Publică un anunț
piatasud.md

Respectarea drepturilor reținuților – în vizorul avocaților din Cahul

Respectarea  drepturilor reținuților – în vizorul avocaților din Cahul

Aspecte teoretico-practice privind respectarea drepturilor procesuale la reținere a fost tema de discuție a avocaților din baroul Cahul. 

Rolul avocatului la etapa de reținere rămâne a fi unul esențial,  activ,  de responsabilizare. În cadrul atelierului organizat de A.O. „Centrul de Justiție Comunitară Cahul” s-a pus accent pe  cadrul legal național, aspecte practice, standardele Curții Europene a Drepturilor Omului,  rezultatele preliminare ale monitorizării respectării drepturilor omului în procesul de reținere, aspecte de litigare strategică și studiu de caz în materia asigurării drepturilor persoanelor la etapa procesuală de reținere. 

Avocata Zinaida Gîrneț a prezentat  rezultatele preliminare ale testării chestionarului aplicat unui numar de 27 persoane reținute din raioanele Cahul,  Cantemir,  Taraclia și Vulcănești, în lunile iunie-august cu privire la respectarea drepturilor  omului la reținere de la momentul stopării pînă la plasarea în custodia Poliției.

Este binevenită organizarea în teritoriu a seminarului, în deosebi implicarea  a doi  avocați  specializați  în domeniul penal din mun. Cahul.  Subiectul este actual, relevant iar  formatorul Mihailov-Moraru Veronica, a avut o prestație la nivelul așteptărilor  prin răspunsuri complete  la toate întrebările participanților,   împărtășirea experienței sale din practică raportată la  standardele internaționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.   Cunoștințele obținute vor asigura  apărarea efectivă a drepturilor persoanelor reținute” a declarat Galupa Marina avocată, ex-judecătoare.

Aspecte practice privind drepturile persaonelor reținute sunt incluse și în Ghidul „Drepturile Omului în activitatea Poliției” 

Potrivit publicației, prin reținere, se înţelege oprirea unei persoane, împiedicarea ei de a se deplasa potrivit propriei voinţe. Este, așadar, o reţinere fizică (reţinere de fapt). În materia pe care o analizăm, ulterior opririi, persoana trece în custodia totală a factorului de decizie care a privat-o de libertate, după care este adusă/escortată la organul de urmărire penală sau procuror. Pentru realizarea reţinerii, uneori se impune aplicarea unor măsuri de inter- venţie fizică, inclusiv prin folosirea armei din dotare.

Totodată, reţinerea, de regulă,  este efectuată de către Poliţie, în special de către serviciile opera- tive. Reţinerea persoanei poate fi efectuată şi de către reprezentanţii altor organe de urmărire penală sau de constatare, sau la solici- tarea acestora (Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal).

Chiar dacă reţinerea este o activitate ce ţine de competenţa organelor de drept, membrii comunităţii se pot implica şi ei în acest proces. Astfel, oricine este în drept să prindă şi să aducă forţat la poliţie sau la o altă autoritate publică persoana prinsă asupra faptului săvârşirii unei infracţiuni sau care a încercat să se ascundă ori să fugă imediat după să- vârşirea infracţiunii. Persoana prinsă în aceste condiţii şi adusă la poliţie este reţinută conform prevederilor legale sau eliberată, după caz

Articole similare