Publică un anunț
piatasud.md

Ecosistemul râului Prut va fi revitalizat cu suportul PNUD și GEF. Costul total al proiectului – 900 mii dolari

Ecosistemul râului Prut va fi revitalizat cu suportul PNUD și GEF. Costul total al proiectului – 900 mii dolari

Pe parcursul următorilor cinci ani vor fi întreprinse mai multe acțiuni pentru a asigura integritatea ecologică a zonelor umede cheie din bazinul râului Prut, asigurând revitalizarea biodiversității, resurselor terestre și acvatice, precum și a ecosistemelor.

Proiectul PNUD „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede cu accent pe zonele cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut”, în valoare de circa 900 mii dolari SUA, va fi desfășurat în parteneriat cu Ministerul Mediului, cu suportul financiar al Facilității Globale de Mediu (GEF). Cu sprijinul proiectului vor fi restaurate zonele umede strategice, inclusiv fâșiile protejate din Rezervația Biosferei Prutului de Jos și va fi reabilitată albia veche a râului Camenca, în beneficiul zonei umede din Rezervația Științifică „Pădurea Domnească” și a localităților învecinate.

Reabilitatea cursului vechi al râului Camenca, afluent al Prutului, va genera anual circa 8,3 milioane metri cubi de apă pentru menținerea zonelor umede din secțiunea mediană a Prutului, aflate acum în declin și va asigura supraviețuirea a aproximativ 11.175 ha de habitat valoros de luncă.

La fel, măsura va asigura cu apă calitativă populația din 14 localități. Albia naturală a râului Camenca a fost compromisă timp de mai multe decenii, după intervenția factorului uman prin crearea de diguri și canale de redirecționare a apei. Totodată, vor fi întreprinse acțiuni pentru a susține includerea Rezervației Științifice „Pădurea Domnească” pe lista zonelor umede protejate de Convenția internațională Ramsar. Totodată, în coordonare cu autoritățile din România și Ucraina, proiectul va mai facilita lucrările de pregătire pentru desemnarea unei Rezervații a Biosferei trilaterale, Programul „Omul și biosfera” al UNESCO, care va cuprinde Rezervația Biosferei Prutului de Jos (Republica Moldova) și Delta Dunării (România și Ucraina).

Astfel, se va asigura armonizarea măsurilor de protecție a zonelor umede și monitorizare a biodiversității în bazinul de jos al Dunării.

„Zonele umede din Moldova sunt niște ecosisteme bogate care oferă habitate esențiale pentru numeroase specii de plante și animale. Totodată, au o importanță majoră pentru suplinirea rezervelor de ape subterane, prevenirea inundațiilor și reducerea poluării. Având în vedere scăderea lor dramatică, acest proiect, prin pilotarea intervențiilor la fața locului și consolidarea cadrul de reglementare, va deschide calea pentru o abordare mai sistematică a revitalizării zonelor umede. Obiectivul este de a obține o integritate ecologică a zonelor de luncă inundabilă din bazinul râului Prut, asigurând o stare pozitivă a biodiversității, terenurilor și resurselor de apă, precum și servicii ecosistemice”, a afirmat Dima Al-Khatib,

Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Cu susținerea proiectului, urmează să fie elaborate și actualizate planurile de gestiune pentru zonele protejate din albia râului Prut, iar la necesitate va fi făcută o cartografiere și delimitare adițională a habitatelor-cheie. O altă prioritate a proiectului va fi susținerea comunităților locale în elaborarea și implementarea afacerilor locale prietenoase față de diversitatea din albia râului Prut, dar și dezvoltarea traseelor turistice transfrontaliere.

Articole similare