Publică un anunț
piatasud.md

Cele mai importante dispoziții emise de Președintele Raionului Cahul pentru luna decembrie

Cele mai importante dispoziții emise de Președintele Raionului Cahul pentru luna decembrie

În luna decembrie, Președintele Raionului Cahul a emis 59 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 8; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 11;  Dispoziții din domeniul construcțiilor – 1;  Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 39.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Prin dispoziția nr.211-n din 8 decembrie se alocă mijloace financiare Asociației Obștești FC ,,Cahul – 2005” în sumă de 5 800,00 lei pentru participarea la Campionatul Republicii Moldova la fotbal masculin (copii și juniori) ediția 2020-2021.

În data de 16 decembrie 2020 prin dispoziția nr.217-n se redistribuie mijloacele financiare planificate pe anul 2020 în sumă de 2018236,00 lei al IMSP Spitalul Raional Cahul. Suma de 192000,00 lei a fost alocată pentru achitarea cheltuielelor de închiriere, pentru anul 2020, a locuințelor medicilor, tinerilor specialiști din cadrul IMSP Spitalul Raional Cahul iar 1 826 236 lei au fost distribuiți pentru achitarea tomografului computerizat.

Conform dispoziției nr.222-n emisă la data de 22.12.2020 a fost alocată suma de 198,00 lei pentru achiziția felicitărilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Mijloace financiare în sumă de 8000,00 lei au fost alocate prin dispoziția nr.224-n  la data de 28 decembrie  în scopul organizării Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ,,Florile dalbe” ediția 2020 ce va fi desfășurat la data de 24 decembrie online din cauza situației pandemice. Astfel suma a fost distribuită pentru serviciile de confecționare a diplomelor, dar și achiziția de bomboane și suvenire.

Prin dispoziția nr.225-n emisă la data de 28.12.2020 se modifică bugetul raional Cahul pentru anul 2020 și anume se majorează planurile de alocații la partea de venituri și cheltuieli cu suma de 325069,00 lei.

Tot în această dată se redistribuie mijloacele financiare planificate pe anul 2020 al IMSP Centrul de Sănătate Cahul, astfel prin dispozița nr.226-n se transferă  suma de 177080,00 lei de la ”procurarea unui analizator imunologic” la ”procurarea amestecurilor lactate pentru copii pînă la un an de zile din familii social vulnerabile.

Funcții vacante rămase neocupate 

Se declară vacantă funcția de specialist superior din cadrul Direcției economie și dezvoltare teritorială prin dispoziția nr.227-n și funcția de specialist superior din cadru Secției Cultură prin dispoziția nr.228-n  emise la data de 28 decembrie. Dosarele de participare pot fi depuse pînă la 22 ianuarie 2021 inclusiv.

În funcția specialist superior din cadrul Direcției construcții și drumuri  prin dispoziția nr.528-i din 25.12.2020 se numește dl Gherasimenco Feodor începînd cu data de 14 decembrie 2020.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare