Publică un anunț
piatasud.md

Reforma Poliției // Activitatea Poliției cu mai puțin abuz și discriminări

Reforma Poliției // Activitatea Poliției cu mai puțin abuz și discriminări

Aplicarea  echitabilă,  eficientă  şi  eficace  a  legislaţiei  bazată  pe  drepturile  omului  în activitatea  Poliţiei este unul din obiectivele propuse a strategiei de reformare a Poliției în Republica Moldova.

Acest obiectiv se bazează pe doi pași unul dintre care eliminarea  tuturor  formelor  de  rele  tratamente,  abuz  şi  discriminare  în  activitatea Poliției, cât și revizuirea  statutului  ofițerilor de  investigaţii şi  ofiţerilor de  urmărire  penală.

Astfel, cu suportul financiar al Uniunii Europene  de 31865 mii lei, în anul 2019 au fost date în exploatare, după renovare, nouă izolatoare de Detenție Preventivă dintre care și  în cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul. 

Izolatoarele corespunzând normelor minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul Poliției, dispunând de următoarele dotări: sisteme de monitorizare video, comunicare internă cu celula (de tip interfon), radioficare, iluminare, securitate antiincendiară, elemente de orientare destinate respectării convingerilor religioase, dar și alte condiții care garantează respectarea drepturilor, securității și siguranței persoanelor private de libertate pe perioada aflării în detenție.

Potrivit Promo-LEX, în anul 2019 s-a reușit finalizarea procesului demarat, de achiziționare și reutilare, conform normelor aprobate, a 25 de mijloace de transport pentru transportarea deținuților care au fost transmise unităților teritoriale ale Poliției. 

Toate autospecialele sunt dotate cu sisteme moderne de monitorizare video, climatizare, ventilare, iluminare artificială adaptate la suprafața boxelor, centuri de siguranță etc., pentru a asigura respectarea garanțiilor persoanelor private de libertate în procesul transportării acestora. Astfel, au fost îmbunătățite substanțial atât condițiile de transportare a deținuților, cu asigurarea securității și siguranței acestora, cât și condițiile de muncă pentru polițiștii implicați în misiuni de escortare.

De asemenea, experții Promo-LEX evidențiază reducerea numărului de cauze penale pornite privind tortura, tratamentul inuman și degradant  față de persoanele reținute.

Conform Raportului de activitate al MAI pentru anul 2019 și Raportul privind activitatea Poliției pentru anul 2019, pentru comportamentul neadecvat al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi relaţia cu cetăţeanul au fost aplicate sancțiuni disciplinare față de 119 angajați ai Poliției, numărul angajaţilor sancţionaţi disciplinar diminuându-se cu 21,19% faţă de anul 2018.

Menționăm că, începând cu anul 2018, Asociația Promo-LEX monitorizează implementarea Reformei Poliției.

Acest articol a fost produs cu ajutorul Asociației Promo-LEX  și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A. O. Cahul 2030 și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare