care nu au respectat regimul de autoizolare cu întocmirea proceselor contravențoinale în baza art.761 Cod contravențional, privind nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice.

Astfel, pe parcursul anului trecut, de către agenții constatatori ai DR Sud, au fost constatate și documentate 3150 de contravenții, cu încasarea la bugetul de stat a amenzilor în sumă totală de 3.587.050 lei.

În 2020, activitatea de investigații speciale s-a caracterizat prin următorii indicatori de performanțe:

-în REI-II, au fost înregistrate un  număr de  401 materiale, în raport cu anul 2019  (354 materiale) s-a constatat o majorare cu 13,27%.

Ca urmare, din numărul total al materialelor înregistrate în anul de referință, 183 de cazuri au fost inregistrate în REI-1, fiind pornite 164 de cauze penale, 51 de materiale de  au fost transmise după competență și emise 145 de încheieri.

Totodată, pe parcursul anului 2020, din 108 persoane aflate în căutare, au fost reținute 34 persoane. 

Asigurarea necesarului de resurse umane la nivelul subdiviziunilor Direcţiei, a fost unul din obiectivele prioritare pentru anul 2020. La începutul perioadei de referință în cadrul Direcției regionale Sud a fost înregistrat deficit de personal în număr de 166 funcții, lipsa de personal fiind de 13,09 %, actualmente necesarul de personal fiind completat cu 95,8% din totalul funcțiilor existente.

Din considerentul restricțiilor impuse privind COVID-19, activitățile de formare profesională continuă la locul de muncă, parțial au fost sistate sau au fost adaptate la situația creată, unele ședințe fiind adaptate la regim on-line.

La cursuri şi programe formative interne, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în anul trecut, au participat 224 de polițiști de frontieră, fiind organizate 44 cursuri de instruire, seminare, training-uri, care din luna iunie s-au desfășurat în regim online.

La cursuri de instruire externă au participat 74 de  polițiști de frontieră din cadrul DR Sud, beneficiind de 11 cursuri de instruire în diferite domenii de activitate.

Sarcinile vizate pe domeniul logistic pentru anul 2020, în vederea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea în bune condiții și securitate maximă a activităților de serviciu pentru angajații DR Sud, au fost  executate cu succes. Pe parcursul anului trecut, au fost inițiate și desfășurate o serie de lucrări amenajare,reconstrucție și reparație a mai multor sedii, edificii, cabine de control din punctele de trecere, rețele de apeduct, încălzire, apă și canalizare,etc, fiind de asemeni, efectuată securizarea sediilor Sectoarelor Poliției de Frontieră prin instalarea sistemelor antitaran, instalarea de sisteme de semnalizare și iluminarea a teritoriilor acestora. Totodată angajații Dr Sud, au fost asigurați cu echipament, conform normelor de asigurare şi în limita stocurilor existente.

Cu referire la starea de sănătate a personalului din cadrul DR Sud, pe parcursul anului 2020 au fost testați pozitiv doar 35 de angajați, dintre care tratați staționar – 15, tratați la domiciliu 20 și plasați în carantină -133 polițiști de frontieră.

Numărul scăzut de infectare a angajaților se datorează organizării manageriale corecte a activității de serviciu, prin organizarea și desfășurarea mai multor acțiuni: ședințe cu scop profilactic, acțiuni de imunizarea a personalului contra gripei sezoniere, respectarea măsurilor sanitaro-epidemiologice stricte în subdiviziuni, inclusiv dezinfectarea încăperilor de serviciu, dotarea angajaților Direcției regionale Sud cu echipamentul necesar de protecție antiCovid (măști, mănuși, dezinfectant, costume de protecție, viziere, etc).

În 2020, Direcția Regională Sud a participat activ la promovarea imaginii Poliției de Frontieră, prin implicarea în mai multe proiecte sociale și acțiuni caritabile, în colaborare și parteneriat cu autoritățile publice locale și cu alte instituții ale statului, în vederea dezvoltării unei societăți durabile.

Aici, putem menționa câteva dintre realizările deosebite ale DR Sud din 2020.

Cu prilejul sărbătorii naţionale, Ziua Independenţei, marcată la 27 august, cu aportul Direcției Regionale Sud, a avut loc amenajarea și deschiderea unui izvor cu apă potabilă, care se află pe traseul național spre punctul de trecere Cahul – Oancea, fiind ulterior sădiți mai mulți puieți de arbori în preajma acestuia, în cadrul Programului național de înverzire a plaiului.

Cu ocazia Hramului orașului Cahul, angajați din cadrul Direcției Regionale Sud, de comun cu Asociația Sindicală  ”Frontiera”, s-au alăturat campaniei de caritate lansată de Biblioteca pentru Copii ”Grigore Vieru” din municipiul Cahul, și au participat cu donarea de cărți și jucării pentru amenajarea a două săli de lectură.

E de menționat faptul că, în anul precedent, angajații din cadrul DR Sud au participat la  2 sesiuni  de donare voluntară de sânge și plasmă convalescentă, fiind solidari în lupta cu virusul pandemic, astfel prin acest gest, contribuind la salvarea de vieți omenești.

De asemeni, Direcția Regională Sud, pe parcursul anului trecut a participat activ în mai multe campanii, alături de angajații altor instituții ale statului , dar și a partenerilor externi cum ar fi:

– campania internaţională ,, 16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, fiind implementată în parteneriat cu Consiliul Coordonator Iterministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței ăn familie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în colaborare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor.

–  campania ”Lupta continuă. Suntem solidari. Donează sânge.Salvează vieți!”, desfășurată la inițiativa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în contextul situației pandemice din țara noastră și potrivit Programului național de securitate tranfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2017 – 2021, aprobat prin Hotărîre de Guvern, pentru fortificarea rezervelor de substanță transfuzională pentru pacienții infectați cu Covid-19.

– campania” STOP CORUPȚIEI!” , fiind realizate acțiuni comune de informare cu privire la combaterea fenomenului corupției, inițiată de către CNA, în comun cu SPIA din cadrul MAI și Serviciul Vamal al RM, ce au avut ca scop sensibilizarea și sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, competente în combaterea acestui fenomen.

– campania STOP COVID-19, lansată de către Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pentru prevenirea răspîndirii virusului Covid-19 în rândul călătorilor.

– campania comună ”CĂLĂTOREȘTE ÎN SIGURANȚĂ” lansată de Inspectoratului General a Poliției de Frontieră în parteneriat cu OIM și ONU în Republica Moldova. 

 La finele anului 2020, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Direcția Regională Sud a încheiat seria actelor de caritate prin desfășurarea unei campanii cu genericul” Dăruiește bucurie de Sărbători”, ce a avut ca prim obiectiv oferirea de atenție mai multor familii aflate în dificultate, în special familiile cu mulți copii. 

Prin toate aceste acțiuni, Direcția Regională Sud a Poliției de Frontieră a demonstrat că putem construi o societate de viitor a Republicii Moldova, orice mobilizare comună este o oportunitate de a face o schimbare spre succes şi de a contribui la îmbunătăţirea relaţiilor dintre oameni şi totodată sporirea încrederii și respectului cetățenilor față de instituțiile statului.

Obiectivele ce și le propune DR Sud pentru anul 2021 presupun: 

– promovarea politicii privind combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere înregistrate în zona de competență a Direcției regionale Sud, inclusiv și managementul integrat al frontierei de stat.

– asigurarea necesarului de resurse umane, menținerea și folosirea pe larg a tehnicii, mijloacelor de mobilitate terestră și navală, echipamentelor speciale, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu;

– aplicarea politicilor și priorităților naționale, în acord cu atribuțiile conferite de legislația specifică domeniului de activitate; 

– asigurarea unei reprezentări de înalt nivel a Direcției în relații de cooperare cu structurile similare din țările vecine, cu agențiile europene, precum și cu alte instituții cu care se colaborează.

Alături de prioritățile și strategiile instituționale pentru anul 2021, sunt și respectarea normelor și măsurilor de protecție și profilaxie antiCovid, gestionarea eficientă a activității în contextul crizei pandemice. Printre priorități se regăsesc și eficientizarea serviciilor oferite la trecerea frontierei de stat, promovarea integrității prin implementarea principiului de intoleranță față de corupție, asigurarea implementării unui sistem integru de comunicare internă şi externă, referitor la subiectele ce ţin de competenţa Poliției de Frontieră.

Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat și dotarea cu echipament de serviciu a angajaților, este un subiect actual, fiind înregistrat și în agenda pentru anul ce urmează. Activitățile de reparație a mai multor edificii și obiecte de serviciu desfășurate în 2020, vor continua, fiind preconizate lucrări de reconstrucție a sediilor a trei subdiviziuni aflate în gestiunea DR Sud, ca parte a unui proiect major de investiții privind „Cooperarea regională pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere România – Moldova”, finanțat de către Comisia Europeană și co-finanțat de Republica Moldova în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. 

Evenimentul a fost prezidat de către șeful Direcției Regionale Sud, d-nul comisar-șef Cioban Oleg, alături reprezentantul IGPF, d-nul comisar principal Cojocari Sergiu, șef al Direcției Inspecție Efectiv, cu prezența în cadrul întrunirii a șefilor adjuncți DR Sud, a conducătorilor tuturor secțiilor pe domeniile de activitate, inclusiv a conducătorilor tuturor subdiviziunilor aflate în subordinea DR Sud.

  Sedința de bilanț s-a încheiat cu discursul șefului DR Sud, d-nul Oleg Cioban, care, a mulțumit tuturor angajaților Direcției Regionale Sud pentru efortul comun și susținerea acordată în activitatea de serviciu pentru anul 2020, îndemnând, ca și în continuare, să dea dovadă de atitudine, responsabilitate și profesionalism în eficientizarea activităților pe domeniile de competență, pentru oferirea unui serviciu de calitate în  securitatea frontierei de stat.

Articole similare