Publică un anunț
piatasud.md

IFAD anunță lansarea unui proiect de proporţii pentru dezvoltarea agriculturii în R. Moldova

IFAD anunță lansarea unui proiect de proporţii pentru dezvoltarea agriculturii în R. Moldova

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) a prezentat ieri conceptul unui noi proiect pentru investiții în agricultură. Spre deosebire de alte proiectele similare, acesta este conceput pentru a asigura eficientizare și durabilitate în utilizarea surselor financiare, or, proiectul prevede ca pe durata următorilor șase ani, doua lanțuri valorice cu potenţial, care antrenează în mare parte producători mici și mijlocii, să fie susținute multilateral, începând cu etapa de producere şi finalizând cu comercializarea produselor, inclusiv exportul, transmite MOLDPRES.

O atenţie deosebită în cadrul viitoarelor activități va fi atribuită dezvoltării sectorului asociativ, asociațiilor pe produs și cooperativelor de întreprinzători. „În cadrul proiectului se prevede, de asemenea, implementarea diferitelor forme şi procedee de lucru pentru asigurarea unei durabilități economice a producătorilor agricoli în condițiile schimbărilor climatice. Acest proiect reprezintă o continuare a angajamentului IFAD de a sprijini comunitățile din  tară, în special ale celor mai vulnerabile pături sociale întru crearea condițiilor favorabile de viaţă şi de muncă”, explică Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA).

Prin acest proiect, IFAD se angajează să ofere sprijin financiar și tehnic pentru a stimula dezvoltarea sectorului agricol în regiunile defavorizate și pentru a consolida infrastructura agricolă. Proiectul va include două lanțuri valorice principale: creșterea ovinelor și caprinelor și cultivarea legumelor. Astfel, vor fi îmbunătățite patru aspecte-cheie, precum este accesul fermierilor mici la resurse și piețe, contribuind astfel la dezvoltarea lor sustenabilă, optimizarea performanței producției și deschiderea a noi oportunități de acces la piețele interne și externe, generând venituri.

Valoarea estimativă a proiectului este de peste 34 de milioane de dolari și va fi implementat timp de 6-7 ani. Proiectul va fi coordonat de care Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului si implementat de către Unitatea de Implementare a Proiectelor IFAD in Republica Moldova.

IFAD este o organizație internațională pentru implementarea proiectelor care au scopul dezvoltării agricole durabile în comunitățile rurale defavorizate din întreaga lume. Fondul furnizează finanțare și asistență tehnică pentru a ajuta fermierii să-și îmbunătățească nivelul de trai și să contribuie la creșterea securității alimentare la nivel global.