Publică un anunț
piatasud.md

Averile și interesele conducerii raionului Cahul

Averile și interesele conducerii raionului Cahul

La 29 noiembrie 2019, a fost aleasă o nouă conducere a raionului Cahul, președintele și 3 vicepreședinți. Potrivit legislației naționale, la numirea în funcții publice ori validarea mandatului, aceștia trebuie să depună declarații pe venit și interese personale. Declarațiile, de asemenea, se depun în fiecare an, până la data de 31 martie. 

Să vedem ce averi și interese personale au declarat conducătorii raionului Cahul 

Marcel Cenușa, Președintele raionului Cahul 

Potrivit declarației depuse de Marcel Cenușa, în anul 2019, venituri de la locul de muncă de bază a a fost înregistrat doar de soție – 60 mii lei, iar l președinte declară venituri sub formă de pensie, peste 91 mii lei și din indemnizația de Consilier Raional Cahul – 2100 lei.

Chiar dacă a fost angajat în funcție la data de 29 noiembrie, Marcel Cenușa nu declară veniturile obținute din salariul de funcție obținut în luna decembrie 2019.  

Bunuri imobile și autoturisme

În anul 2010, familia Cenușa a achiziționat 3 terenuri agricole cu suprafața totală de 8,1599 ha, achiziționate per total cu puțin peste 114 mii lei.

Totodată, este declarat un apartament de 90,5 m2 achiziționat în anul 2013 contra unei sume de 229134 lei și 2 autoturisme, ambele fabricate în 2006, de model AUDI și BMW, procurate în 2013 contra sumei de 110 mii lei și respectiv în 2017 cu 107520 lei. 

Familia Cenușa mai declară un împrumut accesat în anul 2017, de la o întreprindere de microcreditare. Împrumutul este în dolari americani la suma inițială de 7858 USD, cu rata dobânzii de 14,5$ anual, urmând a fi achitat până în anul 2022.

Interese personale 

Familia Cenușă declară și 100% cotă parte în SRL Nobildiligence, întreprindere cu un capital statutar de 500 lei.    

SRL Nobildiligence a fost înregistrată la 2 octombrie 2019, iar potrivit idno.md, conducător și fondator cu 100% cota parte este Marcel Cenușa. În luna noiembrie 2019, sunt efectuate modificări în actele de fondare, conducător al întreprinderii fiind înscris Perju Ruslan. 

Firma are înregistrat un spectru larg de domenii de activitate de la comerț până la servicii de furnizare a forței de muncă și securitate privată. 

De asemenea, firma deține și un gen de activitate licențiat: Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor în țară şi (sau) străinătate.

Firma domnului Cenușa este înregistrată pe adresa mun. Cahul Pr. Republicii 13A, pe aceiași adresă ca și alte 3 întreprinderi: Firma de Producere și Comerț LADIA SRL (Proprietar majoritar și director Pavel Anton, ex consilier municipal Cahul din partea PCRM), S.R.L. RBA SOCIAL GROUP a cărui director și fondator este de asemenea Pavel Anton, și  Societatea Comercială DRIVING S.R.L, fondator Radu Irina și administrator Radu Andrei. Clădirea dată este în proprietatea S.C. DRIVING S.R.L din anul 2012.  

Cădirea situată pe adresa mun. Cahul pr. Republicii 13/A

Potrivit achizitii.md, nu au fost identificate licitații la care ar participa întreprinderea cu statul, inclusiv Consiliul raional Cahul.    

O scăpare în declarația pe venit și interese personale o putem vedea la punctul 5 al declarației „Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei” unde nu este completat nimic, cu toate că în aceiași declarație sunt indicate veniturile și bunurile dobândite de o altă persoană decât Marcel Cenușa. 

O scăpare în declarația pe venit și interese personale o putem vedea la punctul 5 al declarației „Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei” unde nu este completat nimic, cu toate că în aceiași declarație sunt indicate veniturile și bunurile dobândite de o altă persoană decât Marcel Cenușa. 

Valentina Șevcenco, vicepreședinta raionului Cahul

Valentina Șevcenco, este la primul mandat de vicepreședinte al raionului Cahul. Declarația de venit și interese personale prezentată în martie 2020 pentru anul 2019 prezintă doar veniturile din activitatea profesională, un bun imobil și un depozit la o bancă comercială. 

Astfel, pentru anii 2018-2019, Valentina Șevcenco declară doar venituri din indemnizația de consilier raional – 2400 lei și venituri din salariu de la o Asociație Obștească de 14440 lei. De remarcat că vicepreședinta raionului nu declară salariul obținut de la Consiliul raional Cahul pentru luna decembrie, ca și Marcel Cenușa. 

Valentina Șevcenco declară apartamentul în proprietate din anul 1993, cu suprafața totală de 56,7 m2. Valoarea de achiziție a apartamentului este indicată de 145163 lei. 

Valentina Șevcenco declară și un depozit bancar de 80 mii lei, cu dobânda anuală de 5,25%. 

Alte bunuri mobile sau imobile ori cote părți în organizații comerciale nu sunt declarate. 

Vladimir Calmîc, vicepreședintele raionului Cahul

Vladimir Calmîc este la al treilea mandat de vicepreședinte al raionului Cahul.

Pentru anul 2019, Vladimir Calmîc declară venituri din salariul de vicepreședinte al raionului Cahul de peste 180 mii lei și venituri din pensia sa și a soției sale în sumă totală de 108 mii lei. 

Totodată, Vladimir Calmîc declară proprietatea asupra unui apartament, proprietate din 1987 de 72m2, cu valoarea estimată la 1320,62 lei. 

De asemenea, domnul Calmîc declară procurarea în anii 2017-2018 a două apartamente de 42 m2 contra sumei de 11 mii EURO și respectiv 40,6 m2 contra sumei de 20 mii euro.

Alte bunuri mobile sau imobile ori cote părți în organizații comerciale nu sunt declarate.

Ruslan Nedov, vicepreședintele raionului Cahul

Al treilea vicepreședinte al raionului Cahul, aflat la primul mandat. Am încercat să găsim declarațiile de avere și interese ale domnului Nedov, depuse la validarea mandatului/numirea în funcție și pentru anul 2019, dar nu am reușit. Căuatea după numele de familie și după instituție nu a dat nici un rezultat. 

Solicitat telefonic, Ruslan Nedov nu a răspuns la apel pentru a comenta situația. 

Rezultatele căutării declarațiilor depuse de Nedov Ruslan
Rezultatele căutării după locul de muncă
Rezultatele căutării după nume

Articole similare