Publică un anunț
piatasud.md

Patru cazuri de pestă porcină au fost depistate în sudul țării

Patru cazuri de pestă porcină au fost depistate în sudul țării

În perioada  7-14 februarie 2023, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV), prin încercările de laborator, a confirmat prezența virusului pestei porcine africane (PPA) în probele recoltate de la porcii domestici din patru gospodării non-profesionale din s. Tomai  (3) și s. Covurlui (1), r-l Leova.

Imediat ce Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor Cantemir (cu raza de acoperire r. Leova) a fost notificată despre rezultatul testărilor de laborator, aceasta a demarat acțiunile stabilite pentru combaterea și eradicarea focarului.

A fost întrunită Comisia pentru Situații Excepționale r. Leova, care a aprobat un Plan de măsuri pentru combaterea și eradicarea acestui focar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1368/2016 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare, Hotărârii Guvernului nr. 1374/2016 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la animale și măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului și ale Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 21.09.2018 cu privire la măsurile de profilaxie, combatere și eradicare a pestei porcine africane.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a demarat procedurile de notificare a structurile abilitate de la nivel național și din cadrul Uniunii Europene, Organizația Mondială a Sănătății Animalelor, precum și alți parteneri externi, despre apariția focarului de pestă porcină africană pe teritoriul Republicii Moldova.

Subdiviziunile teritoriale ale Agenției conlucrează cu autoritățile publice locale, autoritățile abilitate pentru combaterea comercializării și transportării ilicite a porcilor din exploatațiile non-profesionale și a produselor obținute de la acestea.

De la începutul anului 2023, în Republica Moldova au fost înregistrate 8 focare de PPA, dintre care 7 focare la porcii domestici întreținuți în gospodăriile nonprofesionale și un caz la mistreț ( fiind nimiciți din cauza bolii 134 porci domestici și 1 mistreț).

Reamintim că în Republica Moldova în perioada anilor 2016 – 2022 au fost înregistrate 115 de focare, fiind astfel nimiciți din cauza bolii 32580 porci domestici și 223 mistreți.

Agenția solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent în cazul îmbolnăvirii sau pierii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți  și totodată să nu utilizeze în hrana acestora cereale proaspăt recoltate, resturi culinare, care de asemenea pot determina îmbolnăvirea porcilor cu virusul pestei porcine africane și să respecte cu strictețe cerințele minime de biosecuritate.

Tot în acest context, solicităm cetățenilor de a nu procura produse alimentare din locuri neautorizate, precum și de a nu procura produse alimentare din carne de porc din țările vecine în scopul aducerii acestora în Republica Moldova, deoarece acestea vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă.

Reiterăm că în cazul morții și nimicirii porcilor din cauza PPA, despăgubiri vor primi doar proprietarii a căror animale au fost identificate și înregistrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, precum și prevederile art. 18 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară.

Agenția este dispusă să acorde persoanelor care au notificat despre depistarea unor cadavre de mistreți și locul amplasării acestora recompense în mărime de 50 euro pentru fiecare cadavru notificat.

Focarele active de PPA sunt disponibile pe Harta Focarelor Active de Boli ale Animalelor Oficial Notificabile.

Articole similare