Publică un anunț
piatasud.md

A fost adoptat un nou regulament pentru comerțul local în municipiul Cahul

A fost adoptat un nou regulament pentru comerțul local în municipiul Cahul

Un nou Regulament de comerț local a fost aprobat de către Consiliul Municipal Cahul la ședința din 6 aprilie 2023, înlocuind astfel Regulamentul anterior adoptat în 2017.

Potrivit noilor prevederi, toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități comerciale în municipiul Cahul trebuie să respecte Regulamentul. Acesta introduce interdicții și cerințe suplimentare privind desfășurarea activității de comerț, fără a anula sau înlocui prevederile legilor existente referitoare la comerțul interior şi alte acte normative în vigoare.

Este important de menționat că nerespectarea prevederilor legale și ale Regulamentului poate atrage răspunderea contravențională, conform Codului contravențional. Persoanele fizice și juridice pot fi sancționate prin suspendarea sau încetarea activității comerciale.

Pentru implementarea eficientă a noilor măsuri și asigurarea respectării lor, Consiliul Municipal Cahul a desemnat-o pe dna Bînzari Natalia, specialist în reglementarea activității unităților comerciale și agenților de publicitate din Primăria municipiului Cahul, responsabilă de executarea deciziei.

Principalele prevederi ale Regulamentului sunt următoarele:

 1. Zone interzise pentru comerț: Regulamentul stabilește zone sau străzi în care nu este permisă desfășurarea activităților comerciale, inclusiv comerțul ambulant. De asemenea, sunt reglementate orele și zilele în care este interzisă activitatea comercială.
 2. Reguli pentru desfășurarea activităților de comerț în apropierea anumitor instituții și obiective: Activitățile de comerț sunt restricționate în apropierea instituțiilor publice, școlilor, spitalelor, locașurilor de cult, monumentelor, zonelor istorice și altor obiective de interes turistic.
 3. Distribuirea activităților comerciale în municipiu: Regulamentul stabilește repartizarea activităților comerciale între zona centrală și zonele periferice ale localității, precum și între zonele aglomerate și cele mai puțin aglomerate.
 4. Restricții privind comercializarea produselor alcoolice: Se stabilește o rază de interzicere a comercializării produselor alcoolice în apropierea instituțiilor de învățământ, spitalelor și locașurilor de cult.
 5. Orarul de funcționare: Regulamentul definește orarul de funcționare al comercianților în anumite zone sau străzi.
 6. Interdicții privind comercializarea anumitor produse sau servicii: Sunt stabilite restricții referitoare la comercializarea anumitor produse sau servicii în anumite zone sau străzi.
 7. Cerințe privind zonele de parcare: Se impun cerințe privind existența zonelor de parcare pentru comercianți în funcție de forma de comercializare.
 8. Respectarea regulilor de igienă și curățenie: Comercianții trebuie să respecte regulile de igienă și curățenie în unitățile lor comerciale conform normelor stabilite de autoritatea locală.
 9. Accesul mijloacelor de intervenție specială: Regulamentul reglementează modul de acces al vehiculelor de urgență (ambulanțe, echipamente de stingere a incendiilor etc.) către obiective de importanță socială sau terenuri publice, separat sau în colaborare cu alte autorități publice (entități) ori persoane de drept privat.

Modalitatea de depunere, înregistrare, modificare și încetare a notificării

Conform Regulamentului, activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele juridice şi fizice înregistrate în conformitate cu legislaţia. Acestea trebuie să depună notificarea privind inițierea activității de comerț sau orice modificare, suspendare sau încheiere a acesteia.

Aceasta poate fi realizată în două modalități. Prima modalitate constă în depunerea online prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (https://servicii.gov.md) sau prin intermediul ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md).

A doua modalitate constă în depunerea fizică a notificării la ghișeul Primăriei municipiului Cahul, în locul unde se intenționează sau se desfășoară activitatea de comerț, acest loc putând fi diferit de adresa juridică sau domiciliul persoanei.

Pentru a modifica datele indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, comerciantul trebuie să depună o notificare de modificare a datelor la Primăria municipiului Cahul, în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării. Însoțită de notificarea de modificare, comerciantul trebuie să anexeze actele necesare, în cazul în care acestea sunt solicitate.

Depunerea notificării de inițiere sau modificare a activității de comerț implică achitarea unei plăți de notificare în valoare de 100 de lei către autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor în care se aplică o scutire conform art. 6 alin. (1) lit. p) a Legii nr.231/2010 privind comerțul interior.

De asemenea, pentru fiecare unitate comercială în care se desfășoară activitate de comerț, comercianții trebuie să achite o taxă anuală conform legislației fiscale pe durata desfășurării activității de comerț. Cota taxei locale pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii este stabilită prin decizia Consiliului municipal Cahul.

Modelul de Notificare poate fi descărcat aici.

Conform Regulamentului, activitatea de comerț în municipiul Cahul este supusă anumitor interdicții și cerințe. Iată principalele prevederi:

 1. Interdicții privind desfășurarea activității de comerț:
 • Se interzice desfășurarea activității de comerț, cu excepția activităților temporare (iarmaroace, târguri etc.) dispuse de primarul municipiului Cahul.
 • Se interzice desfășurarea activității de comerț în următoarele zone: Piața Independenței, Piața Horelor, străzi (accese carosabile), trotuare (accese pietonale) și Parcul Central „Grigore Vieru”.
 1. Obligații ale comercianților:
 • Comercianții trebuie să respecte interdicțiile și cerințele de desfășurare a activității de comerț stabilite în legea cu privire la comerțul interior, actele normative și prevederile Regulamentului.
 • Pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, trebuie să fie îndeplinite condițiile precum: spații dimensionate, amenajate și dotate corespunzător, afișarea informațiilor necesare (denumirea unității, adresa, orarul de funcționare etc.), instalarea urnelor de gunoi, numerotarea unităților comerciale (în incinta centrelor comerciale), respectarea cerințelor sanitare, amenajarea vitrinelor, asigurarea unei ținute adecvate personalului etc.
 • Amplasarea unităților comerciale în locuințe este interzisă, cu excepția celor aflate la parter, demisol/subsol și în spații prevăzute pentru activitatea comercială conform actelor constatatoare. Această cerință nu se aplică unităților de cazare turistică.
 1. Obligații suplimentare pentru agenții economici cu activități comerciale și de prestări servicii:
 • Păstrarea documentelor care atestă conformitatea cu reglementările tehnice și alte cerințe legale.
 • Asigurarea reparării și întreținerii fațadei și intrării în unitatea comercială, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor.
 • Asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale.
 • Menținerea curățeniei străzilor și a spațiilor din jurul unităților comerciale.
 • Amenajarea și menținerea vitrinelor în stare corespunzătoare.
 • Dotarea unităților cu mobilier necesar și asigurarea unui flux normal de circulație.
 • Respectarea regulilor sanitare și sanitar-veterinare.
 • Asigurarea securității unităților comerciale prin mijloace de protecție.
 • Respectarea drepturilor consumatorilor și a regulilor de gestionare a deșeurilor.
 • Angajarea de personal cu pregătire profesională în domeniul comerțului, alimentației publice și igienei.
 1. Obligații suplimentare pentru unitățile de alimentație publică:
 • Permiterea accesului vizitatorilor la grupurile sanitare din incinta unității.
 • Interzicerea desfășurării de ceremonii și festivități cu muzică live în unitățile amplasate în blocuri locative.
 • Respectarea limitelor de zgomot și vibrație față de vecinătăți conform normativelor în vigoare.
 1. Interdicții privind expunerea de produse:
 • Se interzice expunerea pe spațiul public a produselor destinate reclamei, publicității și comerțului în adiacentul unității comerciale, pe terase și scările de acces.
 • Produsele pentru reclamă, precum haine, materiale de construcții, biciclete etc., nu pot fi expuse în afara unității comerciale.
 1. Comerțul cu monumente, sicrie, coroane și accesorii funerare este permis doar în interiorul unității comerciale, interzicându-se expunerea lor în adiacentul unității.

Prevederile esențiale ale regulamentului privind desfășurarea unor forme de comerț includ:

 1. Comerțul cu ridicata
 • Comercianții care desfășoară comerțul cu ridicata trebuie să respecte următoarele cerințe:
  • Să aibă spații de depozitare adecvate pentru volumul și natura produselor, inclusiv echipamente frigorifice pentru produsele alimentare și utilaje pentru prelucrare și ambalare.
  • Să utilizeze sisteme computerizate de evidență și supraveghere video în unitățile comerciale.
  • Să folosească echipamente de măsurare și control verificate metrologic.
  • Să respecte cerințele tehnice privind amplasarea depozitelor și expunerea mărfurilor.
  • Să respecte cerințele sanitare și sanitar-veterinare.
 • Este interzisă amplasarea depozitelor comerciale în blocurile locative.
 1. Activitatea piețelor comerciale:
 • Piețele sunt create prin decizia Consiliului municipal Cahul și funcționează conform unui regulament specific elaborat în conformitate cu reglementările guvernamentale și coordonat de primarul municipiului Cahul.
 • Activitatea piețelor este permisă pe anumite străzi și zone precizate și trebuie respectate regulile de comerț în piețe conform legislației în vigoare.
 • Piețele comerciale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • Să aibă locuri de parcare pentru vizitatori și comercianți.
  • Să fie delimitate și marcate vizibil.
  • Să aibă grupuri sanitare pentru femei și bărbați și acces la apă potabilă.
  • Să asigure ordinea în incintă și în zona de parcare prin personal specializat sau prin contractarea unei firme specializate.
  • Să dispună de o platformă pentru gestionarea deșeurilor menajere conectată la sistemul de apeduct și canalizare.
  • Unitățile de comerț ambulant să fie amplasate conform planului general al pieței.
  • Să publice pe pagina web a pieței documentele de înființare, regulamentul de funcționare al pieței, planul general al pieței și informații actualizate despre locurile disponibile.
 • Activitatea piețelor comerciale existente este permisă numai în limitele definite de aliniamentele străzilor.
 1. Comerțul ambulant:
 • Comerțul ambulant se desfășoară prin unitățile de comerț ambulant în piețe și în cadrul târgurilor și iarmaroacelor, conform dispozițiilor primarului municipiului Cahul.
 • Activitatea de comerț ambulant poate fi desfășurată numai de către deponentul notificării.
 • Amplasarea unităților de comerț ambulant pe străzi și spații deschise se face în baza unor scheme de amplasament prestabilite sau individualizate.
 • Autorizațiile de funcționare se eliberează în ordinea înregistrării solicitărilor și în limita numărului de unități admise pe fiecare amplasament.
 • Comerțul ambulant este interzis în anumite situații, cum ar fi:

a) Comerțul neautorizat în municipiul Cahul.

b) Limitarea utilizării terenului de uz public.

c) Vânzarea de produse interzise de legislație.

 • Se interzice comercializarea anumitor categorii de produse prin comerțul ambulant, precum alimente perisabile, băuturi alcoolice, arme de foc, medicamente fără licență și alte mărfuri interzise conform legii.
 1. Activitatea teraselor de alimentație publică:
 • Organizarea și desfășurarea activității teraselor de alimentație publică pe domeniul public sau privat al municipiului Cahul se fac conform cerințelor stabilite în anexa nr.3 a regulamentului.

Câteva dintre interdicțiile privind comercializarea unor produse sau prestarea unor servicii sunt următoarele:

 1. Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice:
 • Producția alcoolică ambalată poate fi comercializată numai prin depozite specializate deținute de agenți economici în modul stabilit de lege.
 • Agenții economici trebuie să dețină licența corespunzătoare, spații de depozitare adecvate și autorizații pentru vânzarea angro a băuturilor alcoolice.

Comercializarea cu amănuntul a producției alcoolice, inclusiv a berii:

 • Comercializarea cu amănuntul a producției alcoolice poate fi efectuată numai de agenții economici care au depus notificare la Primăria municipiului Cahul și dețin spații comerciale adecvate.
 • Comercializarea cu amănuntul a producției alcoolice este restricționată în anumite locații, cum ar fi instituții de învățământ, instituții medicale, construcții sportive, edificii de cult religios, cimitire, penitenciare și unități militare.
 • Vânzarea producției alcoolice cu amănuntul este interzisă persoanelor cu vârsta sub 18 ani, iar comercianții trebuie să solicite acte de identitate pentru a verifica vârsta cumpărătorilor.
 • Comercializarea cu ridicata a vinului:
 • Comercializarea cu ridicata a vinului poate fi efectuată numai de agenții economici înregistrați în Registrul vitivinicol și dețin depozite specializate adecvate.

Comercializarea cu amănuntul a vinului:

 • Comercializarea cu amănuntul a vinului poate fi efectuată numai de agenții economici care dețin autorizație de funcționare și spații comerciale adecvate.
 • Vânzarea cu amănuntul a vinului este restricționată în anumite locații similare celor menționate anterior pentru producția alcoolică.

Interdicții privind comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe:

 • Se interzice comercializarea anumitor produse din tutun care nu ard.
 • Comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe este interzisă persoanelor cu vârsta sub 18 ani și în anumite locații sau modalități de vânzare specificate în Regulament.
 • Vânzătorii trebuie să solicite acte de identitate pentru a verifica vârsta cumpărătorilor, iar expunerea vizibilă a produselor din tutun este interzisă.
 • Comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, produselor pirotehnice, substanțelor și materialelor explozive și inflamabile, pieselor auto, anvelopelor și uleiurilor auto este interzisă în următoarele locații:
 • Blocuri locative
 • Zonele de agrement și turistice
 • Instituții preșcolare, de învățământ și medicale/curative
 • Comercializarea articolelor pirotehnice are următoarele interdicții:

a) Nu se pot comercializa în piețe, prin rețeaua de comerț ambulant sau în afara unităților comerciale autorizate.

b) Nu se pot depozita și/sau comercializa articole pirotehnice în următoarele locații: blocuri locative, instituții cultural-artistice și de învățământ sau similare acestora, încăperi și tribune ale stadionelor, parcuri de cultură și odihnă, încăperi din pasajele subterane, aeroporturi, gări auto și feroviare, gherete, tonete, tarabe, coșuri, cărucioare, rulote, autoremorci, automagazine, teritoriul întreprinderilor cu pericol de explozie și/sau incendiu.

 • Vânzarea sau transmiterea în posesie a articolelor pirotehnice către consumatori care nu au atins vârsta de 18 ani este interzisă.

Autoritățile locale au stabilit, de asemenea, cerințe privind programul și activitatea unităților comerciale și de prestări servicii. Iată câteva aspecte importante pe care comercianții trebuie să le respecte:

 1. Orarul de funcționare: Comercianții trebuie să-și desfășoare activitatea conform programului notificat, respectând prevederile regulamentului. Regimul de lucru-cadrul stabilit este între orele 7.00-22.00 pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, și între orele 6.00-22.00 pentru unitățile de alimentație publică.
 2. Modificarea orarului: Orice modificare a orarului de funcționare trebuie să fie notificată în prealabil Primăriei municipiului Cahul. În cazul în care o unitate de alimentație publică va fi închisă temporar (pentru reparații, igienizare etc.), comerciantul trebuie să anunțe Primăria și consumatorii cu cel puțin o săptămână înainte.
 3. Restricții privind programul de lucru: Activitatea de comerț și prestare de servicii nu este permisă în regim non-stop pentru unitățile comerciale amplasate în blocurile locative, cu excepția farmaciilor. De asemenea, unitățile de alimentație publică amplasate în blocuri locative trebuie să încheie activitatea după ora 22.00. Începând cu ora 21.00, unitățile de alimentație publică amplasate în blocurile locative trebuie să respecte normele sanitare privind poluarea fonică.
 4. Închideri și sărbători legale: Unitățile comerciale cu amănuntul și cele prestatoare de servicii pot fi deschise în toate zilele săptămânii. În cazul sărbătorilor legale, unitățile din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare.
 5. Preluarea activității în afara orarului: Unitățile comerciale pot prelungi programul de lucru în următoarele situații: dacă unitatea este amplasată la o distanță mai mare de 50 de metri de spațiile cu destinație locativă sau dacă unitatea este în anexa unui bloc locativ și a obținut acordul gestionarului sau al proprietarilor din spațiile învecinate. Acordul trebuie să specifice explicit regimul de lucru acceptat de locatari.
 6. Activitatea de alimentație publică în timpul Revelionului: Unitățile de alimentație publică pot desfășura activitate cu regim de lucru prelungit până la ora 6.00 în noaptea de Revelion.

Supravegherea și protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Comercianții sunt obligați să respecte normele referitoare la emisia de zgomot și vibrații, stabilite de Guvern. În plus, există restricții privind amplasarea anumitor tipuri de unități comerciale în blocurile locative, instituții de învățământ, instituții medicale sau în lăcașuri de cult. Unitățile care utilizează deservirea muzicală trebuie să ia măsuri pentru izolarea fonică, astfel încât să nu deranjeze locatarii din zonă.

Supravegherea activității de comerț

Autoritățile locale, prin agenții constatatori desemnați de primarul municipiului Cahul și Inspectoratul de poliție, sunt responsabile de supravegherea activității comercianților și aplicarea măsurilor restrictive în cazul încălcărilor constatate.

Verificările unităților comerciale notificate se fac în diverse situații, inclusiv sesizări, nerespectarea condițiilor de funcționare și reclamații din partea consumatorilor.

Rezultatele verificărilor se înregistrează într-un act care se întocmește la fața locului și iar încălcările trebuie înlăturate în termen de 30 de zile. În cazul în care comerciantul nu remediază încălcările, autoritățile pot suspenda activitatea unității și pot lua măsuri legale împotriva acestuia.

Amintim că nerespectarea prevederilor legale și ale Regulamentului poate atrage răspunderea contravențională, conform Codului contravențional. Persoanele fizice și juridice pot fi sancționate prin suspendarea sau încetarea activității comerciale.

Regulamentul integral poate fi descărcat aici.

Articole similare