Publică un anunț
piatasud.md

Legislația R. Moldova cu privire la comerțul interior va fi modificată

Legislația R. Moldova cu privire la comerțul interior va fi modificată

Proiectul de modificare a Legii cu privire la comerțul interior va fi prezentat în plenul Parlamentului pentru lectură finală. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat astăzi raportul documentului, comunică MOLDPRES. 

Proiectul vizează excluderea discrepanțelor normative existente în cadrul legislativ aferent domeniului comerțului interior, inclusiv ajustarea reglementărilor procedurale cu cele din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

De asemenea, în proiect sunt stabilite mai clar temeiurile de refuz pentru notificarea în comerț, procedura de recepționare, prelucrare și emitere a înștiințărilor de recepționare.

Autorii susțin că noua lege va exclude orice posibilitate de eschivare de la plata taxelor locale, inclusiv prin înglobarea în conținutul acesteia a tipologiei unităților comerciale prin sistematizarea și suplinirea acestora. Totodată, în proiect sunt specificate și prevederi referitoare la comercializarea produselor la preț redus, prin introducerea unui capitol distinct.

De asemenea, cadrul legislativ va fi suplinit cu reglementări noi privind producătorii casnici și procedura de realizare a surplusurilor de producție obținute de pe loturile aferente gospodăriilor casnice sau în întovărășirile pomilegumicole.

Articole similare