Publică un anunț
piatasud.md

Dispozițiile Primarului municipiului Cahul pentru luna august

Dispozițiile Primarului municipiului Cahul pentru luna august

În luna august, Primarul mun. Cahul a emis 139 dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul
administrației publice locale – 22; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 7; Dispoziții din domeniul
comerțului-3; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 86, alte 6 privind gestionarea
patrimoniului public și încă două ce țin de alte domenii.
Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta
un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice


La data de 3 august se emite dispoziția nr.331 conform căreia se alocă suma de 2100,00 lei pentru
asigurarea hranei și a cazării sportivilor, antrenorului și a unui însoțitor în cadrul Festivalului Internațional
de Șah Clasic ,,AL DAHRA” . Festivalul este desfășurat în perioada 5-8 august 2021, în or. Brăila,
România.

Prin dispoziția nr. 518, emisă la aceeași dată se acordă compensații bănești anuale, într-o singură tranșă,
în valoare de 2000 lei, conducătorilor instituțiilor preșcolare și extrașcolare bugetare din subordinea
primăriei municipiului Cahul. Scopul alocației este de a asigura perfecționarea activității personalului
disactic din instituțiile preșcolare și extrașcolare și creșterii calității pregătirii de specialitate.

Dispoziția nr.342 emisă la data de 13.08.2021 presupune alocarea mijloacelor financiare în sumă de
692,50 lei (cadouri-5 pachete) pentru deplasarea delegației din primăria municipiului Cahul la Vaslui,
Romînia în perioada 13.08-15.08.2021.


În scopul desfășurării acțiunii culturale dedicate aniversării a 30 ani de la declararea Independenței
Republicii Moldova, la data de 23 august se emite dispoziția nr. 362, prin care din bugetul municipiului
Cahul se alocă suma de 20000,00 lei. Banii sunt repartizați în felul următor:

  1. Flori pentru depunere la bustul lui Ștefan cel Mare și Sfînt- 2000,00 lei
  2. Organizarea mesei de pomenire pentru combatanții căzuți pentru independența Patriei – 7000,00
    lei.
  3. Confecționarea banerelor- 6000,00 lei.
  4. Cheltuieli neprevăzute- 5000,00 lei

Mijloace financiare în sumă de 2000,00 lei sunt alocați prin dispoziția nr. 363 din 23.08.2021. Banii sunt
alocați pentru procurarea florilor pentru depunere în cadrul acțiunii culturale dedicate Sărbătorii Naționale
Limba Noastră cea Română.

La data de 24.08.2021 se emite dispoziția nr. 364 prin care se alocă suma de 7700,00 lei, pentru achitarea
serviciilor de transport în scopul participării echipei Asociației Obștești ,,FOOTBALL SCHOOL
JUPPITER” din mun. Cahul la turneul amical de fotbal. Evenimentul urmează a fi desfășurat pe data de
27 august 2021 în mun. Brăila, România.

La data de 25 august se emite dispoziția nr. 367 potrivit căreia se organizează și desfășoară în perioada
25.08 – 26.08 acțiuni culturale dedicate Zilelor Diasporei. Suma necesară pentru organizarea și
desfășurarea acțiunilor este de 4421,45 lei.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare