Publică un anunț
piatasud.md

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a OMF Pelinei, raionul Cahul

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a OMF Pelinei, raionul Cahul

La finele lunii august, Consiliul raional Cahul anunță o procedură de achiziții publice sub forma de Cerere a ofertei de prețuri, cu valoarea estimată de circa 1,64 mil lei fără TVA pentru achiziția a lucrărilor de reparație la 3 Centre de Sănătate din raion: Centrele de sănătate Crihana Veche, Manta si Pelinei.

Contractul, în urma achizițiilor publice efectuate a fost încheiat cu Trend-Construct SRL, care conform prevederilor contractuale urma să finiseze lucrările în luna decembrie 2022. 

În cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”, implementat de AO Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, o echipă de cetățeni a monitorizat procesul de realizare a lucrărilor de construcții, la diferite etape ale procesului. Despre procedura de atribuire a contractului de achiziții a fost publicat un articol separat. 

La vizita  OMF Pelinei din  data de 05.01.2023, lucrările de asemenea erau finalizate, deja  erau  placate podelele  cu gresie   în birourile medicilor , cabinetul de vaccinări si coridor. În urma monitorizării, s-a observat următoarele:

  • A fost reparat  blocului sanitar, placați  pereții  și podelele cu gresie, însă  persista un miros neplăcut, din care motiv  s-a atras atenția că sistemul de canalizare nu funcționează. De asemenea s-a observat ca nu este montat caloriferul. 
  • A fost construit sistemul de canalizare exterioară , însa  nu a fost amenajat teritoriul din împrejurime.  Pentru acumularea apelor reziduale a fost construită hazna la 12 metri distanță de la fântâna publică .
  • Nu  a fost ridicat canalul pentru evacuarea fumului, pentru a fi folosite sobele.
  • În procesul de studiere a caietului de sarcini pentru reparațiile OMF Pelinei, s-a constatat că acestea nu este aprobat de superiori în funcție, nu este  înregistrat în Registre, lipsește data întocmirii, lipsește funcția persoanei care a întocmit caietul de sarcini, foile din caietul de sarcini nu sunt numerotate și nu sunt semnate de executor. 

CITEȘTE ȘI: Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT

Grupul de lucru vine cu un șir de recomandări:

  • Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate și transparență maximă privind desfășurarea   procedurii de achiziții publice;
  • Acceptarea, de către autorităţi, a reprezentanţilor societăţii civile în calitate de observatori în grupurile de lucru pentru achiziții publice, pentru monitorizarea eficientă a executării lucrărilor;
  • Autoritățile să inițieze, din oficiu, examinarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă și să asigure înlăturarea neajunsurilor și neconformităților;
  • Părțile contractante să asigure executarea întocmai a  prevederilor  caietului de sarcini;
  • Caietul de sarcini să fie coordonat/consultat cu beneficiarii finali al lucrărilor;
  • Autoritatea responsabilă de elaborarea caietului de sarcini să consulte serviciile abilitate amplasarea în teren a sistemelor de canalizare pentru stabilirea zonei de protecție.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare