Publică un anunț
piatasud.md

Raionul Cahul și Județul Iași vor semna un acord de colaborare

Raionul Cahul și Județul Iași vor semna un acord de colaborare

Raionul Cahul și Județul Iași vor semna un acord de colaborare. O decizie în acest sens a fost votată astăzi de către Consilierii raionali Cahul.

Acordul presupune că cele două părți vor colabora pentru identificarea și realizarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială la nivelul celor două comunități, utilizând resursele de care dispun fiecare, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în legislația în vigoare în România și Republica Moldova.

Printre domeniile de cooperare se numără economie și comerț, atragerea investițiilor și crearea întreprinderilor mixte, educație, știință și tehnologie, sport, turism și recreere, direcția cultural-umanitară, agricultură, sănătate, eficiență energetică și surse regenerabile de energie, ecologia și protecția mediului înconjurător.

Cooperarea între cele două părți va fi realizată prin:

  • schimbul de informații cu privire la aspectele de interes reciproc, efectuarea vizitelor și a întâlnirilor comune, organizarea forumurilor economice și  de investiții, facilitarea schimbului de informații cu privire la proiecte de investiții, fezabile pentru implementarea în comun;
  • elaborarea proiectelor comune transfrontaliere;
  • contribuirea la crearea și dezvoltarea întreprinderilor mixte;
  • facilitarea schimbului de experiență între elevi, studenți și cadre didactice, al schimbului de informații didactico-metodice și al fondurilor de carte ale bibliotecilor, organizarea conferințelor comune științifice, a seminarelor și olimpiadelor;
  • realizarea traseelor turistice commune și a altor proiecte commune în domeniul turismului și recreerii;
  • implicarea în organizarea de întâlniri între specialiști în domeniile agriculturii  pescuitului și acvaculturii, în vedera realizării de schimburi de experiență;
  • organizarea de evenimente comune în domeniul culturii;
  • sprijinirea  dezvoltării în domeniul educației fizice și al sportului, a schimbului de delegații sportive, organizarea competițiilor sportive comune, turneelor etc;
  • sprijinul relațiilor între tineri , cooperarea între instituțiile abilitate în domeniul tineretului, precum dezvoltarea contractelor directe între organizațiile de tineret, ONG –uri, din domeniul politicilor de tineret;
  • implementerea tuturor acțiunilor necesare care vor asigura eficiența și dezvoltarea relațiilor de afaceri, contribuția la dezvoltarea altor forme de colaborare pentru a atinge scopurile menționate în Acord.

Conform documentului, părțile vor suporta cheltuielile necesare pentru implementarea planului, respectând legislațiile naționale. De asemenea, fiecare parte va numi un coordonator care va fi responsabil de urmărirea implementării eficiente a acordului.

Acordul va fi încheiat pe o durată nedeterminată și va produce efecte începând cu data semnării.

Articole similare