Publică un anunț
piatasud.md

Omul sfințește locul: Omagiu dlui Dmitrii Parmacli la 80 de ani

Omul sfințește locul: Omagiu dlui Dmitrii Parmacli la 80 de ani

Omul sfințește locul – este fraza pe care o auzim din copilărie. Sensul adevărat al ei îl înțelegem mult mai târziu, atunci când drumurile vieții ne aduc în cale pe cineva care ne dă răspunsul prin ceea ce face. Profesorul universitar Dmitrii Parmacli este unul din aceștia.

S-a născut la 7 aprilie, 1941, în satul Tvardiţa, raionul Taraclia, într-o familie unde munca și învățătura aveau cinstire și respect. Grijile și ocupațiile legate de prelucrarea pământului și obținerea roadei necesare au fost mediul în care a crescu. Astfel că, după absolvirea școlii medii, hotărârea de a-și continua studiile, la Institutul Politehnic din Odesa, facultate de mecanică, nu a fost întâmplătoare. După absolvirea Institutului în 1963, tânărul inginer-mecanic Dmitrii Parmacli a lucrat timp de 5 ani la Uzina constructoare de mașini în industria turnătoriilor și forjare a metalului din Tiraspol, unde a deprins și pasiunea pentru construcție și raționalizare, aceste activități fiind mână în mână cu vocația de a studia și a cerceta. 

Aceeași dragoste pentru pământ l-a făcut pe dl Parmacli să-și îndrepte pașii spre tărâmul cercetării economiei și proceselor tehnologice din agricultură. În 1968 revine acasă și se încadrează în gospodăria agricolă din satul Valea-Perjei, raionul Taraclia, unde timp de 10 ani execută funcțiile de inginer-șef, adjunct și președinte al colhozului, activitatea sa fiind înalt apreciată cu distincțiile de stat „Ordinul de Onoare” (1974) și „Ordinul Drapelului Roşu de Muncă” (1977). 

Concomitent cu munca, studiază și absolvește în 1972 Universitatea Agrară din Moldova, specialitatea „mecanizarea agriculturii”, iar experiența acumulată și rezultate obținute, l-au promovat pe Dmitrii Parmacli în funcții de conducere și transfer a cunoștințelor. În perioada 1978-1986 este președinte al Consiliului  raional al colhozurilor din raionul Cahul, iar din 1986 și până în 1996 este director al Colegiului Tehnico-Agricol de Hidro-ameliorare din Cahul, în cadrul căruia, în toamna anului 1998, a înființat și Școala Micului Business din Cahul – proiect dezvoltat în colaborare cu Academia de Stadii Economice din Moldova și Universității din Omaha, SUA. Paralel cu aceste activități, Dmitrii Mihailovici (căci așa îl numește toată lumea, subliniind prin aceasta respectul pe cere i-l poartă) s-a format și ca un savant notoriu, preocupat de cercetarea problemelor dezvoltării potențialului agriculturii Moldovei. În 1984 susține doctoratul și obține titlul de doctor în științe economice, iar în 1993 obține și titlul de doctor habilitat – calificarea superioară în domeniul științific. În anul 2004 obține titlul științifico-didactic de profesor universitar – calificarea superioară în domeniul învățământului.

Începând cu anul 2002 și până în prezent, profesorul Parmacli Dmitrii este cadru științifico-didactic la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul şi Universitatea de Stat din Comrat. Prestigiul, credibilitatea şi reputaţia științifică naționala şi internațională de care se bucură astăzi aceste universități se datorează, în mare măsură, atât activității științifice intense şi fructuoase a domnului Dmitrii Parmacli, implicat în proiectele de cercetare-dezvoltare, a studiilor, strategiilor, rapoartelor coordonate de Domnia Sa, cât şi devotamentului faţă de aceste universităţi şi faţă de economia națională, precum şi caracterului Omului Dmitrii Parmacli, iubit sincer şi apreciat elogios de colegi si colaboratori.

Prestigioasa și prodigioasa activitatea a profesorului Parmacli Dmitrii s-a concretizat prin numeroase lucrări științifice, propuneri de raționalizare, cercetări originale, brevete de invenție, publicații științifice, conferințe și seminarii. Este autor a peste 350 de publicaţii (articole și lucrări) științifice publicate în ţară şi străinătate, dintre care 4 brevete de invenții, 11 monografii publicate în Republica Moldova, Rusia şi Ucraina. Menționăm ca fiind cele mai importante, monografiile: „Potențialul economic al pământului în agricultură” (Экономический потенциал земли в сельском хозяйстве) cu un volum de 48 coli de tipar și „Tratat despre pământ: importnața, situația și eficiența utilizării în agricultură” (Трактат о земле: значение, состояние, эффективность использования в сельском хозяйстве) cu un volum de 32,91 coli de tipar.

În acelaşi timp, Dmitrii Mihailovici Parmacli este autor și coautor a 6 manuale şi volume publicate, dintre care 4 apărute în străinătate ( Rusia, Kirghizia, Ucraina, Kazahstan), 16 materiale didactice, dintre care 8 publicate peste hotare. Este participant a peste 30 de conferințe științifice, simpozioane, congrese naționale și internaționale,. 

O strălucită activitate de recenzare, promovare şi diseminare a activității de cercetare științifică, precum şi de coordonare, expertiza științifică şi consultanță completează cariera Cercetătorului Dmitrii Parmacli. Domnia Sa este membru al colegiilor de redacție și comitetele științifice în 12 reviste științifice prestigioase – 4 din țară şi 8 din străinătate, inclusiv în seriile „Științe Economice” și „Economic and Engineering Studies” al Buletinului Științific al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. La fel, Domnia Sa a fost coordonator şi expert științific în prestigioase grupuri de lucru pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare la nivel național şi internațional, expert-evaluator a numeroase planuri de cercetare și proiecte de cercetare-dezvoltare.

Profesorul Parmacli este membru în Consiliile științifice ale unor prestigioase institute de cercetare științifică naționale dar şi internaţionale. Remarcăm cu admirație  latura internațională a carierei științifice și didactice a Domnului Dmitrii Parmacli, ca  „visiting profesor” la prestigioase instituții de cercetare științifică si învățământ superior din Rusia, Ucraina, Polonia, Serbia, ş.a.

Calităţile și rezultatele remarcabile a muncii și creației profesorului Parmacli au fost apreciate cu mai multe distincții şi premii. 

În anul 1983 obţine titlul de Raţionalizator Emerit al Moldovei.

În 2001 a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”.

În anul 2011 este onorat cu titlul de Cetăţean de Onoare a municipiului Cahul. Din anul 2016 este cetățean de onoare al municipiului Comrat, iar din 2018 al raionului Cahul. 

Tot în 2011, activitatea didactică prodigioasă a lui Dmitrii Mihailovici a fost menționată cu decernarea titlului de Pedagog Emerit al UTA Găgăuzia și decorarea cu medalia jubiliară „Gagauz – Yeri-15 Yil” . 

La fel, profesorul Parmacli este apreciat şi pe plan internațional. Astfel, în anul 2012 devine Membru al Congresului Ucrainean al savanților economiști-agrarieni. Drept apreciere a excelenței științifice şi didactice, 10 universități i-au conferit titlul de Doctor Honoris Causa și de Profesor de Onoare – Universitatea de economie, tehnologii informaționale și administrare dun Kremenciug, Ucraina (2012), Universitatea economico-inginerească de Stat din Nijnii-Novgorod, Federașia Rusă (2012), Universitatea „Alfred Nobel” din Dnepr, Ucraina (2012), Universitatea agrar-tehnologică din Cameneț-Podolsk, Ucraina (2013), Universitatea Slavonă, Republica Moldova (2013), Universitatea umanistă de Stat din Ismail, Ucraina (2013), Universitatea de Stat din Comrat (2013), Universitatea Națională „Ivan Oghienko” din Cameneț-Podolsk, Ucraina (2014), Universitatea agrară de Stat din Odesa, Ucraina (2014), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (2019).  

În anul 2015 dl doctor habilitat, profesor universitar Parmacli Dmitrii devine Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Republicii Moldova, iar în anul 2017 – Laureat al Premiului Național al Republicii Moldova în domeniul științei. 

În cei peste 50 de ani de activitate de cercetare şi pedagogie, Profesorul Dmitrii Parmacli s-a impus ca unul dintre cei mai competenți cercetători moldoveni în domeniul Economiei, abordând cu clarviziune, spirit inovator şi creativitate științifică teme de cercetare, întotdeauna de maximă actualitate şi interes științific din sfera metodologiei cercetării ştiinţifice în economiei, în deosebi în sfera economiei agrare.

Profesorul Parmacli a fost și rămâne modest dar profund în tot ceea ce face, binevoitor, politicos, comunicativ, totdeauna dispus să explice, să-și folosească înteligența și priceperea pentru a găsi soluții în a-i îndruma și ajuta pe cei din jurul său. Calitățile sale umane îl definesc ca un model al corectitudinii, seriozității, rigurozității, fermității, echilibrului și altruismului.

La împlinirea celor 80 de ani de la nașterea Domniei Sale, apreciem înalt contribuțiile științifice ale profesorului universitar, doctor habilitat Parmacli Dmitrii, devotamentul și entuziasmul său pentru cunoaștere, complexitatea și diversitatea domeniilor abordate, iar capacitatea de a trece peste frontierele dintre diverse domenii ale științei, abilitatea de a îmbina creativ diverse discipline, îl pun în topul personalităților științifice din domeniu. 

Catedra de Științe Economice a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul:

dr.hab., prof.univ. Popa Andrei

dr., conf.univ. Nedelcu Ana, 

dr., conf.univ. Rosca-Sadurschi Liudmila, 

dr., conf.univ. Todos Irina, 

dr. conf.univ. Șchiopu Irina, 

asistent univ. Donea Sofia

asistent univ. Vicol Iulia

asistent univ. Noni Liudmila

asistent univ. Gîrneț Slavic

Articole similare