Publică un anunț
piatasud.md

Raionul Cahul și Județul Tulcea vor semna o Înțelegere de Colaborare

Raionul Cahul și Județul Tulcea vor semna o Înțelegere de Colaborare

Consilierii raionali Cahul urmează să aprobe joi, 22 martie 2018, Înțelegerea de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica Moldova.

Potrivit notei informative la proiectul de decizie, inițiativa de stabilire a relației de cooperare vine din partea autorităților raionului Cahul, la data de 13.12.2017 Președintele Raionului Cahul, dl Ion GROZA, a expediat în adresa administrației Consiliului Județean Tulcea o scrisoare de intenție, prin care s-a inițiat procedura de încheiere a unei Înțelegeri de Cooperare dintre Județul Tulcea, România și Raionul Cahul, Republica Moldova, pe următoarele domenii: Administrație locală; Economie, agricultură; Educație, cultură, turism și sport; Politici de tineret; Sănătate și asistență socială; Atragere de investiții și proiecte transfrontaliere.

Conform cerințelor legislației în vigoare din România, Consiliul Județean Tulcea a inițiat avizarea tuturor actelor premergătoare încheierii acestei Înțelegeri de Cooperare, fiind avizate pozitiv de Ministerele de resort.

Prin Hotărârea nr.32 din 16 februarie 2018, Consiliul Județean Tulcea, în ședința ordinară, a aprobat pozitiv Înțelegerea de Cooperare dintre Județul Tulcea, România și Raionul Cahul, Republica Moldova.

Conform legislației Republicii Moldova și competențelor atribuite, Consiliul Raional Cahul urmează să aprobe Înțelegerea de Cooperare dintre Județul Tulcea, România și Raionul Cahul, Republica Moldova, și să mandateze Președintele raionului Cahul să semneze aceasta.

„Obiectul prezentei Înțelegeri îl constituie stabilirea relațiilor de parteneriat și a cooperării reciproc avantajoase între Părți, astfel contribuind la crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a domeniilor: social-economic, tehnico-științific, turistic și cultural al Părților. Părțile vor colabora pentru identificarea și realizarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială la nivelul celor două comunități, utilizând resursele de care dispun în conformitate cu atribuțiile lor prevăzute în legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova” se spune în proiectul acordului.

Totodată, în proiectului Înțelegerii de Cooperare se menționează că Cooperarea Părților în va fi realizată prin:

– schimbul de informații disponibile ale Părților cu privire la aspectele de interes reciproc, efectuarea vizitelor și a întâlnirilor comune, organizarea forumurilor economice și de investiții, facilitarea schimbului de informații cu privire la proiectele de investiții, fezabile pentru implementarea în comun;

– elaborarea proiectelor comune transfrontaliere (inclusiv a celor de infrastructură) finanțate în cadrul programelor Uniunii Europene;

– contribuirea la crearea și dezvoltarea întreprinderilor mixte pe teritoriul Părților;

– facilitarea schimbului de tineri elevi și studenți, al schimbului de informații didacticometodice și al fondurilor bibliotecare, organizarea conferințelor comune științifice, a seminarelor și olimpiadelor;

– contribuirea la dezvoltarea activității turistice bilaterale, realizarea traseelor turistice comune și a altor proiecte comune în domeniul turismului și al recreerii;

– contribuirea la organizarea de întâlniri între specialiștii în domeniile agriculturii și, respectiv, al pescuitului și acvaculturii, în vederea efectuării schimbului de experiență;

– facilitarea schimbului cultural, organizarea evenimentelor comune în domeniul culturii, festivalurilor, cu participarea artiștilor din ambele Părți;

– contribuirea la dezvoltarea în domeniului educației fizice și al sportului, a schimbului de delegații sportive, organizarea competițiilor sportive comune, turneelor etc.;

– contribuirea la dezvoltarea relațiilor între tineri, cooperarea între instituțiile abilitate în domeniul tineretului, precum și dezvoltarea contactelor directe între organizațiile de tineret, ONG-uri, din domeniul politicilor de tineret;

– implementarea tuturor acțiunilor necesare care vor asigura eficiența și dezvoltarea relațiilor de afaceri, contribuția la dezvoltarea altor forme de colaborare pentru a atinge scopurile menționate în prezenta Înțelegere.

Decizia finală, privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica Moldova îi revine Consiliului Raional Cahul.

Articole similare