Publică un anunț
piatasud.md

Proiectul ”Un pas spre transparența în comunele Zîrnești și Baurci” își i-a START-ul

Proiectul ”Un pas spre transparența în comunele Zîrnești și Baurci” își i-a START-ul

AO ”ActiveWomen” anunță lansarea unui proiect, care va facilita asigurarea transparenței a două autorități publice locale din Zîrnești și Baurci Moldoveni. 

„În rezultatul implementării proiectelor în comunitățile Zirnesti și Baurci Moldoveni vor fi abilitați, instruiți 30 persoane: reprezentanți APL, consilieri, persoane active privind dezvoltarea capacităților de monitorizare a bugetului, mecanismelor durabile de cooperare între societatea civilă și APL. 

Vor fi formate abilități de cunoaștere a bugetului în rândul cetățenilor și sensibilizarea comunității în elaborarea de politici” ne-a declarat Svetlana Busuioc, Directoarea Executivă a AO ”ActiveWomen” din Cahul.

Potrivit Svetlanei Busuioc, în cadrul proiectului vor fi consolidate capacitățile asociației de a implementa, monitoriza, evalua, dar și actualiza strategia asociației, cu accent pe mecanismele de responsabilizare social legată de bugetarea participativă și dezvoltarea abilităților de implementare a propriei strategii pentru sporirea responsabilității comunitare, cu implicarea participativă a cetățenilor. Vor fi capacitați reprezentanții APL de nivelul I și cetățenii din localitățile Zîrnești și Baurci cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional, elementele de bază ale bunei guvernări;

Totodată, va fi facilitat procesul de implicare a cetățenilor în procesul decizional și efectuată o vizită de studiu pentru studierea instrumentelor de asigurare a transparenței.

De asemenea, primăriile vor fi dotate cu echipament pentru transmisiunea LIVE, banner pentru promovarea APL și panou informativ pentru asigurarea transparenței decizionale in comunitate.

Proiectul „Un pas spre transparența în comunele Zîrnești și Baurci”, implementat de AO „ActiveWomen”, este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, implementat de către un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) și organizația neguvernamentală cehă People in Need.

Articole similare