Publică un anunț
piatasud.md

Reforma Poliției: Investiții Europene în lupta împotriva criminalităţii organizate // VIDEO

La data de 22 martie, prin decizia Consiliului municipal Cahul, este aprobată transmiterea în comodat Inspectoratului General al Poliției a unui șir de încăperi amplasate pe str. Ioan Vodă cel Cumplit 79 a. 

Încăperile au fost transmise pentru plasarea Secției Combaterea Crimei Organizate, Direcției Sud a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, dar și a sediului Biroului Migrație și Azil din cadrul MAI.

„Direcția Investigații Sud este parte a Inspectoratului Național de Investigații care se ocupă cu investigarea crimelor grave și excepțional de grave, dar și cu analiza fenomenului infracțional pe teritoriul deservit. Direcția regională deservește 9 raioane” ne-a declarat Sergiu Solovei, șeful direcției.

La moment, în sediul transmis INI au loc lucrări de reparații, valoarea cărora este de circa 800 mii lei. Finisarea lucrărilor, va asigura cei 25 de angajați ai Direcției cu condiții bune de muncă.  

„La moment angajații sunt dislocați în birourile din incinta IP Cahul, până nu se finisează reparația, iar o parte sunt în birourile din cadrul UTA Gagauzia” ne-a mai povestit Sergiu Solovei. 

Astfel, după finisarea și dotarea cu echipament a oficiilor, angajații Direcției Sud a INI vor activa în 5 birouri, spațiul pentru echipament special dar și subsol amenajat pentru păstrarea corpurilor delicte. Lucrările de construcții sunt stric monitorizate de Șeful Direcției Sud a INI.

Renovarea sediului Direcției Sud a INI este parte a Planului de acțiuni cu privire consolidarea capacităţilor Poliţiei de a lupta împotriva criminalităţii organizate şi celei transfrontaliere, pentru anii 2017-2020, parte a Strategiei de dezvoltare a Poliției, și se include în obiectivul 2. Consolidarea capacităților polițienești de investigare și cercetare a infracțiunii/lor la fața locului.

Totodată, acțiunea a prevăzut renovarea sălilor de instruire pentru dezvoltarea capacităților de investigații ale angajaților, au fost alocate unități de transport pentru sporirea mobilității unităților de investigații, alocate unități de tehnică de calcul și mijloace periferice precum și mobilierul necesar.

Acest articol a fost produs  cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare