Publică un anunț
piatasud.md

Dispozițiile Președintelui Raionului Cahul pentru luna ianuarie 2021

Dispozițiile Președintelui Raionului Cahul pentru luna ianuarie 2021

În luna ianuarie, Președintele Raionului Cahul a emis 118 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 19; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 1;  Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 98.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

În luna ianuarie Președintele Raionului Cahul a emis 81 dispoziții cu privire la stabilirea cuantumului  salariului de bază angajaților Consiliului Raional dar și angajații altor structuri din subordinea Consiliului.  În conformitate cu prevederile dispozițiilor, calcularea salariilor se vor efectua pe baza treptei de salarizare corespunzător vechimii în muncă, clasei de salarizare, coeficientului de salarizare și a valorii  de referință. Astfel în urma cercetărilor, salariile cele mai mari aparțin Președintelui și șefilor de secții, acestea fiind cuprinse între 8000 lei – 18060 lei, suma de 18060 lei reprezentînd  salariul  maxim și aparținînd Președintelui Raionului Cahul. Salariul mediu constituie suma cuprinsă între 4000  lei -7000 lei, aceasta aparține specialiștilor ce activează în cadrul Consiliului Raional. Cel mai mic salariu aparține paznicilor și deridicătoarelor, salariu constituind  suma de 2130  lei.

Cheltuieli publice

Mijloace financiare în sumă de 4450,00 lei sunt alocați conform dispoziției nr.01-n din data de 12 ianuarie pentru procurarea calendarelor personalizate ( în număr de 50 buc.), diplomelor de merit (2 buc.), cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

La data de 13.01.2021, se emite dispoziția nr.12-n  prin care se aprobă structura fondului de paturi a IMSP ,,Spitalul Raional Cahul” pentru anul 2021.Astfel în urma analizelor totalul numărului de paturi constituie 334, ce sunt  repartizate prin secții. În cadrul aprobării structurei fondului de paturi nu s-a luat în calcul secția COVID-19.

Prin dispoziția nr.16-n emisă la data de 18 ianuarie, se organizează și desfășurează măsuri  de prevenire a incidentelor la bazinele acvatice de către direcția situații excepționale din mun. Cahul, în timpul formării și menținere a gheții în perioada rece a anului 2021. Direcția generală învațămînt Cahul va avea rolul de a asigura instruirea copiilor, iar Primarii localităților vor elabora și coordona acțiunile preventive.

Funcții vacante rămase neocupate  

În data de 26.01.2021 a fost emisă dispoziția nr. 19-n  cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de specialist superior din cadrul Secției Cultură. Dosarele pot fi depuse pînă la data 02 februarie 2021 inclusiv.

Se modifică dispoziția nr.95-i din 18.01.2021 prin intermediul dispoziției nr.99-i din 22.ianuarie ,,cu privire la exercitarea interimatului” în funcția de Șef adjunct a Direcției Economie și dezvoltare teritorială, cu excluderea din dispoziție a conferirii  Gradului de calificare Consilier de stat clasa III-a (300 lei), dnei Mîțăblîndă Violina, ce exercită interimatul la momentul dat.

Se acceptă demisia dnei Gîscă Ina din funcția de Specialist Principal al Secției administrație publică și comunicare a Consiliului Raional Cahul din propria inițiativă prin dispoziția nr. 97-i emisă la data de 19.01.2021.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare