Publică un anunț
piatasud.md

Implicarea cetățenilor – drept, obligație sau o necesitate

Implicarea cetățenilor – drept, obligație sau o necesitate

„Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi” art. 21 -1, Declarația universală a Drepturilor Omului.

Poate oare fi considerat „a lua parte la conducerea treburilor publice” asigurarea unor condiții mai bune de trai în comunitate, fie oraș, comună sau sat? Credem că da. Acest drept fundamental al omului este asigurat prin organizarea alegerilor. Alegerile, în special dacă sunt libere și corecte, reprezintă principalul mod de participare a cetățenilor la „conducerea treburilor publice”, iar rezultatul alegerilor este delegarea în organele de conducere (parlament, consiliu local, primărie) a unor cetățeni care în următorii 4 ani sunt responsabili de crearea condițiilor mai bune de viață și respectarea tuturor celorlalte drepturi fundamentale ale omului. 

Participarea la conducerea treburilor publice este asigurat și de legislație, prin asigurarea dreptului cetățeanului de a se implica în procesul decizional prin participarea la consultări/audieri/dezbateri publice, de a înainta propuneri, proiecte de decizii etc. 

În ultima perioadă, cetățenii sunt implicați în soluționarea problemelor locale și prin alte moduri. Unii parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, organizații și fundații străine, încearcă să dezvolte modele noi de implicare a cetățenilor în treburile publice. 

Asocierea cetățenilor pentru abordarea participativă a problemelor comunității

Una dintre formulele de implicare este promovată de 3 ani în regiunea de sud de către Fundația Soros-Moldova. Modelul prevede înființarea în comunitățile locale a Juriilor Cetățenești Locale, formarea abilităților de mobilizare comunitară, advocacy și colectare de fonduri. 

Procesul este unul lung, accent sporit fiind pus pe colaborarea cu administrația publică locală și implicarea masivă a cetățenilor în toate etapele de selectare, evaluare și soluționare a problemelor. 

Chiar dacă problemele abordate de către Juriile Cetățenești sunt, pe alocuri, minore, iar rezolvarea acestora nu ar fi o povară pentru APL, abordarea participativă a problemelor face ca să fie soluționate cele mai stringente pentru acea comunitate. Pentru a motiva implicarea, organizațiile finanțatoare oferă și un mini grant.      

Spre exemplu, în s. Andrușul de Jos, raionul Cahul, membrii Juriului Cetățenesc Local, împreună cu cetățenii și APL au mobilizat toate resursele și au instalat bănci atât în fața Casei de Cultură, cât și în fața instituțiilor publice din apropiere.  Valoarea totală a inițiativei: 20 320 lei, dintre care  contribuția APL: 7 000 MDL, Componenta de mini grant: 7 000 MDL, contribuția localnicilor: 6 320 MDL. 

„Să fii organizator comunitar este un lucru care necesită responsabilitate, implicare totală și curaj. Dacă nu ai curaj, nu cred că se ajunge la un rezultat bun și util pentru sat. Am ajuns într-un final să avem un spațiu amenajat, oameni mulțumiți, singuri au prioritizat problema ca noi să o rezolvăm. Noi nu ne oprim aici, în urma acestui proiect noi încă lucrăm și sper să ne implicăm și pe viitor. Mulțumim cetățenilor care au contribuit, mulțumim diasporei” ne-a declarat Diana Raru, organizatoare comunitară.

„Fără implicarea cetățenilor, fără ai atrage în susținerea dezvoltării localității, nu faci nimic. Cu o mică donație din partea primăriei se aduc mai mulți bani în teritoriu. Bănuț cu bănuț se face leul” ne spune Constantin Leonti, Primarul s. Andrușul de Jos. 

În  satul Taraclia de Salcie, raionul Cahul, cetățenii au decis că au nevoie de condiții de odină în fața casei de cultură, acolo unde de obicei, se joacă horele. în cadrul inițiativei a fost pavată piața horelor din banii APL și din proiect au fost cumpărate și instalate bănci. 

Valoarea totală a inițiativei: 16 586 lei, contribuția APL: 6 600 lei, componenta de mini grant: 6 986 lei, iar contribuția localnicilor – 3 000 lei.

„S-a ales problema de a amenaja zona aferentă casei de cultura de cu mobilier urban, scaune și urne. Primăria a pavat zona, după asta am instalat cu voluntarii saunele. Avem planuri mult mai mari, am vrea ca zona să fie iluminată. După anul nou vom începe noi colectări de fonduri pentru a ilumina zona dată” ne-a declarat Irina Bejan, organizatoare comunitară. 

Lidia Berdilă este membra Juriului Cetățenesc Local din s. Taraclia de Salcie. Spune că prin implicarea în acest proiect a înțeles forța pe care o au cetățenii în comunitate:  „Am văzut că pot să fac ceva pentru satul meu. Am văzut că trebuie să fac și pot să fac, de asta m-am implicat. Am realizat că o munca în echipă aduce rezultate frumoase. Nu e doar munca noastră, este și munca băștinașilor, a diasporei, a primăriei. Numai lucrând în comun putem face ceva frumos pentru localitatea noastră”. 

Anul acesta, jurii cetățenești locale au fost create în localități din 4 raioane: Cahul, Taraclia, Cantemir și Leova. 

În raionul Cantemir, Jurii cetățenești au fost create în localitățile Țiganca, Lingura și Capaclia.

Membrii Juriului Cetățenesc Local Țiganca au abordat problema accesului dificil al cetățenilor către instituțiile publice prin construcția și pavarea unui trotuar. A fost construită o bară de suport pentru persoanele în vârstă și un foișor cu scaun pentru socializare. Totodată, hudița care unește satul cu clădirile administrative a fost iluminată.  

Valoarea totală a inițiativei: 86 241lei, unde contribuția APL: 50 000 lei, iar contribuția localnicilor – 29 255 lei. 

„Pentru a rezolva problema aceasta s-au implicat la maxim toți cetățenii înțelegând despre ce este vorba. Consiliul local nu a fost indiferent, au alocat 50 mii lei. Hudița are o lungime de 200 de metri, a fost pavată de către 2 specialiști din sat. A fost trasă și linia pentru energia electrica… noaptea este o panoramă extraordinară pentru sat. Problemele satului vizează pe toți. Problemele satului nu-s doar a primăriei, sunt problemele noastre, noi trebuie să venim cu inițiativa. Primăria chiar dacă nu poate să le rezolve, dar împreună cu noi am demonstrat că putem să facem mult mai multe lucruri frumoase” ne-a declarat Eugenia Mocanu, organizatoare comunitară. 

În Capaclia, tinerii, copii și adulții au creat condiții pentru  petrecerea timpul liber în parcul „Unirii”, prin amenajarea acestuia cu inventar sportiv și pentru copii.  Valoarea totală a inițiativei 32 073 lei, contribuția APL – 6 933 lei, componenta de mini grant: 6 811 lei, iar contribuția localnicilor 18 329 lei.                                                                                                                                                            

„Este un lucru foarte frumos când oamenii din comunitate se mobilizează ca să aducă un folos comunității. Am instalat câteva echipamente de fitness, scrânciobe. E foarte plăcut când vii aici să vezi cum copii se joacă. Planificăm să instalăm mai multe echipamente de fitness. Ne bucurăm că omenii continuă să doneze pentru că nu vrem să ne oprim aici, vrem să continuăm instalarea cât mai multe echipamente ca să beneficieze cât mai multe persoane, de la mic la mare” ne-a declarat Rima Stăvilă, organizatoare comunitară. 

Primarul satului Capaclia, raionul Cantemir, Ilie Stăvilă, ne-a declarat că implicarea are o valoare foarte mare, cetățenii se implică și schimbă multe lucruri. 

„Aceaștia conștientizează cât valorează munca lor. Tinerii au demonstrat că prin implicare pot face lucruri mărețe. Au început de la un proiect care valora 4 mii de lei, acum valoarea proiectului amenajării parcului a trecut de 100 mii de lei” ne-a declarat Ilie Stăvilă. 

În total, în cele 7 localități au fost realizate inițiative ale cetățenilor în valoare totală de peste 217 mii lei, dintre care peste 71 mii lei au fost colectați de către cetățeni, iar aproape 97 mii lei e contribuția administrațiilor publice locale. 

Articole similare