Publică un anunț
piatasud.md

Teren sportiv atractiv la Andrușul de Jos, grație grupului de inițiativă locală și mobilizării locale

Teren sportiv atractiv la Andrușul de Jos, grație grupului de inițiativă locală și mobilizării locale

Centrul satului Andrușul de Jos din raionul Cahul a devenit mai atractiv grație unui proiect implementat în localitate, de grupul local de inițiativă  în cadrul cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Pe lângă terenurile de joacă pentru copii, în centrul satului au fost instalate și utilaje fitness care vor permite tuturor doritorilor, indiferent de vârstă, gen și abilitate,să practice sportul în aer liber. 

„În cadrul proiectului am avut drept scop să amenajam un teren fitness pentru toate categoriile de cetățeni: tineri, bătrâni, femei, bărbați, persoane cu nevoi speciale. Am avut succes. În cadru acestui proiect am avut parte de mai multe seminare, mai multe instruiri, de unde am avut de învățat. Vom putea continua să elaborăm și să implementam alte proiecte”, a declarat Diana Raru, lidera grupului de inițiativă. 

Pentru administrația publică locală, implicarea cetățenilor este o motivație în plus să lucreze la modernizarea localității. Despre aceasta ne-a spus primarul satului Andrușul de Jos, Constantin Leonte. Acesta a menționat că datorită proiectului EVA s-a pus un accent mai mare pe consultarea și consultarea cetățenilor în cadrul diverselor întruniri organizate de autorități și comunitate:

„Am realizat programul de dezvoltare a localității unde am inclus și 2% din buget pentru promovarea și susținerea proiectelor ce duc la asigurarea echilibrului de gen și prevenire violenței pe bază de gen. Este foarte importantă pentru noi implicarea cetățenilor, căci ei vin și cu suport financiar când văd că este rezultat. Și noi, la rândul nostru, când vedem că cetățenii se implică, suntem motivați să ne implicăm și mai mult”.

A.O. Centrul CONTACT-Cahul este organizația parteneră proiectului EVA, iar în Andrușul de Jos au fost implementate mai multe activități pentru a spori gradul de conștientizare a necesității de asigurare a echilibrului de gen și planificarea strategică sensibilă la gen.

„Din păcate, în localitățile rurale există tot mai multe stereotipuri care necesită a fi combătute, de aceea s-a pus un mare accent, în cadrul instruirilor și meselor rotunde, anume pe acest aspect, pentru a schimba viziunea față de egalitate de gen, de egalitatea de șanse. Cum s-ar schimba localitatea dacă s-ar schimba viziunea față de egalitatea de gen? Vom avea mai multe femei implicate în procesele decizionale, vom avea egalitatea de șanse în toate domeniile și egalitate între bărbați și femei la nivel de comunitate, și o dezvoltare mai armonioasă a localității”,  a specificat Cristina Mocanu, A.O. Centrul CONTACT-Cahul.

Acest produs a fost realizat de către Ziua de Azi Cahul, în colaborare cu Centrul Media pentru Tineri, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.

Articole similare