Publică un anunț
piatasud.md

Consilierii raionali Cahul susţin cursului european al Republicii Moldova!

Consilierii raionali Cahul susţin cursului european al Republicii Moldova!

O declaraţie în acest sens a fost adoptată, cu majoritatea voturilor, consilierilor raionali la şedinţa Consiliului din 14 februarie a.c.

Totodată, în decizia semnată aleşii locali recomandă consiliilor orașului, satelor (comunelor) din raionul Cahul să examineze, să aprobe și să promoveze Declarația Consiliului Raional Cahul privind susținerea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova.

“Ne angajam să depunem toate eforturile la construirea statului european Republica Moldova, să asigurăm bunăstarea vieţii cetăţenilor, dezvoltarea satelor şi oraşelor, crearea locurilor de muncă, funcţionalitatea instituţiilor care să garanteze drepturile şi libertăţile fiecăruia” se menţionează în declaraţia consilierilor.

Intenţia de a adopta o asemenea decizie a stârnit nemulţumirea consilierilor din fracţiunea PCRM, care după lungi dezbateri au părăsit sala nedorind să participe la procedura de vot. 

Vedeţi mai jos textul declaraţiei adoptate de Consilierii raionali 

DECLARAȚIE

privind susținerea cursului european al Republicii Moldova

Întru exercitarea mandatului oferit de cetățeni ca reprezentanți plenipotențiari ai autorităților publice locale, exprimînd năzuința predominantă a locuitorilor comunitățiilor locale pe care le reprezentăm de a construi, în condiții de stabilitate și coeziune națională, o societate democratică, bazată pe valorile, principiile și standardele europene, noi, Consilierii Consiliului Raional Cahul, adoptăm următoarea Declarație:

Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Orice acțiune care aduce atingere acestui principiu constituțional afectează în mod direct fiecare comunitate locală și pe fiecare cetățean în parte. Siguranța și bunăstarea cetățeanului poate fi asigurată numai în condițiile existenței unui stat puternic. Dar un stat este puternic și funcțional dacă se bazează pe lege, de aceea legea trebuie respectată de toți.

După Adunarea Națională Pentru Moldova, Pro Europa din 3 noiembrie 2013, Summitul de la Vilnius, unele partide și grupări ostile intereselor naționale ale Republicii Moldova, și-au întețit acțiunile de ațîțare a  separatismului și a vrajbei dintre oameni, urmărind destabilizarea situației din țară și blocarea parcursului ei european. Condamnăm cu toată fermitatea aceste acțiuni și reiterăm ferm angajamentul nostru pentru promovarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova.

Edificarea statului european Republica Moldova nu are alternativă. Apropierea de Uniunea Europeană ne va permite să modernizăm țara, să implementăm un model de administrare și dezvoltare locală care și-a dovedit în timp eficiența și care răspunde cel mai bine nevoilor și intereselor oamenilor.

Ne angajam să depunem toate eforturile la construirea statului european Republica Moldova, să asigurăm bunăstarea vieţii cetăţenilor, dezvoltarea satelor şi oraşelor, crearea locurilor de muncă, funcţionalitatea instituţiilor care să garanteze drepturile şi libertăţile fiecăruia.

Reiterăm că suntem gata să demonstrăm acest angajament prin atitudine și determinare.

Împreună pentru Republica Moldova! 

Articole similare