Publică un anunț
piatasud.md

Cele mai importante dispoziții emise de Primarul Municipiului Cahul pentru luna mai

Cele mai importante dispoziții emise de Primarul Municipiului Cahul pentru luna mai

În luna mai, Primarul mun. Cahul a emis 120 dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 23; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 22;  Dispoziții din domeniul  comerțului-3; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 65, alte 5 privind gestionarea patrimoniului public și încă 2ce țin de alte domenii.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

La data de 04.05.2021, se emite dispoziția nr. 178, prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 320,00 lei, pentru organizarea online a concursului foto-video ,, Sărbătorile pascale ne reAduc cu gîndul ACASĂ”. Concursul este desfășurat în perioada 27 aprilie- 8 mai 2021.

Dispoziția nr. 179 emisă la  data de 6 mai prevede, organizarea Concursului național de muzică instrumentală  ,, Șapte note muzicale” ediția I-a. Concursul este organizat în parteneriat cu Școala de Arte ,,M. Cebotari” din mun. Cahul, iar pentru organizarea acestuia s-a alocat suma de 52300,00 lei.

Mijloace financiare în sumă de 12 000,00 lei au fost alocați prin dispoziția nr. 181 din 07.05.2021. Banii sunt destinați pentru asigurarea hranei sportivilor echipei de seniori, a clubului de fotbal AO FC ,, Cahul-2005”, pentru participarea în cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal, divizia A.

În aceeași dată se emite dispoziția nr.182, cu privire la introducerea unor modificări în dispoziția primarului municipiului Cahul nr. 173 din 29.04.2021 ,, Cu privire la organizarea acțiunilor de comemorare în cadrul aniversării a 76-a a Victoriei asupra fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial. Suma alocată pentru organizarea acțiunilor de comemorare se majorează, reprezentînd 14000,00 lei.

Prin dispoziția nr. 188, din 07.05.2021 se alocă mijloace financiare în sumă de 2539,00 pentru confecționarea felicitărilor cu ocazia sărbătorilor pascale, oferite instituțiilor în subdiviziunea administrației publice, partenerilor Primăriei municipiului Cahul și donatorilor externi.

Suma de 2108,00 lei de alocă prin dispoziția nr. 189 emisă la data de 7 mai. Banii sunt alocați pentru achitarea avizului în ,,Monitorul Oficial”.

La data de 07.05.2021 se emite dispoziția nr.190. Aceasta prevede alocarea sumei de 13120.00 lei, pentru deplasarea și ulterior participarea sportivilor Școlii Sportive nr.2, la Campionatul Republicii Moldova la Box, juniori. Campionatul se desfășoară în perioada 18-22 mai în or. Orhei.

Mijloace financiare în sumă de 3500,00 lei sunt alocate prin dispoziția nr.196. Scopul alocației este organizarea spectacolului musical-artistic ,, Mîndră-I hora la Cahul”. Acest eveniment a avut loc pe data de 16 mai 2021, cu participarea colectivelor artistice ale Palatului de Cultură  ,,N.Botgros”.

Prin dispoziția nr. 197, emisă pe 13 mai, se aprobă devizul de cheltuieli necesar pentru organizarea acțiunilor culturale dedicate Zilei Familiei, în sumă de 12900,00 lei.

În scopul participării la  Campionatul Republicii Moldova la volei, femenin, etapa a VIII-a,se emite dispoziția nr. 199 din 14 mai. Campionatul este  desfășurat pe data de 16 mai 2021 în mun. Cahul, iar Primăria mun. Cahul, alocă suma de 3800,00 lei. Banii sunt distribuiți pentru asigurarea hranei sportivilor ( 15 pers x 200,00 lei), arbitrilor ( 3 pers x 200,00 lei) și a medicului (1 persx 200,00 lei).

Pe aceeași dată se emite dispoziția nr.201. Prin acestă dispoziție se alocă suma de 1665,00 lei pentru organizarea de arte vizuale și hand made ,, Familie pentru fiecare copil” pe 15 mai 2021.

Dispoziția nr. 202 emisă la data de 14.05.2021 prevede alocarea de mijloace financiare în sumă de 1450,25 lei. Scopul alocării este organizarea acțiunilor culturale de Ziua Internațională a copilului în s. Cotihana, mun.Cahul, pe data de 1 iunie 2021.

La data de 14.05.2021 prin dispoziția nr.203 se alocă mijloace financiare în sumă de 10000,00 lei. Banii sunt alocați pentru procurarea atributelor necesare la întîlnirea delegațiilor și anumitor persoane sosite cu vizite oficiale la Primăria municipiului Cahul.

Dispoziția nr.204 emisă la data de 17 mai, prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 905.15 lei. Suma alocată este distribuită pentru achiziționarea unor suvenire simbolice de protocol, în cadrul vizitei de lucru a delegației de la Federația Română de Fotbal în municipiul Cahul, organizată pentru data de 17.05.2021 cu scopul consolidării parteneriatului dintre federațiile de fotbal din România, Republica Moldova și Primăria municipiului Cahul și stabilirea a noi proiecte de colaboratoare la nivel de asociații regionale.

 La data de 18 mai 2021 se emite dispoziția nr.208. Scopul dispoziției este de a redistribui suma de 499133,00 lei ( din totalul de 1500000,00 lei) din fondul de bugetare participativă aprobat în bugetul municipiului Cahul pentru anul 2021 pentru implimentarea proiectelor depuse de către instituții publice din municipiului Cahul pentru anul 2021 pentru implimentarea proiectelor depuse de către instituții publice din municipiul Cahul.

Prin dispozița nr. 212, emisă la data de 20 mai, se prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 10908,90 lei, pentru compensarea cheltuielilor sportivilor clubului ,, Dinamic ” din mun. Cahul, care au reprezentat Republica Moldova la Ucrainean Open Cup Taekwondo GTF. Menționăm că campionatul a avut loc în perioada 21-23 mai 2021 în or. Kropyvnytskyi, regiunea Kirovograd, Ucraina.

La data de 24 mai, prin dispoziția nr. 214 se alocă suma de 3000,00 lei pentru asigurarea hranei sporivilor în cadrul Campionatului Republicii Moldova la volei. Campionatul a fost desfășurat pe data de 29 mai 2021 în or. Tiraspol.

Mijloace financiare în sumă de 4000,00 lei este alocată prin dispoziția nr. 216  din bugetul primăriei Cahul pentru organizarea și desfășurarea festivalului fotbalistic ,,Ziua Copiilor”, organizat la data de 1 iunie pe stadionul raional ,,Atlant”.

La data de 25.05.2021 este emisă dispoziția nr.218, în sumă de 6570,25 lei. Banii sunt alocați pentru organizarea acțiunilor culturale de Ziua Internațională a Copilului în s.Cotihana, mun.Cahul, pe data de 1 iunie 2021.

În scopul menționării copiilor care au participat în cadrul Turneului tradițional de Șah, Primarul municipiului Cahul a emis dispoziția nr.219 prin care se alocă suma de 2950.00 lei. Turneul a fost desfășurat în perioada 22-30.05.2021 , la Centrul de Șah din incinta Palatului de Cultură ,,N. Botgros” fin municipiul Cahul.

Prin dispoziția nr.221 din 26.05.2021, se aprobă devizul de cheltuieli necesar pentru organizarea concertului, susținut de Orchestra Națională de Cameră.

La data de 27 mai se emite dispoziția nr.223, cu privire la organizarea activităților dedicate Zilei Internaționale a Copilului. Astfel pentru acoperirea cheltuielilor din bugetul Primăriei municipiului Cahul a fost alocată suma de 65000,00 lei.

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Italiene, la data de 27.05.2021 se emite dispoziția nr. 225, prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 903,60 lei pentru procurarea cadourilor ( suvenire- vin/ 6 buc, bomboane în asortiment – 8 buc) în semn de gratitudine partenerilor care ne-au susținut cu ajutor gratuit în compensarea pandemiei de Covid-19.

Suma de 12500.00 lei este alocată conform dispoziției nr.227 din 28.05.2021,  pentru organizarea și desfășurarea Turneului Internațional de lupte Greco-romane. Banii urmează a fi distribuiți pentru procurarea diplomelor, cupelor și medaliilor ( 10100,00 lei ) dar și pentru hrana arbitrilor (12 pers x 200.00 lei ). Turneul se va desfășura în aer liber, fără spectator, pe terenul sportive al Școlii Sportive nr.2 din municipiului Cahul, în perioada 11-13.06.2021.

Pe aceeași dată este emisă și dispoziția nr.230,  cu privire la efectuarea cheltuielilor publice. Astfel din bugetul Primăriei municipiului Cahul este alocată suma de 5760,00 lei. Mijloacele financiare sunt distrubuite pentru deplasarea și ulterior participarea sportivilor Școlii Sportive nr.2 la Campionatul Republicii Moldova la Box. Campionatul va fi desfășurat în or. Orhei, în perioada 07-11.06.2021.

Prin dispoziția nr. 232 din data de 28 mai se alocă suma de 396,70 lei pentru achiziționarea unor suvenire simbolice de protocol, în cadrul viziteide lucru a delegației de la  Ambasada Germaniei în municipiul Cahul, organizată pentru data de 29.05.2021.

Funcții vacante

La data de 19 mai, este emisă dispoziția nr. 293, cu privire la prelungirea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef al primăriei municipiului Cahul. Data limită de depunere a dosarelor s-a  modificat pîna la data de 31.05.2021

Se  anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist (serviciu audit intern), prin dispoziția nr. 294-i, emisă la data de 19.05.2021.

O numire în funcție are loc prin dispoziția nr. 295-i, din 19 mai. Astfel funcția de specialist în construcții și dezvoltare urbană va fi executată din data de 19.05.2021 pînă la 31.12.2021 inclusiv.

Prin dispoziția nr 299-i din 21.05.2021, funcția de director a Centrul de Creație a Copiilor ,, Miorița” din municipiul Cahul va fi executată de director interimar. Interimatul va fi executat pînă la organizarea și desfășurarea concursului de selectare pentru funcția de director al instituției respective.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare