Publică un anunț
piatasud.md

De 20 de ani alături de copiii cu dizabilități din Cahul

De 20 de ani alături de copiii cu dizabilități din Cahul

În municipiul Cahul activează un centru unde sunt prestate servicii specilazate pentru copii cu dizabilități din mun. Cahul și raionul Cahul. Centrul  a fost instituit în clădirea unei foste grădinițe  în baza unui proiect implimentat și finanțat de EveryChild, filiala din Moldova, UNICEF, devenind un loc unde copii, primesc o șansă la o viață independentă. 

„Centrul de zi pentru copii cu dizabilități” a fost inaugurat în septembrie 2002 cu scopul de a  asigura accesul copiilor şi familiilor aflați în dificultate la servicii de asistență socială de calitate. Misiunea Centrului este de a schimba atitudinea faţă de problema copilului cu dizabilităţi, stimularea psiho-emoţională şi acordarea serviciilor sociale şi educaţională pentru copii şi părinţi. 

Centrul este un serviciu social și este în subordinea Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului raional Cahul. Cheltuielile de întreținere al Centrului sunt suportate  din bugetul raional.

„Centrul nostru este o alternativă instituțiilor educaționale. Beneficiarii Centrului sunt copiii, care sunt direcționați de către medicii specialiști: ortoped, psihiatru, neuropediatru, medicul de familie ş.a. cu menționarea diagnosticului și a serviciului/serviciilor specializate necesare.  Copiii beneficiază de servicii, conform necesităților stabilite în prealabil în baza unui plan individual şi sunt petrecute zilnic atât individual cât și în grup, ținând cont de posibilităţile şi necesităţile copiilor. Centrul asigură derularea programelor educative pentru dezvoltarea deprinderilor autonomiei personale şi sociale” ne spune Viorica Gîsca, directoarea Centrului.

Grupul de beneficiari ai Centrului sunt copiii cu dizabilităţi, copii cu CES, familiile copiilor si specialiştii din domeniul social, educaţie ş.a. specialişti. Capacitatea maximă a Centrului este de 18 copii cu dizabilităţi multiple cu vârsta cuprinsă între 2,5 – 18 ani plasaţi pentru o perioadă nedeterminată, reieşind din diagnosticul şi necesităţile copilului şi 28 de copii cu CES (cerinţe educative speciale) cu vîrsta cuprinsă 0 luni – 18 ani. 

Centrul oferă fiecărui copil posibilităţi de încadrare în activităţi de reabilitare şi recuperare a capacităţilor funcţionale, conform programului individualizat de servicii. Activităţile sunt petrecute de o echipă de specialişti, ce au o pregătire in domeniul pedagogiei şi psihopedagogiei speciale: pedagogi, educator, defectolog, logoped, psihopedagog, kinetoterapeut.  În conformitate cu standardele minime de calitate Centrul asigură organizarea corectă a alimentaţiei: copiii sunt  alimentaţi  de 2 ori pe zi (dejun şi prânz), unde, conform vârstei, primesc  cantitatea necesară de valoare energetică şi calorii pentru a-şi satisface nevoile fiziologice.

Toate serviciile specializate sunt prestate în zilele  de luni până vineri , de la ora 8:10 la 16:00. Copii beneficiază de următoarele servicii: educaționale; de abilitare și reabilitare: suport psihologic, logopedie, kinetoterapie; recreative și de socializare : activități cultural-distractive, de petrecere al timpului liber; de consiliere și sprijin pentru părinți, reprezentanți legali: activități de suport și de asistență; de colaborare cu profesioniști și instituții relevante; de îngrijire, alimentație, transport .

„Dacă mă veți  întreba, dacă avem istorii de succes în acești 20 ani de activitate? Da , avem: atunci copii, beneficiari ai Centrului acum tineri angajați, tineri ce au făcut studii, tineri ce și-ai deschis mici afaceri și care și-au creat familii. Succesele, realizările tinerilor cu dizabilități nu sunt numai al angajaților Centrului, dar și al celor care au fost alături de ei pe parcursul acestor 20 ani și i-au susținut:  părinți, comunitate, instituțiile educaționale ș.a. prin incluziunea socială și educațional promovate de AO „AZI”, a mai adăugat Viorica Gîscă.

Centrul dispune de  o unitate de transport neadaptată, care deserveşte copiii din  mun. Cahul şi localitățile rurale din r-l Cahul. Din anul 2023 Centrul va deține un mijloc de transport adaptat ceea ce va face ca de serviciile centrului să beneficieze mai mulți copii și tineri din raionul Cahul.  Acest transport a fost achiziționat în cadrul proiectului   „Accesibilitate copiilor pentru o viaţă decentă”,  implementat de AO ”ActiveWomen din cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de UE, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

„În fiecare an la 3 decembrie se marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Marcarea acestei zi ne oferă încă o ocazie de a vedea problemele , cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, de a schimba atitudinea față de aceste persoane,  pentru a  le asigura drepturile, în egală măsură cu alţi cetățeni la protecție socială, asistență medicală, reabilitare, educație, muncă, viață publică, transport şi la alte utilități şi servicii la care are acces publicul larg. Doar prin eforturile comune și colaborare persoanele cu dizabilități se vor bucura de toate drepturile pentru o incluziune mai benefică pentru ei”ne-a declarat Viorica Gîsca, directoarea Centrului.

Contacte: 

Mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 24
Tel. (0299) 23487; (0299)43655- anticamera Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul

Articole similare