Publică un anunț
piatasud.md

„Împuternicirea femeilor în mediul rural pentru asigurarea bunei guvernări” Primele rezultate

„Împuternicirea femeilor în mediul rural pentru asigurarea bunei guvernări” Primele rezultate

30 de femei din două localități rurale din r. Cahul și Cantemir au fost abilitate pentru asigurarea bunei guvernări și implicarea în rezolvarea problemelor locale prin intermediul politicilor publice locale realizate în comun cu Autoritățile publice Locale

15 femei din c. Antonești, r. Cantemir și 15 femei din s. Taraclia de Salcie, r. Cahul au fost selectate să beneficieze de suport în crearea a două Cluburi de Femei în cele 2 comunități. Ele sunt beneficiare ale inițiativei  „Împuternicirea femeilor în mediul rural pentru asigurarea bunei guvernări” realizată de AO Centrul Regional de Dezvoltare Comunitară, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

În cadrul acestui proiect, organizația implementatoare își propune să sporească capacitățile fetelor și femeilor de a participa activ  în procesele de luare a deciziilor și să crească gradul de conștientizare de către societate a rolului femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale și echitabile pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice. 

Proiectul a demarat în luna martie anul curent și deja culege primele roade. Astfel că, după crearea celor două Cluburi de Femei, beneficiarele au participat la instruiri în diverse domenii, astfel încât să se implice în procesul de bună guvernare la nivel local, inclusiv la elaborarea a două politici publice ce vor contribui la rezolvarea a două probleme locale de importanță majoră pentru femei. Prin aceasta inițiativa tindem să contribuim la crearea unui climat local prielnic dezvoltării comunitare și creșterii  viitoarelor lidere locale. 

Recent, în luna mai, membrele Cluburilor, alături de reprezentanții APL și finanțatori au participat la evenimentul de lansare a proiectului, unde au fost informate despre activitățile în care urmează să fie implicate și rezultatele ce urmează a fi atinse. Totodată, au participat la o instruire în domeniul bunei guvernări și dezvoltării comunitare.

Ulterior, pe parcursul a două zile, participantele au fost informate despre ce înseamnă „politicile publice” și un buget „sensibil la gen”, cum se face analiza bugetară a politicilor prin prisma egalității de gen, care sunt instrumentele pentru bugetarea bazată pe gen, ce înseamnă comunicarea strategică și advocacy în procesul elaborare a politicilor publice. Toate aceste informații vor pregăti participantele la elaborarea a două politici publice ce urmează a fi puse la dispoziția autorităților publice locale pentru a fi aprobate și aplicate.

În cadrul proiectului, beneficiarele vor primi inclusiv suport financiar pentru inițierea colaborării cu APL-urile locale și rezolvarea unei probleme locale ce afectează direct femeile și fetele din cele două comunități.

Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Comunitară a fost creată în anul 2019 și a implementat până în prezent, în parteneriat cu autoritățile locale și organizații donatoare, mai multe proiecte ce au contribuit la dezvoltarea comunitară în cel puțin 5 localități.

Articole similare