Publică un anunț
piatasud.md

Reforma Poliției // Care este modul de selectare și promovare în funcție a polițiștilor

Reforma Poliției // Care este modul de selectare și promovare în funcție a polițiștilor

Obiectivul  principal  al  amplului  proces  de  reformare  a  sistemului  afacerilor  interne  din Republica  Moldova  a  urmărit  în  special  realizarea  unui  serviciu  de  poliţie  profesionist,  eficient, neutru  din  punct  de  vedere  politic,  care  exercită  atribuţiile  sale  în  interesul  cetăţeanului  şi  al comunităţii,  asigurând  respectarea  legii,  a  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale  omului, precum şi  protecţia  juridică  şi socială  a  angajaţilor  Poliţiei.

Accesul la servicii poliţieneşti  calitative prin consolidarea  responsabilităţii,  eficienţei,  transparenţei  şi  profesionalismului Poliţiei este urmat de câteva activități bine determinate. Cantitativ, este obiectivul cu cele mai multe angajamente asumate, incluzând cel mai mare număr de acțiuni.

Astfel, sistemul transparent de selectare şi promovare a personalului polițienesc este bazat pe concurs şi criterii clare de selectare, evaluare şi promovare a personalului.

De asemeni, conform politia.md, acest obiectiv urmărește și alți pași pentru dezvoltare, dintre care dezvoltarea procesului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor, promovarea principiilor de transparență, reorganizarea sistemului de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, consolidarea capacităților Poliției în domeniul securității rutiere și a misiunilor internaționale și operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză.

Potrivit  Promo-LEX, matricea de politici a inclus trei acțiuni în cadrul acestui obiectiv cu indicatori de performanță ce trebuiau atinși în anul trecut. Dintre acestea, Promo-LEX consideră că criteriile de performanță stabilite pentru o acțiune au fost atinse, pentru o acțiune – nu au fost atinse, iar pentru altă acțiune au fost atinse parțial.

În vederea evaluării modului de implementare a unor proceduri de recrutare stabilite monitorii Promo-LEX au urmărit modul de publicare a anunțurilor de angajare atât din sursa internă, cât și din sursa externă. Concluzionând că este imperios necesară respectarea tuturor procedurilor de publicitate și depunerea eforturilor suplimentare în vederea promovării angajării în Poliție precum și identificarea soluțiilor optime care să asigure atât inversarea piramidei posturilor dar și ocuparea funcțiilor vacante, îndeosebi în funcțiile de subofițeri.

Procedura managementului unic al resurselor umane este aplicată și în cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul, iar tot ce ține de promovarea în funcție se face pe principiul meritocrație, susține comisarul-șef al IP Cahul, Andrei Sîrbu.

„Transferuri prin promovare sunt doar de la subofițeri la ofițeri atunci când întrunesc normele avansării în funcție. De la începutul anului pâna la moment sunt 21 de angajați promovați în funcții și 28 de angajați cărora li s-au acordat grade speciale”, declară Andrei Sîrbu.

Potrivit IGP, din insuficiența surselor financiare acordate la compartimentul echipament în perioada 2016-2019 angajații subdiviziunilor Inspectoratului General de Poliție au fost echipați doar cu ținuta de patrulare ținând cont de activitatea de serviciu pe care o îndeplinesc, aceasta fiind în mare parte în teritoriu, iar cu ținuta de serviciu au fost echipați doar angajații ce au activitatea de birou.

Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020 poate fi accesat pe  site-ul politia.md. Planul de acțiuni este divizat pe cele 5 obiective generale ale Strategiei și indică acțiunile dar și cheltuielile aferente implementării reformei pe parcursul a celor 5 ani, care ajung la aproximativ un miliard de lei.

Menționăm că, începând cu anul 2018, Asociația Promo-LEX monitorizează implementarea Reformei Poliției.

Acest articol a fost produs cu ajutorul Asociației Promo-LEX  și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A. O. Cahul 2030 și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare