Publică un anunț
piatasud.md

Lucrări de reparație a drumurilor din Cahul în valoare de peste 10 milioane lei. Află cine le execută

Lucrări de reparație a drumurilor din Cahul în valoare de peste 10 milioane lei. Află cine le execută

La începutul lunii mai a fost anunțată licitație publică pentru Lucrări de reparație a drumurilor din mun. Cahul . Valoarea estimată fără TVA a lucrărilor era de circa 9,76 milioane lei. 

Ce presupun lucrările

Cine a participat la licitație

Stegulețele roșii ale procedurii de achiziții

Profilul companiei câștigătoare 

Am analizat procedura de achiziții, caietele de sarcini, dar și  ofertele care au fost înaintate către autoritatea locală. Despre modul în care a avut loc achiziția și cine a obținut contractul de reparație a primăriei mun. Cahul, citiți în continuare. 

Ce presupun lucrările

Potrivit achiziții.md, portal specializat unde a fost publicat anunțul privind licitația publică, licitația a fost anunțată pentru 2 loturi, adică 2 segmente de drum care urmează a fi reparate: str. M. Frunze (segment) cu valoarea estimativă fără TVA a lucrărilor de circa 6,68 milioane lei și strada L. Tolstoi (segment) cu valoarea estimativă fără TVA a lucrărilor de 3,08 milioane lei. 

Astfel, pentru segmentul străzii M. Frunze din Cahul (str. Îl. Caragiale – str. 31 august), principalele lucrări care sunt prevăzute în caietul de sarcini sunt: Lucrări de terasament; demolarea trotuarului existent, demolarea borduri și a îmbrăcămintei rutiere.

Demolarea îmbrăcămintei rutiere presupune tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 

5 cm  – 947 metri pătrați; 7 cm – 2001 metri pătrați și 10 cm – 3067 metri pătrați. În total, urmează să fie demolată îmbrăcămintea rutieră pe o suprafață de 6 mii metri pătrați. 

Lucrările pe acest segment mai prevăd ajustarea capacelor la fântâni, în total 9 unități; Consolidarea acostamentului cu pământ vegetal, pentru care va fi nevoie de circa 157 metri cubi de sol, inclusiv sădirea gazonului. 

Pentru amenajarea sistemului rutier urmează să fie turnate 2 straturi de beton asfaltic de 7 și 5 cm  pe suprafața totală de 3845 metri pătrați. 

Aceleași lucrări principale vor fi realizate și la drumurile laterale, dar și intrările în curți.

O parte importantă a aceste achiziții sunt lucrările de construcție a trotuarelor, pistelor pentru bicicliști și a parcărilor pentru automobile. 

Astfel, va fi pavată suprafața de 1690 metri pătrați, pistele pentru bicicliști fiind evidențiate cu cărămidă de culoare roșie. Totodată vor fi instalate 777 metri de borduri pentru trotuare. 

Acest lot presupune amenajarea a 1500 metri pătrați de parcări pentru automobile, parcări amenajate din asfalt (476 metri pătrați) și pavaj grosimea 7 cm (1084 metri pătrați). 

Ultima față a lucrărilor este montarea a 25 de indicatoare rutiere și executarea marcajului rutier.    

Lotul 2 str. L. Tolstoi (segment str. B.P. Hasdeu – str. Nufărul Alb include de asemenea, lucrări de terasament; demolarea trotuarului existent, demolarea borduri și a îmbrăcămintei rutiere.

Demolarea îmbrăcămintei rutiere presupune tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de 4 cm pe o suprafață de  947 metri pătrați; 

Lucrările pe acest segment mai prevăd ajustarea capacelor la fântâni, în total 2 unități; Consolidarea acostamentului cu pământ vegetal, pentru care va fi nevoie de circa 119 metri cubi de sol, inclusiv sădirea gazonului. 

Pentru amenajarea sistemului rutier urmează să fie turnate 2 straturi de beton asfaltic de 8,5 și 5 cm  pe suprafața totală de 2189 metri pătrați. 

Aceleași lucrări principale vor fi realizate și la drumurile laterale, dar și intrările în curți.

O parte importantă a aceste achiziții sunt lucrările de construcție a trotuarelor. Astfel, va fi pavată suprafața de 958 metri pătrați, pistele pentru bicicliști fiind evidențiate cu cărămidă de culoare roșie. Totodată vor fi instalate 515 metri de borduri pentru trotuare. 

Ultima față a lucrărilor este montarea a 17 de indicatoare rutiere și executarea marcajului rutier.    

Ofertele urmau să fie depuse până pe 30 mai 2022. Durata de executare a contractului – până în luna noiembrie 2022. 

Criteriul de atribuire în baza căruia a fost desemnat câștigătorul – cel mai bun raport calitate- preț.

Cine a participat la licitație

La licitație au participat 2 companii:

Lotul I str. M Frunze (segment)

IM CRDSL Cahul – cu oferta de 6 093 984,75 MDL; (Respins)

MASTERDRUM – cu oferta de 6 161 173,29 MDL (Învingător)

Lotul II, str. L. Tolstoi (segment)

IM CRDSL Cahul – cu oferta de 2 505 599,99 MDL (Învingător)

MASTERDRUM – cu oferta de 2 771 827,60 MDL;

Stegulețele roșii ale procedurii de achiziții 

O dată cu urmărirea modului de desfășurare a licitației și stabilirea învingătorilor care pe apele loturi sunt diferite, au apărut un șir de „stegulețe roșii” care au stârnit o neclaritate a modului de atribuire a contractelor pentru practic aceleași lucrări către 2 întreprinderi diferite, în situația când întreprinderea IM CRDSL Cahul, fondată de către Consiliul municipal Cahul, a oferit cel mai mic preț. 

Pentru a elimina toate neclaritățile a fost expediat un demers la Primăria mun. Cahul în care s-a solicitat copia Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziții, document care urmează să argumenteze decizia grupului de lucru.

Mai mult ca atât, potrivit site-ului Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor IM CRDSL Cahul a contestat decizia de atribuire a lotului I str. M Frunze (segment), dar a retras contestația apreciată drept una neîntemeiată. 

Din start, primăria Cahul a anunțat că desemnarea câștigătorului procedurii de licitație va fi după criteriul „cel mai bun raport calitate- preț”. Astfel, conform procedurii sunt stabilite 4 factori de evaluare, pentru care au fost stabilite următoarele ponderi:. 

Factorii de evaluare sunt:

  1. Valoarea ofertei / prețul – punctajul maxim 80 puncte;
  2. Experiența similară, un contract în valoare minimă de 7 mln lei realizat în ultimii 3 ani – punctajul maxim 10 puncte;
  3. Deținerea certificatelor ISO – punctaj 5 puncte; 
  4. Garanție pentru lucrări 24 luni – punctaj 5 puncte. 

Criteriul „Valoarea ofertei fără TVA” este punctat în dependență de diferența de preț a ofertelor. Oferta cu cel mai mic preț din start este punctată cu 80 de puncte, iar celelalte oferte, în dependență de diferența de preț – punctajul este scăzut. 

Un alt aspect straniu după părerea noastră este solicitarea probării de către agenții economici a experienței similare prin prezentarea unui contract de cel puțin 7 milioane lei implementat în ultimii 3 ani. Acest punct a influențat, nesemnificativ, și punctajul oferit participanților la licitație. 

Potrivit art 22 alin (3) litera a) din Legea nr. 131 Privind achizițiile publice, în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura ăn care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. 

Astfel, pentru lotul I, legal, ar fi îndeajuns să fie prezentat un contract de execuție în valoarea de circa 5,5 milioane lei inclusiv TVA, pentru ca participantul să demonstreze capacitatea de executare a lucrărilor/experiența similară. 

Mai mult ca atât, pentru lotul II, unde valoarea fără TVA a contractului nu depășește 2,5 milioane lei, solicitarea unor contracte de 7 milioane lei este exagerată, din punct de vedere a legislației. 

Această solicitare a influențat și punctajul oferit participanților. În ambele cazuri, Masterdrum SRL a primit 10 punte (maximum) și se prezumă că întreprinderea a prezentat dovezile necesare, iar ÎM CRDSL doar 9,82 puncte, având remarca că a prezentat un contract de similar realizat la suma care depășește 6,87 milioane lei. 

Certificatele ISO fac diferența în achiziții

Un factor care a influențat ca cel mai mare lot în valoare de peste 6 milioane de lei să fie oferit Masterdrum SRL este deținerea Certificatelor ISO. 

Pentru această licitație, Masterdrum SRL a prezentat 3 certificate ISO: ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității; ISO 45001:2018 – Sistemul de management al sănătății și securității în muncă și ISO 14001:2015 – Sistemul de management al mediului, certificate pe care nu le deține ÎM CRDSL. 

Un pic despre standarde

ISO 9001:2015 este un standard international emis de catre Organizatia Internationala de Standardizare, pentru organizatiile care doresc sa-si imbunatateasca performanta per ansamblu prin aplicarea unui sistem de gestiune a calitatii.

ISO 9001:2015 ofera o mai buna intelegere a procesului organizational si functionarea eficienta a managementului de calitate contribuind la definirea clara a resposabilitatilor, creend un cadru pentru imbunatatirea continua si aplicarea cerintelor standardului. Sistemul de management al calitatii contribuie la imbunatatirea comunicarii interne si externe, folosirea eficienta sa resurselor pentru a reduce costurile.

ISO 14001:2015 este un standard international emis de catre Organizatia Internationala de Standardizare pentru organizatii care doresc sa-si creasca performanta protejand in acelasi timp mediul inconjurator si punerea in practica a unui sistem de gestiunea mediului pentru a ca resursele sa fie sustenabile.

ISO 14001:2015 se poate implementa oricarei organizatii, indiferent de dimensiune, tip, natura si se adreseaza aspectelor de mediu pe care organizatia le poate controla sau influenta avand in perspectiva un ciclu de viata. ISO 14001:2015 nu specifica criterii de performanta ecologica.

ISO 45001:2018 este un standard international, utilizat de catre organizatiie care doresc sa reduca/gestioneze riscurile legate de sanatatea si securitatea la locul de munca prin implementarea si certificarea sistemului de management.

In orice organizatie, angajatii dar si alte parti interesate pot fi expusi unor riscuri legate de sanatatea si siguranta desfasurand activitati asociate domeniului. ISO 45001:2018 asigura cadrul de evaluare, monitorizare si destionare eficienta a riscurilor, astfel incat organizatia sa poata imbunatatii performanta, promova siguranta si un loc de munca sanatos.

Profilul companiilor câștigătoare 

Întreprinderea Municipală de Construcție și Reparație a Drumurilor și Spațiilor Locative Cahul a fost înregistrată în anul 1992, fondatorul unici fiind Consiliul orășenesc (municipal) Cahul.    

În 2021, ÎM CRDSL a avut contracte cu autoritățile locale din raionul Cahul la suma totală de circa  3,89 milioane lei, și nici un contract cu Primăria mun. Cahul. În anul 2022, pe lângă contractul atribuit în cadrul acestei licitații, mai efectuează lucrări de circa 310 mii lei în s. Alexanderfeld, raionul Cahul. 

SRL MASTERDRUM  a fost înregistrată în anul 2009, adresa juridică fiind com. Zîrnești, raionul Cahul. Administrator al întreprinderii este Crețu Mihai, iar fondatorii întreprinderii sunt Ceban Veaceslav și Crețu Nadejda, a câte 50% din capitalul statutar. 

Cu toate că firma a fost înregistrată în 2009, până în prezent s-a modificat și denumirea și proprietarii. Inițial întreprinderea se  numea GRĂDINA BUNICII SRL și avea adresa juridică în mun. Chișinău. În anul 2016 aceasta a fost redenumită în SRL MASTERDRUM. În luna martie 2018 întreprinderea iși schimbă adresa juridică din mun. Chișinău în com. Zărnești, raionul Cahul.

În anul 2021, Masterdrum SRL a executat contracte cu Primăria municipiului Cahul în valoare de circa 15,6 milioane lei. 

În anul 2022, deja suma contractelor încheiate de către Masterdrum SRL se ridică la 30 milioane de lai inclusiv TVA, dintre care peste 8 milioane contractați de Primăria Municipiului Cahul. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare