Publică un anunț
piatasud.md

Monitorizare cetățenească: Lucrările de termoizolare a Primăriei mun. Cahul

Monitorizare cetățenească: Lucrările de termoizolare a Primăriei mun. Cahul

În luna martie a fost încheiat contractul de executare a lucrărilor de termoizolare şi finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiul Primăriei municipiului Cahul. 

Contractul, în urma achizițiilor publice efectuate a fost încheiat cu S.C. „Cimtermic” S.R.L, care conform prevederilor contractuale urma să finiseze lucrările în luna decembrie 2022. 

În cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”, implementat de AO Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, o echipă de cetățeni a monitorizat procesul de realizare a lucrărilor de construcții, la diferite etape ale procesului. Despre procedura de atribuire a contractului de achiziții a fost publicat un articol separat. 

CItește și: Reparația clădirii Primăriei municipiului Cahul. Află cât costă și cine execută lucrările

În cadrul vizitei de monitorizare la obiectul vizat, la data de 09.08.2022 lucrările erau în  proces de executare.  Respectiv  se executau  lucrările de termoizolare exterioară a pereților clădirilor cu plăci din vată minerală din partea centrala a edificiului Primăriei. La vizita din data de 14.09.2022, membrii grupului de monitorizare a observat careva neclarități  privind executarea lucrărilor de termoizolare  a pereților clădirii  și anume:

 1. Fixarea plăcilor de polistiren, prin fixare punctată doar pe alocuri, ce presupune lipirea neuniformă a acestora și riscul ulterior de dezlipire.
 2. Lucrările de tencuială, vopsire  a peretelui lateral din dreapta clădirii,  pe alocuri cu brazde și pete de dimensiuni mari, foarte vizibile

În urma monitorizărilor, achiziției selectate, membrii grupului  au observat că într-o oarecare măsură nu s-a executat  calitativ lucrările de reparație a edificiului Primăriei. Astfel, grupul de monitorizare a ajuns la concluzia că:

 1. Procedurile de achiziții publice pentru executarea lucrărilor sunt planificate neținându-se cont de anumite standarde sau alte  aspecte importante.  
 2. Procedurile de achiziții publice sunt  limitate  prin aplicarea sau ajustarea unor  specificații tehnice neclare; 
 3. Controlul calității lucrărilor din partea autorităților este minimal;
 4. Societatea civilă nu este implicată suficient, în calitate de observator, la toate etapele de desfășurare a achizițiilor publice și la monitorizarea  executării lucrărilor.

Drept recomandări generale, grupul de monitorizare a achiziției propune: 

 1. Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor informațiilor despre  achiziții publice pe paginile web; 
 2. Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate și transparență maximă privind desfășurarea   procedurii de achiziții publice;
 3. Acceptarea, de către autorităţi, a reprezentanților societății civile în calitate de observatori în grupurile de lucru pentru achiziții publice, pentru monitorizarea  eficientă a executării lucrărilor;
 4. Autoritățile să inițieze, din oficiu, examinarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă și să asigure înlăturarea neajunsurilor și neconformităților;
 5. Părțile contractante să asigure executarea întocmai  a prevederilor  caietului de sarcini;
 6. Caietul de sarcini să fie coordonat/consultat cu beneficiarii finali al lucrărilor.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare