Publică un anunț
piatasud.md

A fost aprobat Programul de Reformă Economică 2024-2026

A fost aprobat Programul de Reformă Economică 2024-2026

Elaborat de Ministerul Finanțelor, programul de Reformă Economică are drept scop pregătirea Republicii Moldova pentru viitoarea participare la coordonarea și guvernanța politicii economice a UE.

Documentul respectiv propune îmbunătățirea reformelor structurale pentru susținerea stabilității macroeconomice, stimularea competitivității, încurajarea condițiilor pentru o creștere incluzivă și crearea locurilor de muncă.

Principalele scopuri ale programului sunt (din p. 5 a documentului din referință):

● Implementarea continuă a măsurilor de sprijinire a afacerilor;
● Concentrarea politicilor de reforme structurale pe sprijinirea afacerilor și pe piața muncii;
● Implementarea proiectelor de infrastructură publică la o rată de eficiență mai mare, fiind finanţate parţial din resursele financiare externe, în sectoare precum energia, transporturile, drumurile și infrastructura agricolă.

Fiind elaborat în baza datelor oferite de Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Banca Națională a Moldovei, Biroul Național de Statistică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Programul prezintă analiza situației macrofinanciare și nu include partea de reforme structurale. Documentul urmează a fi elaborat și prezentat Comisiei Europene, anual.

Participarea Republicii Moldova în cadrul Programelor de Reformă Economică este esențială pentru progresul în procesul de aderare la UE, în special pentru a răspunde criteriilor economice de la Copenhaga, și anume, o economie de piață funcțională, capacitatea de a face față presiunii concurențiale și a forțelor de piață ale Uniunii. 

Documentul este disponibil pe această pagină web a Ministerului Finanțelor.

Articole similare