Publică un anunț
piatasud.md

Un grup de cetățeni străini desfășurau muncă ilegală în municipiul Cahul

Un grup de cetățeni străini desfășurau muncă ilegală în municipiul Cahul

În cadrul măsurilor organizate de către ofițerii BMA în sudul țării, pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor, la 13 octombrie curent, la un șantier de construcții din mun. Cahul au fost depistați 7 străini originari din Turcia, care se aflau pe teritoriul țării cu încălcarea prevederilor art. 431 alin. 3 (pe teritoriul Republicii Moldova străinii pot desfăşura activităţi de muncă în baza dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, eliberat de autoritatea competentă pentru străini la cererea beneficiarului solicitant) al Legii nr. 200 din 16.07.2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova.


Urmare celor constatate, străinii au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 21000 lei și au fost obligați să părăsească teritoriul țării în termen de 10 zile, cu aplicarea interdicției de intrare pentru o perioadă de 3 ani.

Totodată, angajatorul urmează a fi sancționat în temeiul art. 334 alin.1 Cod contravențional cu amenzi în sumă totală de 52500 lei.

Monitorizarea permanentă și controlul asupra respectării legislației, precum și combaterea șederii ilegale a străinilor sunt domeniile prioritare de activitate ale Biroului migrație și azil al MAI.

Sesizează o ședere ilegală a străinilor pe întreg teritoriul țării la numerele de telefon:
Zona de Nord a țării: 0231-61996, 069257893
Zona Centru a țării: 022-274018, 069244228
Zona de Sud a țării: 0299-47215, 078740962
Centrul de Apel al BMA: 022-820007

Articole similare