Publică un anunț
piatasud.md

Unde se pot adresa persoanele aflate în dificultăți sociale din raionul Cahul

Unde se pot adresa persoanele aflate în dificultăți sociale din raionul Cahul

Unde se pot adresa persoanele aflate în dificultăți sociale din raionul Cahul

Asistența și protecția socială are ca obiectiv nu doar crearea unei societăți prospere, dar și a unei societăți înalt inclusive pentru toți cetățenii ei, aceasta referindu-se și la cei care din varii motive, subiective sau obiective se află în situații dificile. Tocmai succesele și realizările în domeniul protecției și politicii sociale constituie un factor ce indică nivelul de prosperitate al statului.

Dreptul la asistență și protecție socială este consacrat în articolul 47 din Constituția Republicii Moldova, care stipulează că statul este obligat să ia măsuri ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, precum și serviciile sociale necesare. De asemenea cetățenii au dreptul la asigurare în caz de: șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor.

De cele mai multe ori, persoanele cu nevoi speciale, sau aflate în dificultăți sociale, din cauza multiplelor probleme cu care se confruntă,  nu au timp sau posibilitate de se informa despre orgainzațiile și structurile de stat și serviciile oferite de acestea care i-ar putea ajuta.  În acest context, în ajutor le vine Ghidul serviciilor sociale din raionul Cahul.

Ghidul cuprinde toate serviciile Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (DASPF) din raionul Cahul,care activează în favoare cetățeanului aflat în dificultate socială. Printre acestea se numără:

Servicii Sociale, care sunt prestate de DASPF Cahul, la adresa Str. Ștefan Cel Mare,110

 • Asistență Socială Comunitară – Tel +373 (299) 81790

• Asistență Personală – Tel: +373 (299) 81790

 • Îngrijire la Domiciliu – Tel. +373 (299) 43615

 • Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități –  Tel: +373 (299) 81793

• Prestații sociale –  Tel. +373 (299) 43310

• Pachet unic alimentar –  Tel. +373 (299) 43310

 • Suport monetar  – Tel. +373 (299) 4-33-10

• Felcer-protezist tel. +373 (299) 81790

Direcția Protecția Copilului și Familiei

 • Complexul pentru tineri și copii aflați în dificultate „Împreună” – mun. Cahul, str. Doinelor, 2, Tel. +373 (299) 40458

 • Centrul Maternal – mun. Cahul, str. Costache Negruzzi, 133 Tel.+373 (299) 44080

 • Centrul de Asistență Socială de Zi pentru copii –  mun. Cahul. Str. Ștefan cel Mare, 24 • Tel. +373 (299) 23487

 • Case de copii de tip familie –   „Bria”, mun. Cahul • „Maranda”, r-nul Cahul, s. Colibași

• Asistența parentală profesionistă –  mun. Cahul. Str. Ștefan cel Mare, 24 • tel: 373 (299) 26432

• Tutela și Curatelă

 • Protecția copiilor aflați în dificultate 

• Sprijin adresat familiilor cu copii – mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 24 • Tel. +373 (299) 23719. 

Pentru mai multe informații, Ghidul poate fi accesat și online aici .

 Ghidul serviciilor sociale din raionul Cahul a fost implementat de echipa proiectului „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”, cu suportul informațional al Direcției generale Asistență Socială și Protecția Familiei Cahul, precum și organizațiilor societății civile locale – Asociația Obștească „AZI”, Asociația Obștească „ActiveWomen” și Asociația Obștească „Luceafărul Sudic”.

Proiectul „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public” este finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Articole similare