Publică un anunț
piatasud.md

Moldova a elaborat Cartea Albă cu privire la Inteligența Artificială și Guvernanța Datelor

Moldova a elaborat Cartea Albă cu privire la Inteligența Artificială și Guvernanța Datelor

Cartea Albă cu privire la Guvernanța Datelor și Inteligența Artificială este un document ce reprezintă o primă iterație, care definește viziunea Guvernului pentru acest sector essential, în tranzitarea Republicii Moldova către o economie bazată pe date.

Cartea Albă propune recomandări concrete pentru viitorul cadru de politici, având ca scop:

  • Promovarea inovației și a creșterii economice prin valorificarea potențialului datelor și al IA.
  • Asigurarea unui mediu digital sigur și etic pentru cetățeni și mediul de afaceri.
  • Dezvoltarea competențelor digitale necesare pentru o economie bazată pe date.

Importanța acestui document constă în următoarele aspecte:

  • Inteligența artificială și datele au un impact semnificativ asupra tuturor aspectelor vieții, de la economie și societate la mediu și securitate
  • Un cadru de politici robust este esențial pentru a maximiza beneficiile IA și a minimiza riscurile asociate
  • Cartea Albă invită la un dialog public cu privire la viitorul IA și al guvernanței datelor în Republica Moldova.

Cartea Albă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună cu părțile interesate din sectorul de guvernanță a datelor și IA – sectorul public, sectorul privat, industria TIC, mediul academic și sectorul asociativ.

Concluziile exprimate în Cărțile Albe se bazează pe o evaluare anterioară a documentelor de politici publice, a rapoartelor și analizelor disponibile publicului larg, precum și a cadrului normativ și de politici la nivel național și internațional, referitor la guvernanța datelor și IA.

În elaborarea Cărții Albe au fost luate în considerare recomandări concrete formulate de organizațiile internaționale, special pentru cazurile în care statele demarează procese de dezvoltare a documentelor de politici în acest domeniu

Cei interesați, pot lăsa comentariile și sugestiile privitoare subiectului dat, până pe 31 martie 2024, pe sugestii.gov.md.

Imaginea reprezentativă a știrii a fost creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Autor: ziuadeazi.md
Distribuie