Publică un anunț
piatasud.md

Concurs de angajare pentru funcția de Director al ADR Sud

Concurs de angajare pentru funcția de Director al ADR Sud

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE CONCURSULUI le găsiți accesând următorul link: https://midr.gov.md/files/shares/Anunt_concurs_ADR_Sud.pdf

 Dosarul de concurs va conține: 

1) cererea de participare la concurs, conform anexei nr. 1 din Regulament;

2) scrisoare de motivație;

3) Curriculum Vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

4) copia actului de identitate;

5) copiile diplomelor de studii;

6) copia carnetului de muncă sau, după caz, a actelor care atestă vechimea în muncă și ocuparea funcțiilor respective;

7) certificat de cazier judiciar;

8) proiectul managerial pentru 4 ani;

9) acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarul urmează a fi depus la Seviciul resurse umane, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, MD-2012, la adresa de e-mail: lucia.goncear@midr.gov.md.

Persoana de contact: Dna Lucia Goncear, tel.: 022 250 680, e-mail: lucia.goncear@midr.gov.md, pagina web: www.midr.gov.md

Termenul limită de depunere a dosarului – 29 aprilie 2023, ora 16.00.

Articole similare