Publică un anunț
piatasud.md

S-a spart gheața Lacului Sărat?

S-a spart gheața Lacului Sărat?

Pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 18 ianuarie se regăsesc mai multe proiecte de decizie care tangențial vizează Lacul Sărat.

Aceasta vine după ce, pe 28 decembrie, Primăria mun. Cahul a organizat consultări publice privind concursul de concesionare a zăcământului de ape minerale Lacul Sărat Cahul.

În primul rând, consilierii municipali urmează să numească un nou administrator al SRL Lacul Sărat Cahul, întreprindere creată în mai 2016, o dată cu finisarea proiectului de  reabilitare a Lacului Sărat, dar care în perioada de la fondare nu a avut activitate economică. 

Vasile Repesciuc, numit pe atunci director a demisionat din funcție, iar consilierii municipali sunt în drept să numească un alt administrator fără a petrece careva concursuri. 

De asemenea, noul administrator al întreprinderii urmează a fi salarizat, potrivit proiectului de decizie, având stabilit salariul de funcție de 5500 lei, iar primarul municipiului fiind împuternicit să  acorde un spor lunar pentru performanțe. de menționat că fostul director nu era salarizat de la bugetul local.

Un alt pas în demararea activității Lacului Sărat îl reprezintă o altă decizie care urmează să fie aprobată de către aleșii locali. Decizia vizează autorizarea întreprinderii de  a participa la concursul pentru obținerea dreptului de folosință și exploatare a zăcământului de apă minerală Cahul

De asemenea, urmează a fi împuternicit primarul municipiului Cahul, dl Dandiș Nicolae, să acorde, din numele Consiliului Municipal Cahul, în favoarea SRL „Lacul Sărat Cahul” garanția bancară pentru ofertă în mărime de 350,0 mii lei și  garanția bancară de bună execuție în mărime de 100,0 mii lei, după semnarea contractului de concesiune.

Iar în caz că contractul va fi semnat anume cu întreprinderea creată de Consiliul Municipal, autoritatea locală urmează să garanteze pe propria răspundere asigurarea investițiilor în mărime de 3,5 mln. lei în următorii doi ani, după obținerea dreptului de folosință a zăcământului de apă minerală „Cahul”.

Constatăm că suma de 3,5 milioane lei reprezintă suma necesară pentru efectuarea lucrărilor de construcție a sondei și asigurarea pe deplin a fluxului de apă necesar pentru ca Lacul Sărat să devină funcțional. 

Actualmente, o sondă funcțională care asigură accesul la zăcământul de apă minerală o are doar Sanatoriul Nufărul Alb, iar reieșind din faptul că această sondă a fost dată în exploatare până în 1991, Sanatoriul nu este obligat să participe la concursul inițiat de Ministerul de ramură pentru concesionarea zăcămintelor de apă minerală. 

Posibil să mai avem un prestator de servicii balneo-terapeutice? 

În cadrul aceleiași ședințe din 18 ianuarie, consilierii municipali urmează să permită unui antreprenor să elaboreze proiectul de cercetări hidrologice a sectorului de subsol a rezervelor de ape subterane, în scopuri balneo-terapeutice. 

Astfel, potrivit proiectului de decizie, solicitarea antreprenorului, SRL SCHIF-1 (Administrator Petru Curdov) este motivată legal și coordonată cu Ministerul de ramură (Ordinul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului nr.107 din 03.05.2018 „Cu privire la acceptarea atribuirii în folosinţă a sectorului de subsol pentru cercetare hidrogeologică beneficiarului subsolului – SRL „SCHIF-1”” şi contractul nr.3 din 22.05.2018, încheiat între Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului şi SRL „SCHIF-1” pe un termen de cinci ani). 

Astfel, pe o suprafață de 1,7 ha, antreprenorul inițial va elabora proiectul cercetării, iar ulterior (posibil tot cu acordul consiliului ) va efectua lucrări de cercetare și construcție a sondei. 

În caz că pe terenul amplasat pe pr. Republicii vor fi găsite zăcăminte de apă minerală există oportunitatea ca în municipiul Cahul, pe viitor, să apară un șir de prestatori de servicii balneo-terapeutice. 

Precizăm că Ministerul Mediului a inițiat în 2016 procesul de concesionare a zăcămintelor de apă minerală din Cahul. 

Potrivit inițiativei, agentul economic care va concesiona rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ din Cahul, evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, va fi obligat să facă investiții, să foreze și să utileze sonda arteziană și să finiseze construcția hidrotehnică în maximum doi ani.

În nota informativă, reprezentanții Ministerului Mediului au explicat că necesitatea concesionării zăcământului de apă minerală a survenit după ce în 2011 a fost acceptat spre finanţare proiectul de dezvoltare a infrastructurii de agrement turistic în Regiunea de Dezvoltare Sud, prin reabilitarea și promovarea zonei de odihnă „Lacul Sărat” din oraşul Cahul. Costul proiectului este de peste nouă milioane de lei.

Lacul Sărat de la Cahul este cunoscut datorită apelor sale minerale cu proprietăţi curative deosebite. Atât zona acestui lac, cât şi cea adiacentă, oferă caracteristici unice naturale cu posibilităţi de reabilitare şi tratament a unui număr însemnat de maladii ale aparatului locomotor, sistemului nervos central, sistemului sanguin, etc.Ministerul Mediului propune atunci ca, după concesionarea zăcământului de apă minerală, statul să primească anual o redevenţă în mărime de cel puţin 2% din venitul realizat din activitatea agentului economic care va câștiga concursul și va dezvolta proiectul.

Articole similare