Publică un anunț
piatasud.md

Află care sunt deciziile adoptate de către consilierii raionali în cadrul ședinței din 3 iunie

Află care sunt deciziile adoptate de către consilierii raionali în cadrul ședinței din 3 iunie

Pentru data de  3 iunie a fost anunțată convocarea ședinței extraordinare a Consiliul Raional Cahul. Din cei 35 de consilieri, la ședință au fost prezenți 31. Pe ordinea de zi au figurat 8  proiecte de decizii care prealabil au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.  Din cele 8 chestiuni examinate au fost aprobate  de consilieri 11 proiecte de decizii. Menționăm că au fost adăugate 3 decizii, inițial nefiind aduse la cunoștința publicului, în conformitate cu legea în vigoare.

Potrivit deciziei nr. 04/03-V, se obligă Direcția gеnеrаlă invătămînt Cahul să asigure pregătirea pentru funcționarea eficientă a taberelor cu sejur de zi în perioada estivală a anului curent. Taberele sunt organizate din data de 7 iunie, cu o durată a schimbului de 10 zile, cu regimul de lucru 9 ore. Taberele cu sejur de zi vor fi organizate în instituțiile de învățămînt Școala Primară-Grădiniță ,,A. Donici”, mun.Cahul, 3 schimburi a cite 100 de copii în fiecare schimb și L.T ,,P. Rumeanțev”, 3 schimburi (225 copii” a cite 75 copii în fiecare schimb. Costul unui bilet de odihnă este de 1654,10 lei. Cuantumul plății pentru bilete  în mărime de 85% sunt acoperite din bugetul rational, iar 15 % din contul prinților, astfel în urma calculelor din partea părinților suma spre achitare va constitui 250,00 lei.

La data de 3 iunie s-a aprobat și decizia nr. 04/04 prin care are loc schimbarea denumirii instituției de învățămînt general. Astfel,  s-a decis schimbarea denumirii de IP Gimnaziul-grădiniță ,, Bogdan Petriceicu Hasdeu”, s. Tătărăști în IP Gimnaziul Petriceicu Hasdeu ”, s. Tătărăști, prin modificarea statutului.

Conform deciziei nr. 04/05-V, se modifică bugetul rational Cahul la venituri și cheltuieli spre majorare cu suma de 638510,0 lei.

DECIZIA

În cadrul ședinței s-a aprobat și decizia nr. 04/06 , prin care se modifică anexa la Decizia nr.06/10-IV din 6 decembrie 2021, cu privire la acceptarea transmiterii în comodat  a unor bunuri imobile, proprietate a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi. Astfel conform deciziei se substituie Intravilanul s. Taraclia de Salcie, r. Саhul

Decizia 04/09-V prevede organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2021 în Tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor ,,Romantica”. În acest scop Direcția generală învățămînt Cahul va asigura pregătirea și funcționarea eficientă a taberei în perioada pînă la data de 30 iunie 2021, va repartiza bilete de odihnă conform numărului de elevi din instituțiile de învățămînt general din raion pentru copii cu vîrsta cuprinsă între 7-16 ani. Deasemenea sunt acordate gratuit 250 bilete (50% din ele copiilor rămași fără ocrotirea părintească, copiilor din familii defavorizate, 5% – copiilor cu nevoi special cu asistenți personali ( după caz)  și 45% copiilor premianți ai olimpiadelor și concursurilor rationale și republicane. Costul unui bilet de odihnă constituie suma de 2107,60 lei. Cuantumul plății pentru biletele de odihnă în Tabăra  ,, Romantica”  în mărime de 81 %  vor fi acoperite din bugetul rational iar 19 % vor fi achitate din contul părinților, ceea ce constituie suma 400,00 lei.

Conform deciziei nr. 04/11-V se aprobă alocarea recompenselor ( ajutor material ), din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul, pentru obținerea titlului de campion mondial la haltere în cadrul Campionatului Mondial pentru junior, desfășurat între 21-31 mai 2021, în or. Tașchent, Uzbekistan. Astfel suma de 30,0 mii lei este alocată sportivului Bratu Tudor, antrenorului sportivului suma alocată constituie  20,0 mii lei.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare