Publică un anunț
piatasud.md

La Cahul a fost deschis Centrului de Reziliență a Femeilor

La Cahul a fost deschis Centrului de Reziliență a Femeilor

Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ către crearea unui spațiu sigur și sprijinitor pentru fetele și femeile care au trecut prin violența domestice sau prin violența în bază gen.

Evenimentul de lansare a avut loc în data de 20 noiembrie, adunând împreună reprezentanți importanți ai comunității locale, parteneri ai proiectului și femei din raionul Cahul. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai UN Women Moldova, Coaliției Naționale „Viață fără Violență”, Consiliului Raional Cahul și reprezentanți ai societății civile.

Proiectul a beneficiat de sprijin financiar substanțial din partea Uniunii Europene, prin intermediul UN Women Moldova. 

În cadrul evenimentului, au fost discutate misiunea centrului, gama serviciilor prestate (asistență psihologică, asistență juridică, abilitare economică, etc.)

Dna Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară, UN Women Moldova a subliniat rolul vital pe care îl joacă astfel de centre în promovarea drepturilor femeilor și în combaterea violenței de gen. Dna Dominika, a pledat pentru continuarea eforturilor colective în construirea unei societăți în care femeile să se simtă în siguranță și sprijinite în procesul lor de recuperare.

Reprezentanta, Coaliției Naționale „Viață fără Violență”, dna Mihaela Cimbriciuc, a evidențiat importanța colaborării între organizații și instituții pentru a crea rețele eficiente de sprijin și pentru a amplifica vocea împotriva violenței de gen atât la nivel local cât și național.

Consiliul Raional Cahul a fost reprezentat de Dna Elena Daud, Vicepreședinta raionului Cahul, care în cadrul întrunirii a exprimat susținerea și angajamentul față de inițiativele care contribuie la îmbunătățirea calității vieții femeilor în comunitate și a asigurat sprijinul continuu al Administrației Publice Locale pentru dezvoltarea proiectelor care vin în susținerea femeilor  și copiilor aflați în dificultate.

Femeile din comunitate au fost invitate să participe activ la activitățile și programele desfășurate în cadrul Centrului de Reziliență, punându-se accent pe conceptul de sororitate și încurajând solidaritatea în cadrul comunității.

Articole similare