Publică un anunț
piatasud.md

Datorită UE, cetățenii din raioanele Cahul, Călărași și Fălești vor cunoaște mai multe despre accesibilitatea în instituțiile publice

Datorită UE, cetățenii din raioanele Cahul, Călărași și Fălești vor cunoaște mai multe despre accesibilitatea în instituțiile publice

Persoanele cu nevoi speciale din țara noastră continuă să se confrunte cu o serie de problemele majore, cum ar fi: insuficiența serviciilor de suport în comunitate, mediul și infrastructura neadaptată pentru mobilitatea și independența acestora, oportunități de angajare în muncă limitate, transmite diez.md.

Condițiile de accesibilitate sunt o precondiție indispensabilă pentru sporirea șanselor persoanelor cu nevoi speciale de a se integra în viața comunității din care fac parte. Programul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii (2017-2022) stipulează responsabilitatea autorităților centrale și locale în dezvoltarea Planurilor de accesibilitate. Cu toate astea, până în prezent, în majoritatea localităților din țara noastră se înregistrează restanțe la acest capitol. 

În cadrul Proiectului „Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova pe parcursul a 14 luni, a fost evaluată accesibilitatea a peste 400 de instituții publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Mai multe detalii despre activitățile proiectului vezi în videoclipul de mai jos.

În perioada anilor 2019-2021, programul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, a oferit peste 100 de granturi în valoare de circa 3 milioane de euro. Scopul proiectului este să susțină organizațiile societății civile de nivel local în activitatea lor de promovare a principiilor Bunei Guvernări, de monitorizare a transparenței și a responsabilității instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Partenerii de implementare ai proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” sunt: Asociația pentru Politică Externă (APE), Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Asociația Obștească „Centrul European Pro-Europa din Comrat”.

Articole similare