Publică un anunț
piatasud.md

Bugetarea (ne)participativă în mun. Cahul

Bugetarea (ne)participativă în mun. Cahul

Programul de Bugetare Participativă în mun. Cahul a demarat în anul 2019, imediat după alegerile locale a fost aprobat regulamentul prin care s-au stabilit principalele reguli de joc și suma de 1 milion de lei ce urma să fie investită după voința cetățenilor. 

Ideea de bază a acestui program, care este implementat și în Leova, Cantemir, Cimișlia  (dacă să ne referim la zona de sud țării) este de a oferi cetățenilor dreptul de a se implica în procesul bugetar, a propune idei de proiecte, de a alege pe cele mai bune, ca autoritățile să le implementeze. Tot procesul dat ar urma să consolideze participarea și mobilizarea cetățenească, oferindu-le posibilitatea singuri să decidă ce proiecte vor fi finanțate. 

Evident că mun. Cahul este o excepție, ori în 3 ani de implementare a programului, niciodată măcar nu s-a încercat ca cetățenii să decidă ce proiecte vor fi finanțate. Repetăm: NICIODATĂ, chiar dacă de exemplu în orașele vecine, datorită unui proiect al Expert-Grup, votul online este implementat și acum, și nu sunt întrebări sau suspiciuni că votează străinii sau alte argumente sterile care ar scuza autoritățile de ce nu fac. 

Anul acesta, posibil s-a înțeles riscul care îi paște și s-a mers la aprobarea unui nou regulament de bugetare participativă care schimbă total abordarea și transformă această inițiativă doar într-un paravan al implicării și mânjirii de ochi, pentru că cea mai transparentă primărie din țară trebuie să fie în rând cu lumea să să facă programe „de trend”. 

Pentru modificarea regulamentului au fost anunțate și consultări (ne)publice chiar, la care echipa Cahul2030 a înaintat recomandări și propuneri, care au fost considerate „neoportune”, iar modul în care a avut loc ședința Consiliului Municipal Cahul și din discuții cu unii consilieri locali, avem suspiciuni rezonabile că procesul de transparență nu a fost respectat în totalitate și că propunerile noastre nici nu au ajuns să fie discutate în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului. Nu am văzut nici o sinteză a propunerilor și recomandărilor publicată pe site-ul autorității locale.

La final avem ce avem?! Un regulament nou și prevederi noi. 

Ce s-a schimbat 

Am decis să analizăm *ajustările calitative* ale Regulamentului nou în comparație cu prevederile Regulamentului vechi și să sistematizăm principalele diferențe dintre acestea. Ele sunt mai multe, dar tabelul de mai jos prezintă cele mai principale modificări.  

Prevederea Regulamentul VechiRegulamentul Nou 
Criterii de eligibilitate Cetățeni, grupuri de inițiativă și ONG din raionul Cahul. (Capitolul 1. P. 3)Pot participa la procesul de bugetare participativă grupurile de inițiativă formate din cetăţenii care locuiesc, muncesc și/sau studiază în municipiul Cahul şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani. (Capitolul 3. P. 1)
Valoarea proiectelor 30 000 – 100 000 lei (Capitolul 1. P. 3)30 000 – 200 000 mii lei (Capitolul 3. P. 10)
Grupul de lucru / Comisia de evaluare Constituit prin Decizia ConsiliuluiConstituit prin Dispoziția Primarului 

9 membri: 4 consilieri, 2 reprezentanți ai primăriei, 3 reprezentanți ai societății civile  (Capitolul 5. P. 1)13 membri: 6 consilieri, 3 specialiști ai primăriei, 4 reprezentați ai societății civile (Capitolul 1. P. 6)
Grupul de contestare 3 membri: 2 consilieri , un reprezentant al primăriei Cahul Exclus din regulament 
Etapele concursuluiDepunerea proiectelor  Analiza tehnică și financiară de către Grupul de lucru  Publicarea pe pagina primăriei listele proiectelor acceptate spre votare Selectarea proiectelor prin vot online de către locuitorii mun. Cahul …  Publicarea rezultatelor selectării proiectelor ce vor fi finanțate  (Capitolul 5. P. 1)Comisia de evaluare creată prin Dispoziția Primarului (Capitolul 4)
Condiții speciale noi 
Vor fi alocate nu mai puțin de 30% pentru proiectele culturale (circa 450 mii lei anual n.r.) (Capitolul 1. P. 5) 
Aprobarea deciziei de finanțareDe către locuitorii mun. Cahul prin vot online (în 3 ani de implementare a programului nu a fost nici o tentativă de a se asigura votarea locuitorilor n.r. )În caz că la comisie participă minim 5 (din 13) membri. 

Analizând prevederile noi raportate la cele vechi, constatăm cu regret că scopul întregului proces de „reformare” a procesului de Bugetare participativă în mun. Cahul a fost excluderea din regulament a prevederilor care impun ca cetățenii să determine proiectele spre finanțare (chiar dacă acesta nu a fost făcut niciodată), s-a dat undă verde utilizării fondurilor din bugetare participativă pentru proiecte culturale, iar sumele au fost plafonate la un minim de 30% din bugetul total și s-a schimbat modul de numire a membrilor comisiei de evaluare. Dacă până la moment aceștia erau numiți prin decizia consiliului, acum doar de către primar. 

Consiliul municipal s-a exclus automat din procesul dat, mai ales că proiectele, potrivit regulamentului nou, pot fi validate de doar 5 membri din 13 ai comisiei, nici măcar de majoritatea simplă a acestora. 

Mediatizarea rezultatelor programului – propunere „neoportună”

Dar să vedem care au fost propunerile, cel puțin ale noastre, care au fost considerate, încă nu este clar de cine,  neoportune. Merită de menționat că în cele 17 propuneri concrete, câteva totuși cumva a fost acceptate:

1. expedierea propunerilor de proiect pe poșta electronică a primăriei. Propunerea a venit reieșind din faptul că primăria digitală a mun. Cahul nu a prevăzut o astfel de metodă în regulamentul inițial. 

2. Stabilirea unui program clar calendaristic de inițiere a procedurii, recepționarea propunerilor etc. 

Și totuși, menționăm câteva cele ami importate prevederi care au fost considerate neoportune, dar care ar putea ridica suspiciunile de fraudă, netransparență și cumătrism la aprobarea proiectelor spre finanțare. 

1. Se propune adăugarea la capitolul 3 a punctului 17 în cu următorul text: Nu sunt eligibile proiectele a căror beneficiar final sunt instituții publice (școli, grădinițe, instituții de învățământ extrașcolar etc.) inclusiv acele instituții fondate și/sau administrate de APL de toate nivelurile sau organizațiile societății civile. 

Aprobarea acestui punct ar elimina practica prin care beneficiarii direcți ai banilor din bugetarea participativă sunt instituțiile publice, care și așa pot și trebuie să fie susținute din bugetul local, mai ales că bugetul deja ajunge la 200 d milioane de lei, iar anual nu avem mai puțin de 10 milioane de lei sold la 1 ianuarie (bani care nu au reușit a fi cheltuiți în anul de gestiune). 

Totodată, după aprobarea regulamentului, se aud tot mai multe voci care sugerează ca banii destinați proiectelor culturale vor fi cumva direcționați spre Filarmonica Municipală, mai ales că în comisia de evaluare sunt mai multe persoane cointeresate. 

2. De procesul de asigurarea a comunicării și vizibilității programului Bugetare participativă este responsabil specialistul în comunicare a Primăriei mun. Cahul 

3. Comunicarea despre program se efectuează la fiecare etapă a procesului: 

  • informarea publicului despre lansarea programului 
  • Informarea publicului despre numărul de propuneri recepționate
  • Informarea publicului despre fiecare propunere în parte cu indicarea scopului proiectului, ariei de intervenție, ariei geografice de implementare și bugetul estimativ 
  • Informarea publicului despre proiectele propuse spre votul cetățenilor
  • Informarea publicului despre proiectele selectate și finanțate
  • Informarea publicului despre proiectele implementate și etapa de implementare la care se află celelalte proiecte 

4. Fiecare proiect finanțat de programul Bugetare participativă a municipiului Cahul va asigura vizibilitatea surselor de finanțare prin prin fixarea unei tăblițe cu următorul text: „Proiectul ______________ a fost implementat grație programului Bugetare Participativă a mun. Cahul pentru anul ______ , susținut financiar din bugetul local”. 

Propunerile 2,3 și 4 vizează promovarea proiectelor și comunicarea despre implementarea acestora. Evident, propunerile date nu s-au regăsit în textul final al regulamentului fiind considerate neoportune. 

Și cea mai interesantă și relevantă propunere, după părerea noastră, a vizat componența comisiei de evaluare, mai degrabă principiile prin care sunt numiți membrii în comisie. 

Comisia este formată din 9 persoane dintre care: 

  • 4 consilieri municipali, reprezentanți ai diferitor fracțiuni reprezentante în consiliu sau consilieri independenți, la propunerea fracțiunilor, în ordinea numărului de voturi obținute la alegeri ( notă: acest mecanism va asigura reprezentativitatea voinței cetățenilor)
  • 2 reprezentanți ai Primăriei Cahul
  • 3 reprezentanți ai societății civile (business, OSC-uri, mass-media etc.) înregistrați în muncipiul Cahul. Nu pot face parte din comisia de evaluare a proiectelor reprezentanții organizațiilor societății civile care sunt fondate, în care activează sau au activat în ultimii 5 ani consilieri municipali Cahul, membrii ai partidelor reprezentante în consiliul municipal Cahul sau care au fost reprezentante în consiliul municipal Cahul în ultimii 5 ani.  

Dacă tot vorbim de echitate, transparență, imparțialitate și profesionalism la analiza proiectelor aplicate, mai ales că s-a exclus votul cetățenilor, membrii comisiei ar trebui să corespundă unor criterii și nimeni să nu poată spune că proiectele de Bugetare participativă în mun. Cahul se dau pentru ochi frumoși, cum vrea primăria sau pe afiliere politică/religioasă. 

În fine, bugetarea participativă înseamnă lucrul cu oamenii în primul rând, iar finanțarea unor inițiative este rezultatul implicării cetățenilor. Consiliul municipal Cahul a ales calea cea mai ușoară de lucru – de a mima un proces care în alte localități a asigurat implicarea masivă a cetățenilor.  Cu același succes, consiliul poate aloca ani direct pentru unele inițiative, fără a mai numi acest proces „bugetare participativă”. 

Și pe final, la data de 5 aprilie, Primarul mun. Cahul emite dispoziția prin care constituie Comisia  de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare prin mecanismul bugetării participative. 

P.S. La data de 24 aprilie, Consilierii municipali au aprobat raportul de activitate a Primăriei Cahul pentru anul 2023. În raportul publicat pe Primăriacahul.md este o referire la proiectele implementate în anul 2023 de către municipalitate prin intermediul Bugetării Participative.

„A fost sporită implicarea cetățenilor în luarea deciziilor privind dezvoltarea municipiului Cahul prin Programul de Bugetare Participativă 2023, ediția a IV-a. Astfel, în urma evaluării celor 36 dosare depuse, bugetul alocat de acest program pentru anul 2023 s-a epuizat prin acoperirea primelor 21 proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat” se spune în raportul publicat pe site.

Pur din întâmplare, am reușit să obținem lista proiectelor finanțate în anul 2023 de către municipalitate, care de asemenea se regăsea în raportul de activitate, dar nu acel care a fost făcut public, o versiune mai lărgită. Astfel, în anul 2023, au fost finanțate următoarele proiecte:

Titlul proiectuluiLocație Suma solicitată (lei)
Sterilizarea a 150 de câini fără stăpân. – campanie de sensibilizare a cetățenilor privind sterilizarea animalelor de companie, sterilizarea câinilor maidanezi în limitele bugetului și procurarea a cca 170 kg de mâncare specificămun. Cahul 70 000
Formăm abilități – salvăm vieți umane – Întreg personalul din cele 8 grădinițe municipale a fost instruit în acordarea Primului Ajutor (aprox. 350 persoane) teorie și practică.SMURD80 000
Popcorn și prietenii. Seară de cinema – educarea prin materiale video. A fost procurat echipament necesar desfășurării Serii de Cinema, în aer liber, amenajat pentru toți locuitorii mun. Cahul. Centrul Municipal de tineret 50 000
FANFARA municipiului Cahul – instrumente muzicale. Str. N. Bălcescu, 5 80 000
 Apeduct și canalizare pentru case de locuit – Lipovanca. str. Dragoș Vodă 100 000
Amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea  activităților de dezvoltare personală pentru copii, tineri și maturi.Centru pentru tineri ”Dialog”50 000
DIGITAL SCHOOL – Achiziția de echipament IT pentru desfășurarea lecțiilor de informatică corespunzător.Colegiul „I.Hasdeu”90 000
Nouă ne pasă de viitorul copilului tău – mobilă nouă.Înlocuirea mobilierului deteriorat – pentru siguranța copiilor.IET nr. 9 ”Scufița Roșie”100 000
Educăm prin teatru. Dotarea sălii festive cu echipament și articole necesare pentru desfășurarea activităților culturale.IET nr. 2 ”Licurici”90 000
O echipă eficientă începe de la un spațiu adecvat și dotat.spațiu de lucru creativ și atractiv pentru tinerii din comunitate, inclusiv membrii Fondului pentru Tineri Cahul și al Fondului de Susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri. AO Perspectiva60 000
Teren de joacă pentru copii – Beneficiarii proiectului sunt locuitorii blocurilor 52 și 58 de pe strada Șcheia. Șoseaua Șcheia100 000
Instalarea gardului la grădinița nr. 8 din mun Cahul – Astfel fiind asigurat tot perimetrul grădiniței pentru siguranța copiilor.IET nr. 8 ”Prichindel”100 000
Educația unui copil – joaca lui cu lucruri frumoase – amenajarea spațiului de învățare în centrul de activitate, cu materiale didactice pentru îmbogățirea cunoștințelor celor mici.IET ” Garofița” sat. Cotihana62 000
Conectarea la canalizarestr. Târgul vechi30 000
Amenajarea unui teren de joacă pentru copii. Str. Șt cel Mare, 23 100 000
Schimbarea țevii de canalizare.Bd. Victoriei33 000
Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă.Dotarea sălii de sport cu echipament sportiv sigur.IET nr. 1  ”Ghiocel”47 000
Schimbarea unei porțiuni de apeduct pe str. A. Mateevici Tecuci- Murafa100 000
Interactivitate – imperativul lecțiilor moderne – achiziția a 2 panouri interactive pentru îmbunătățirea procesului de învățare. Ș.P. ”A. Mateevici”60 000
Aleg să fiu sănătos! Reamenajarea și repararea sălii de cantină pentru asigurarea alimentării copiilor în condiții optime.Ș.P A. Donici60 000
Costume pentru copiii care frecventează cercul de Dans Popular din Centrul de Creație ”Luceafărul”.Centrul de Creație ”Luceafărul”30 000

Articole similare